Prověřování policejního prezidenta Tuhého má reálný základ

Jiří Komárek, exšéf ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, v rozhovoru říká, že do vrcholných postů v policii a inspekci politici dosazuji nekompetentní nebo předem zavázané lidi.

Martin Shabu 10.10.2016

Bývalý policista protimafiánského útvaru Jiří Komárek. foto:  František Vlček, MAFRA

Bývalý policista protimafiánského útvaru Jiří Komárek.

Navzdory novým zjištěním ohledně údajného pomýleného prověřování policejního prezidenta si bývalý exdetektiv Jiří Komárek trvá na svém. A sice že Tomáš Tuhý je osobou podezřelou z brutálního úniku informací. „Pokud je mobilní telefon, který je spojován s rodinou Tuhého, současně spojován s komunikací související s úniky informací z policie, Tuhý pro mne zůstává podezřelou osobou,“ říká v rozhovoru bývalý šéf ostravské expozitury protimafiánské jednotky.

Nic na tom podle něho nezměnila ani zpráva serveru Echo24, podle níž Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a vrchní žalobci v Olomouci udělali chybu. A to když spletli, kdo komu posílal varování o chystané razii ve společnosti Tesco SW v září 2014. Policejní prezident Tuhý se Právu svěřil, že jeho nařčení je účelovou konstrukcí, kterou její strůjci šili „horkou jehlou“ a dopustili se při tom řady chyb. Obavami policejního šéfa se nově zabývá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, GIBS, ale i sněmovní vyšetřovací komise.

LIDOVÉ NOVINY: Zopakoval byste i dnes větu, že policejní prezident Tomáš Tuhý je podezřelý z brutálního úniku informací (Tuhý byl prověřován v souvislosti s tím, že manažera společnosti Tesco SW kdosi varoval krátce před razií protikorupční policie. V Tuhého rodině se totiž podle vyšetřovatelů objevil mobil, kam byla vložena jedna ze skupiny prověřovaných německých SIM karet, odkud mělo varování přijít – pozn. red.)?

KOMÁREK: Co se týká mého prohlášení k panu Tuhému v červnu v České televizi, za pronesenými slovy si stojím. Uvedl jsem je v reakci na dotaz, jaké důvody mě vedly k rozhodnutí ukončit služební poměr u policie. Tehdy jsem řekl, že jsem v souvislosti s reorganizací ztratil důvěru ve vedení policejního prezidia, zejména pokud je sám policejní prezident podezřelý z úniku informací od policie. Na tomto mém názoru se nic nezměnilo a stále na něm trvám.

Co se týká mého prohlášení k panu Tuhému v červnu v České televizi, za pronesenými slovy si stojím

Prověřování podezření, jestli se Tuhý tohoto jednání dopustil, či nikoliv, prováděla, pokud vím, Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Já jsem se na něm nepodílel. Pouze vím, a trvám na tom, že v době, kdy jsem svá slova pronesl, podezřelý byl. A pokud je mi známo z veřejných zdrojů, nic se na tomto doposud nezměnilo.

LIDOVÉ NOVINY: Vycházel jste z informací GIBS, jež vyšetřovala únik informací před razií protikorupční policie v sídle společnosti Tesco SW?

KOMÁREK: Na vaši otázku nemůžu odpovědět, protože bych mohl porušit povinnost mlčenlivosti. Obecně uvedu pouze tolik, že z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které dozorovalo toto prověřování, jsme dostávali informace, které byly potřebné pro naše prověřování či vyšetřování. To samé platilo i ve vztahu ke GIBS.

LIDOVÉ NOVINY: Podle webu Echo24.cz ale varování před razií nepřišlo z německého čísla na mobil Davidu Tesaříkovi z Tesco SW, nýbrž naopak on se s poznatkem „že si mají přijít pro tátu“ svěřoval někomu jinému na německé číslo. „Sedí“ tedy nadále výrok, že policejní prezident je podezřelý z brutálního úniku?

