Prý největší studentská síť v Česku. A ti studenti jsou kde?

Reprezentuje studenty v médiích či republikových vzdělávacích projektech. Skrývá se ale za Českou studentskou unií vůbec něco reálného? ČESKÁ POZICE se pokusila zjistit více o její struktuře a fungování. Marně. Aby „největší studentská síť v České republice“ rozptýlila všechna podezření, měla by především vysvětlit, za koho hovoří. Až poté bude možné se zabývat jejími projekty a vizemi.

foto: Richard CortésČeská pozice

Česká studentská unie (ČeSU) je největší studentskou sítí v České republice. Zastřešuje tisíce studentů a desítky studentských organizací a unií z vysokých škol různých směrů, dočteme se na webové stránce ČeSU. V neveřejné výroční zprávě za akademický rok 2012/2013, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici, se ČeSU prezentuje identicky – největší a s mnoha tisíci členů.

Ale hlavně: ČeSU reprezentuje studentstvo v médiích, například své výzkumy, dle nichž tři pětiny studentů chtějí školné, či v republikových vzdělávacích projektech, organizuje soutěž o nejlepší fakultu roku, a mohla by dobře posloužit nějakému politikovi. Ten by se mohl dohodnout s lidmi z ČeSU například na reformě vysokých škol a prezentovat toto jednání jako „se zástupci studentů vysokých škol v České republice“.

Jenže vydáme-li se hlouběji do struktury této unie, napadá nás jediné: je opravdu natolik velkolepou, tisícihlavou a největší, nebo je pouhou bublinou – představitelkou studentstva bez studentů?

Nekomunikujeme

Když ČESKÁ POZICE například zavolala duchovnímu otci ČeSU Michalu Novákovi a chtěla zjistit sdružené studentské organizace, dostalo se nám jen stručné odpovědi: „Já bych poděkoval za telefonát, na shledanou.“

Mluvčí Martin Vokálek: „Vyhrožování našim členům, pomluvy a návštěvy našich členů jsou věci, kterých se různé subjekty vůbec neštítí“Na webové stránce v sekci kontakty na členy ČeSU na vysokých školách se přitom tato studentská síť pyšní imponujícím seznamem 58 vysokých škol v České republice. Problém je, že u všech jsou jen anonymizované e-mailové adresy, například cuni@cesu.cz (pro Univerzitu Karlovu v Praze), muni@cesu.cz (pro Masarykovu univerzitu v Brně). A stejně je tomu u všech z 58 „členských“ univerzit.

Mluvčí ČeSU Martin Vokálek na otázku ČESKÉ POZICE ohledně členských organizacích sice potvrdil, že na všech 58 univerzitách má ČeSU členy, ale pak dodal: „Po útocích na členy České studentské unie jsme byli nuceni tyto informace napsat v obecné rovině. Fiktivní schůzky s našimi členy, vyhrožování našim členům, pomluvy a návštěvy našich členů jsou věci, kterých se různé subjekty vůbec neštítí.“

U dalších dotazů se Vokálek změnil ve sfingu a odmítl odpovědět, protože prý je ČESKÁ POZICE v dané věci tendenční, a poukázal na náš článek z loňského listopadu Soutěž krásy, nebo kšeft se studentkami; byl prý „hluboko pod úrovní“.

ČESKÁ POZICE v něm upozornila na zpoplatnění přístupu k „sexy“ fotografiím studentek, které se rozhodly zúčastnit soutěže o studentskou miss, již uspořádala právě ČeSU. Dle názoru právníka, kterého jsme oslovili, bylo takové nakládání s osobními materiály nedostatečně smluvně podložené. Po zveřejnění článku ČeSU reagovala prohlášením, v němž uvedla, že o žádný kšeft s fotografiemi nešlo, protože za zpoplatněné zpřístupnění unie vybrala na zprávách SMS jen 3021,74 korun...

Nikdo nic neví a ostrá kritika

ČESKÁ POZICE  se o  současných členech České studentské unie snažila zjistit více i u velkých studentských unií na školách, jež ČeSU vykazuje na svém seznamu. Výsledek nebyl nic moc: o sdružení na jejich vysoké škole napojeném na ČeSu nevěděli ani místopředseda Studentské unie Univerzity Karlovy Jan Jindra, ani prezidentka Masarykovy studentské unie (MUNIE) Natália Pavlovičová, ani prezidentka Studentské unie ČVUT Václava Sedlmajerová.

