Půjde Česko irskou cestou?

Pokud Poslanecká sněmovna ČR schválí navržený rozpočet, můžeme dopadnout jako Irové

Zhruba před rokem, přesněji 9. prosince 2009, předložil irský ministr financí úsporný státní rozpočet. Hlavním motivem bylo nalézt úspory ve výši čtyř miliard eur a zastavit další zadlužování země. Šéf státní kasy Brian Lenihan opakovaně zdůrazňoval, že po přijetí rozpočtu bude mít Irsko „to nejhorší za sebou“. Rovněž sliboval nastartování hospodářského růstu.

V čem spočívala ona opatření? Podívejme se na ty hlavní body: Snížení platů státních zaměstnanců dle výše příjmů od pěti do patnácti procent. Snížení dětských přídavků o deset procent. Snížení podpor v nezaměstnanosti o čtyři procenta. Zavedení poplatků ve zdravotnictví (50 centů za položku na receptu).Zachování mimořádně nízké úrovně daně z příjmů.

Irský scénář momentálně prosazuje naše vláda „rozpočtové zodpovědnosti“

Zdá se vám, že už jste tento scénář někde viděli? Ano, bohužel. Tento scénář momentálně prosazuje naše vláda „rozpočtové zodpovědnosti“. Irsko postihla krize dříve než nás. Zhruba o rok. O rok dřív měli problémy a o rok dříve se jejich ekonomika začala zotavovat. Přesně před rokem byli v situaci, kdy se rozhodovali, tak jako my se rozhodujeme dnes. Mohli zvednout daně na obvyklou evropskou úroveň, stabilizovat rozpočet a použít dodatečné zdroje na stimulaci hospodářského růstu. Ale oni si vybrali cestu šetření.

Dnes je Irsko v situaci, kdy si již neumí samo pomoci. Deficit je katastrofální, hledají se další úspory a ekonomika se rozpadá. To jsou výsledky výše uvedených opatření.

Česká republika má pouze dvě možnosti vývoje.

Půjdeme irskou cestou, na kterou neomylně nastoupíme schválením navrženého rozpočtu. Výsledky nemusíme vymýšlet. Známe je z Irska. Místo očekávaného růstu dvě procenta přijde dvouprocentní pokles HDP. Deficit opět přesáhne 200 miliard korun. Za rok budeme řešit horší situaci než dnes a pomoc EU nebudeme potřebovat pouze díky našemu (prozatím) nízkého zadlužení.

Druhá varianta znamená, že zcela ustoupíme od filozofie škrtů, vrátíme daně na úroveň roku 2007, stabilizujeme rozpočet a nebudeme snižovat platy. Ekonomika poroste a bude generovat zdroje. Rozumná vláda je využije pro další podporu ekonomiky a pro další snižování zadlužení.

Pozn. Autor je významný český „decision maker“, který si nepřeje být jmenován, ale za jehož hodnověrnost redakce ČESKÉ POZICE ručí