Pokud by závěry webu Echo24.cz byly správné a pravdivé, pak podle mne chyboval pracovník GIBS, který spis vedl

KOMÁREK: Když se zamyslím nad tím, co uvádí Echo24.cz, a tím, co uvedl ředitel GIBS Michal Murín po svém slyšení před vyšetřovací komisí, působí to na mě tak, že server vlastně říká: komise si vyžádala vyšetřovací spis vedený na GIBS k prověřování úniků informací ve věci Tesco SW. Tento spis si členové komise pečlivě nastudovali. A zjistili to, co dlouhé měsíce možná nezjistil ani hlavní zpracovatel spisu.

S tímto zjištěním komise seznámila ředitele GIBS. Ten při odchodu z komise veřejnosti oznámil, že od komise obdržel nové a zásadní informace. Murínovi údajně komise také doporučila, aby GIBS prověřila činnost bývalých i současných příslušníků bezpečnostních sborů a některých státních zástupců. Pokud by závěry webu Echo24.cz byly správné a pravdivé, pak podle mne chyboval pracovník GIBS, který spis vedl.

LIDOVÉ NOVINY: V čem mohl inspektor chybovat?

KOMÁREK: Buď se orientoval na základě chybně vyhodnocených informací, anebo udělal chybu pouze při zpracovávání usnesení o odložení věci, tedy chybu řekněme administrativní, a celé prověřování vedl správně.

LIDOVÉ NOVINY: Neoslabuje to ale vaše podezření, které míří na policejního šéfa?

Lidé, jako jsou pánové Tuhý a Laube, vždy udělají to, co jim politici, kteří je do jejich funkcí dosadili, nařídí

KOMÁREK: I kdyby k takovému omylu opravdu došlo – což do dnešního dne nikdo nepotvrdil – můj názor na pana Tuhého je stále stejný. Ať byla předmětná SMS odeslána či přijata telefonem pana Tesaříka, k úniku informací o plánované realizaci nepochybně došlo. Pokud je mobilní telefon, který je spojován s rodinou pana Tuhého, současně spojován s komunikací související s úniky informací z policie, pak pan Tuhý pro mne zůstává dál podezřelou osobou.

LIDOVÉ NOVINY: Jak ale případ vynášení informací před razií protikorupční policie, která se odehrála v září 2014, souvisí s policejní reorganizací?

KOMÁREK: Pouze v tom, že nepřipravenou, relevantními analýzami či závěry odborných diskusí nepodloženou reorganizaci, založenou pouze na náčrtu struktury budoucího vedení, odstartoval a zaštítil spolu se svým náměstkem Zdeňkem Laubem Tomáš Tuhý. A ten je podle mého názoru možnou podezřelou osou z úniku informací do podnikatelsko-politického prostředí. No a pak dále v tom, že lidé, jako jsou pánové Tuhý a Laube, vždy udělají to, co jim politici, kteří je do jejich funkcí dosadili, nařídí.

LIDOVÉ NOVINY: Spekuluje se o účelově vytvořené dehonestaci policejního prezidenta a inspekce chce prověřovat současné i bývalé policisty a státní zástupce. Co o tom soudíte?

Od počátku na mne některé situace spojené s reorganizací či reformou policie působí tak trochu, jako by se udály někdy v padesátých letech minulého století

KOMÁREK: Víte, pane redaktore, od počátku na mne některé situace spojené s reorganizací či reformou policie působí tak trochu, jako by se udály někdy v padesátých letech minulého století. Na začátku pan Tuhý se svým náměstkem oznámil, že se rozhodli, a to bez jakékoliv odborné diskuse či přípravy, do měsíce spojit dva zcela odlišně fungující celorepublikové útvary (protikorupční a protimafiánský – pozn. red.).

Když jsme se pokoušeli toto překotné spojení oddálit a nastartovat nějakou diskusi, pan Tuhý nám sdělil, že je fakticky už rozhodnuto, že reorganizace k 1. červenci 2016 bude a záleží jen na nás, kdo se budeme na ní chtít podílet. Těm, kteří by se podílet chtěli, slíbil i nemalé zvýšení platů, které nebylo několik uplynulých let možné. A svůj slib splnil.