O současných členech České studentské unie nic nevědí ani velké studentské unie na školách, jež ČeSU vykazuje na svém seznamuDle Sedlmajerové „na ČVUT neexistuje žádná studentská organizace s vlastní právní subjektivitou, která s Českou studentskou unií spolupracuje“. Pavlovičová uvedla, že „Masarykova studentská unie v žádném případě není a nikdy nebyla součástí ČeSU. Nemáme žádnou informaci o tom, že by jakákoli studentská organizace její součástí byla. Rovněž nemáme informaci o tom, že by někdo ze zástupců studentů na Masarykově univerzitě byl členem ČeSU jako fyzická osoba, tento fakt ale nedokážeme potvrdit.“

ČESKÁ POZICE kontaktovala dvě studentské unie, které součástí ČeSU byly, ale v průběhu roku 2013 z ní vystoupily.

Předseda Studentské unie Technické univerzity v Liberci (SU TUL) Radek Němeček popsal ČeSU jako zcela netransparentní, což uvádělo i prohlášení o vystoupení jeho unie z ČeSU. A dodal: „Není možné dohledat, na koho kontakt na webu ČeSU směřuje. V souvislosti s Miss Studentka se vedení Technické univerzity v Liberci taktéž zajímalo, kdo tuto soutěž u nás pořádá a na koho tyto anonymní e-maily směřují. ČeSU se k tomuto dotazu vyjádřila v tom smyslu, že z důvodu ochrany svých členů nebude jejich identita nikomu prozrazena.“

Prezidentka Stavovské unie studentů Ostrava Jaroslava Kořená pro ČESKOU POZICI odhadla, že v době jejich vystoupení z ČeSU v ní působilo jen necelých deset sdružení s hlasovacím právem a že celkový počet organizací se pohyboval okolo dvaceti, navíc „počet není úplně jasný, protože z nich aktivní byly zhruba tři. Zbytek zůstal na seznamu členů, ale již nevykazoval žádnou aktivitu.“ Prohlášení ostravské unie studentů uvádí, že důvodem byla naprostá netransparentnost, i pokud jde o finanční hospodaření.

Několik typů odpovědí

Nakonec se ČESKÉ POZICI podařilo získat excelový seznam, na němž bylo více než 30 členských organizací ČeSU. Poté, co jsme je oslovili, dostalo se nám těchto několika typů odpovědí:

  • Jsme formální členové. Například Veronika Havelková ze sdružení Studenti radí studentům prohlásila: „Pravdou je, že e-maily chodí, ale asi byste měli kontaktovat jinou skupinu. Naše opravdu není klasickým aktivním členem, neboť ve své podstatě se skupinou nijak dále nespolupracujeme.“
  • Členy už nejsme a moc jsme toho nevěděli. To nám sdělil například Tomáš Uher z Univerzitního křesťanského hnutí a dodal, že ještě „jako členská organizace jsme v posledních dvou letech neměli přístup k přehlednému seznamu členských organizací“.
  • Jsme členové, ale moc toho vlastně nevíme. Například Andrej Svitek z Klubu mladých manažerů sdělil, že mají 15 členů, že jsou součástí ČeSU, že ale vlastně vůbec netuší, kolik dalších organizací součástí ČeSU je.
  • Obraťte se na mluvčího ČeSU. Tak odpověděla Linda Šimánková, šéfredaktorka informačního serveru Dioné Západočeské univerzity v Plzni. Mluvčí ČeSU Martin Vokálek však odmítl cokoli přesnějšího říci (viz ostatně výše).

Je proto pravděpodobné, že reálných (aktivních) právnických členů České studentské unie bude maximálně něco málo přes deset. Kolik fyzických neorganizovaných členů ČeSU má (jestli vůbec někoho), je ve hvězdách…

Česká studentská unie by měla především vysvětlit, za koho hovoří. Až poté bude možné se zabývat jejími projekty a vizemi.A ještě jedna věc značně překvapuje. Česká studentská unie nemá žádnou právní subjektivitu, je volným sdružením bez jakéhokoli právního ukotvení. Na tuto skutečnost upozornila a kritizovala ji už v roce 2009 Studentská komora Rady vysokých škol ve svém vyjádření k ČeSU. A od té doby se nic nezměnilo.

Jak rozptýlit podezření

Česká studentská unie nemá žádné právní ukotvení, navzdory tomu o sobě prohlašuje, že je největším studentským sdružením v Česku. Jenže ověřit, má-li více členů než třeba jen jedna jediná aktivní univerzitní studentská unie velké vysoké školy, prostě nelze.

Byť je Česká studentská unie brána do jisté míry vážně, existují obrovské a důvodné pochybnosti, do jaké míry se za ní skrývá něco reálného. Není jen fikcí? Není třeba pouhým byznys plánem či výtahem k vlivu pro několik lidí, kteří se mohou prezentovat jako „zástupci univerzitního studentstva“?

Aby ČeSU tato podezření rozptýlila, měla by především vysvětlit, za koho hovoří. Až poté bude možné se zabývat jejími projekty a vizemi.