První vlaštovka přiletěla do Nymburku

V evropské kampani Jaro ožívá zaznamenalo Česko přílet první vlaštovky 11. března. Ornitologové se snaží obnovit vnímání přírodních signálů.

Vlaštovka je na jaře a v létě typickým evropským ptákem. Hojná je i v Turecku, kdyby záleželo rozšíření Evropské unie na vlaštovkách… foto: Česká pozice

Vlaštovka je na jaře a v létě typickým evropským ptákem. Hojná je i v Turecku, kdyby záleželo rozšíření Evropské unie na vlaštovkách…

Nad počítači, které dokážou zpřístupnit veškeré vědění světa, některým jedincům zcela uniknou signály jara. I když stále platí, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Mnozí z nás bezpochyby nevnímají ani pozdější přílet celých vlaštovčích hejn.

Jen abychom se znovu vůči přírodním signálům nepropadli do nevědomosti. Vždyť ještě před dvěma sty lety mnozí lidé věřili, že se vlaštovky na zimu zahrabávají do bláta a prospí ji jako někteří savci. Dnes už sice víme, že naše vlaštovky zalétají až na jih Afriky, ale jak se dokážou vrátit do stejného chléva, ze kterého odlétly, je pro nás stejně velkým tajemstvím.

Musíme si však uvědomovat ještě jiné starosti – četnost vlaštovek dle sdělení Zdeňka Vermouzka z České společnosti ornitologické poklesla od konce osmdesátých let o čtvrtinu. To na rozdíl od některých jiných ptačích druhů, například dříve běžného strnada, jehož počty poklesly za 30 let o milion, naštěstí není katastrofou. Navzdory tomu je již vlaštovka považovaná za ohrožený druh.

V letech 1934 až 2010 bylo v Česku okroužkováno 247 tisíc vlaštovek. Šestatřicet z nich bylo identifikováno v jižní části Afriky. Nejvzdálenější nález české vlaštovky pochází ze vzdálenosti 8503 kilometrů v Jihoafrické republice. Nejstarší kroužkovaná vlaštovka se v Evropě dožila jedenácti let.

Na rozdíl od Římanů, kteří považovali vlaštovky za posly špatných zpráv, Slované odedávna věřili, že vlaštovky nosí štěstí. A že jsou posmrtným zosobněním lidské duše. Zkusme si i my měšťané vsadit na to štěstí.

Spolu s vlaštovkou projekt Jaro ožívá sleduje po celé Evropě ještě čtyři ptačí druhy. Dobře mezi ostatními ptáky rozpoznatelné, aby jejich první jarní výskyt mohli hlásit i laici, zejména děti. Kde však byl v době editace této zprávy ještě rorýs nebo kukačka? Taky vlha pestrá dosud nebyla pozorována, zejména pokud nemá u nás obecně tak častý výskyt. Zato navrácených čápů už bylo pozorováno požehnaně. Jeden čapí pár z Blatné, aby nepřišel o absolutní vítězství, na zimu raději neodletěl.