LIDOVÉ NOVINY: Domníváte se, že účelová byla spíše reorganizace?

KOMÁREK: Vzpomínáte si na tiskovou konferenci, kterou k reorganizaci svolal ministr vnitra Milan Chovanec? Obtěžoval se na ni přijet bývalý policejní prezident Tomášek až z Krušných hor, aby veřejnost ujistil, že se o reorganizaci mluví opravdu dlouho a je třeba. Ve stejném duchu vystoupil i jeho předchůdce generál Kolář, který – byť si ho velice vážím – dnes již ani nemůže vědět, jaká je aktuální situace v policii na úseku boje proti organizovanému zločinu. Udivuje mě, co všechno jsou někteří zastánci reorganizace schopní s vážnou tváří veřejnosti tvrdit.

LIDOVÉ NOVINY: Koho máte konkrétně na mysli?

Udivuje mě, co všechno jsou někteří zastánci reorganizace schopní s vážnou tváří veřejnosti tvrdit

KOMÁREK: Například předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost Romana Váňu, mimochodem je to bývalý asistent senátora Martina Tesaříka (jehož synovcem je zmíněný David Tesařík z firmy Tesco SW – pozn. red.). Společně s poslankyní Zuzkou Rujbrovou (KSČM) se vraceli stovky kilometrů ze služební cesty do Prahy jenom kvůli tomu, aby svými hlasy zabránili schválení programu jednání výboru, kde jsme měli vystoupit.

Paní poslankyně před poslanci bez uzardění prohlásila, že bude lepší zřídit komisi, protože – jak už ze zkušenosti ví – stejně dojde k únikům informací od poslanců. Pan poslanec Stanislav Huml zase v zápalu boje za správnost a potřebnost reorganizace v televizi občanům vnutil, že on a jeho devět kolegů z dopravní služby v minulosti zastali práci jako celý útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Tvrdil, že za rok zpracovali stejný počet spisů jako skoro 400 lidí z ÚOOZ.

Nakonec se k podání vysvětlení před vyšetřovací komisi dostavil ředitel GIBS Murín. Po výslechu prohlásil, že od komise obdržel natolik zásadní informace, že bude rozbíhat prověřování dokonce i státních zástupců. Pokud by to prohlásil na základě zjištění, že jeho vlastní lidé mohli pochybit, a připomínám, co jsem již dříve zmínil, že záleží na tom, jaká to mohla být chyba a v jaké fázi prověřování se mohla stát, opět se mi vybavují padesátá léta minulého století.

LIDOVÉ NOVINY: Jak ale vůbec mohlo dojít k špatnému vyhodnocení, kdo komu zasílal SMS? Kdo v takových případech připravuje analýzu komunikace mezi telefony?

Mám takovou zkušenost, že zajištěná data si vyhodnocuje ten policejní orgán, který vede prověřování

KOMÁREK: Data ze zajištěných věcí, tedy v tomto případě z mobilního telefonu, vždy pro potřeby trestního řízení zajistí k tomu oprávněný znalec, například znalec z Kriminalistického ústavu Praha nebo oprávněný znalec ze soukromé sféry. Ten pak zajištěná data předá příslušnému policejnímu orgánu. Vyšetřovatel potom rozhodne, jestli si data vyhodnotí a zanalyzuje sám, nebo požádá o pomoc dalšího znalce.

Je to otázka množství zajištěných dat a finančních prostředků, které by bylo nutné pro další znalecký posudek vynaložit. Mám takovou zkušenost, že zajištěná data si vyhodnocuje ten policejní orgán, který vede prověřování.

LIDOVÉ NOVINY: Policejní prezident se brání, že na něho kdosi podezření ušil „horkou jehlou a udělal při tom řadu zásadních chyb“. Cílem prý bylo destabilizovat policii. Je možné, že s tímto cílem GIBS a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci mohly případ začít prověřovat?

