Rádia svobody zase vysílají polsky

Rádio Svobodná Evropa, BBC a Rádio France International začaly v Polsku znovu fungovat, tentokrát bez rušení a ze serverů ve Varšavě.

Rádio Svobodná Evropa (RSE), BBC a Rádio France International (RFI) znovu vysílají polsky. Tentokrát bez rušení a prostřednictvím internetu ze serverů ve Varšavě. Polský rozhlas tímto nezvyklým způsobem uctil rádiové stanice, které byly za studené války několik desítek let jediným hlasem pravdy doléhajícím do komunistického Polska.

Když byl ve čtvrtek 13. ledna projekt Rádií svobody zprovozněn, počítadlo informovalo, že „čas zvukových nahrávek“ obnáší téměř 160 tisíc minut. V sobotu večer už do 200 tisíc minut chyběly necelé dva tisíce. Servis byl zpřístupněn v pracovní verzi „beta“. „Všechny nahrávky ještě v databázi nejsou, a ne každá je kompletně popsaná. Někdy popis neodpovídá tomu, co slyšíme, nebo je pořad rušen,“ říká šéfredaktor servisu Andrzej Mietkowski. A dodává: „Prosíme o pochopení. Na oplátku poskytujeme výjimečnou možnost vyhledat pořady, které byly léta zakázané, poslechnout si velké emigranty a připomenout si přelomové události.“

K nahrávkám se lze dostat prostřednictvím menu, ve kterém si člověk může vybrat z 5713 lidí – nejen Poláků –, 493 témat, jako je gulag, Katyň, Polská lidové republika nebo pražské jaro 1968, a z 227 cyklů, například Pořad pro komunisty, Polský srpen 1980 či Z dějin Polské lidové republiky (PLR). Je také možné použít vyhledavače. V den zahájení provozu servis nabízel 20 tisíc různých nahrávek – archivní vyjádření slavných osobností, záznamy historických událostí i koncerty a hudební pořady. Asi 80 procent zvukových záznamů pochází z archivu polského vysílání RSE. Zbytek tvoří napůl polské pořady BBC a RFI.

Zprovoznění servisu předcházela konference, jíž se zúčastnili lidé spjatí s rádii svobody. Zahájil ji profesor Władysław Bartoszewski, mnohaletý tajný dopisovatel polské sekce RSE z Varšavy a pozdější ministr zahraničí nezávislého Polska. Vzpomínal na chvíli, kdy byl v roce 1954 podmíněně propuštěn z vězení. Pořad RSE, který se mu podařilo vyslechnout, na něj nesmírně zapůsobil. „Hladovějící najednou dostal najíst, žíznící napít,” řekl Bartoszewski. Poprvé po mnoha letech tehdy uslyšel hlasy kolegů žijících v exilu z polské podzemní armády za druhé světové války Armiji Krajowé.

Projekt Rádií svobody vznikl v rámci oslav 85. výročí založení Polského rozhlasu. Několik týdnů předtím byl zahájen servis Můj Polský rozhlas, v jehož rámci funguje nepřetržitě 85 internetových rozhlasových kanálů. Vedle pěti dobře známých programů, které se už léta vysílají, si lze poslechnout 47 hudebních a 33 mluvených kanálů. A mezi nimi dva výhradně z nahrávek RSE – Z archivu Rádia Svobodná Evropa a V zákulisí strany a bezpečnosti.

Druhý program tvoří cyklus relací podplukovníka Józefa Światła, náměstka ředitele X. správy ministerstva veřejné bezpečnosti, který v prosinci 1953 ze strachu z čistek po zatčení v SSSR Beriji uprchl při služební cestě do Východního Berlína na Západ a přihlásil se úřadům USA. A potom na RSE prozrazoval největší tajemství politické policie a komunistické strany.

Před zahájením konference o rádiích Svobody byla v hale Polského rozhlasu ve Varšavě odhalena pamětní deska s nápisem: „Rozhlasových pracovníkům za železnou oponou, kteří za studené války přinášeli do vlasti svobodné slovo.“