KOMÁREK: Z toho, co mi vyplývá z rozhovoru, který pan Tuhý poskytl deníku Právo, soudím, že si vůbec nepřipouští, že by si někdo mohl dovolit ho vůbec podezírat z možného protiprávního jednání. Jako by funkce policejního prezidenta byla nějakým výjimečným postavením mimo právní normy.

Co se týče možnosti, že by se někdo tímto způsobem pokoušel destabilizovat policii a odstranit jeho osobu z čela policie, to pan Tuhý již zachází do oblasti sci-fi či konspiračních teorií

Co se týče možnosti, že by se někdo tímto způsobem pokoušel destabilizovat policii a odstranit jeho osobu z čela policie, to pan Tuhý již zachází do oblasti sci-fi či konspiračních teorií. Jedinými osobami, které se o něco podobného pokusily a kterým se to v určitých směrech podařilo, je v případě spuštění reformy celorepublikových útvarů on sám společně se svým bývalým náměstkem Laubem.

LIDOVÉ NOVINY: Prezident Tuhý ale tvrdí, že s komunikací v rámci německých SIM karet nemá on ani nikdo z jeho blízkých nic společného. Je dokonce přesvědčen, že telefon, který později inspekci dovedl až do jeho rodiny, buď nikdy neexistoval, nebo nebyl používán nikým z jeho okolí. Je možné, že by se 1,5 roku prověřovala zcela vymyšlená konstrukce a k výslechům byla předvolána řada svědků?

KOMÁREK: Nemohu komentovat stav prověřování úniku informací v kauze Tesco SW. Neznám jej a nevím, jaká je u této kauzy aktuální důkazní situace. Mohu pouze opakovat, že jedna věc je nepřipravená reorganizace celorepublikových útvarů a druhá věc je možné podezření na pana Tuhého v kauze úniků informací v trestní věci Tesco SW. Přičemž obě pro mne spojuje osoba Tuhého. Což pro mne znamenalo, že jsem od policie odešel.

Podle informací, s nimiž jsem se v minulosti seznámil, se chtěl ministr vnitra Milan Chovanec v obavě z možného brzkého obvinění některých politiků ČSSD zbavit tehdejšího ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty, a zabránit tak případnému skandálu před blížícími se říjnovými volbami

Obecně snad tolik: jsem přesvědčen, že prověřování Tuhého má reálný základ, nešlo o nějakou vymyšlenou konstrukci, a ti, již prověřování vedou a dozorují, postupují zcela v souladu se zákonem.

LIDOVÉ NOVINY: V čem konkrétně byla podle vás reorganizace účelová?

KOMÁREK: Mimo jiné v tom, že podle informací, s nimiž jsem se v minulosti seznámil, se chtěl ministr vnitra Milan Chovanec v obavě z možného brzkého obvinění některých politiků ČSSD zbavit tehdejšího ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty, a zabránit tak případnému skandálu před blížícími se říjnovými volbami.

Pokud si vyhodnotíte všeobecně známá fakta, že reorganizace nebyla žádným způsobem diskutována, že nemá žádný reálně potřebný základ a že do konce měsíce března 2016 o jejím brzkém spuštění nikdo neslyšel – a už vůbec ne ředitelé dotčených útvarů –, musí vám být jasné, že strůjci celé reorganizace museli mít pro ně jistě závažné důvody.

LIDOVÉ NOVINY: Věříte, že sněmovní vyšetřovací komise dospěje k objektivním závěrům?

KOMÁREK: Opravdu nechci před jejím závěrečným usnesením jakkoliv činnost komise hodnotit, nebo se vyjadřovat k její práci. Nebylo by to férové. Pokud je ale pravdou, že došlo k omylu stran zmíněné SMS komunikace při prověřování GIBS, a pokud tuto skutečnost zjistili členové komise, oceňuji potom odpovědnost, píli a nasazení členů komise, kterou věnují studiu materiálů. Utvrzuje mne to rovněž v tom, že se se stejnou odpovědností budou zabývat i materiály, které jsem jim za relevantní pro rozhodování označil já.

LIDOVÉ NOVINY: Proč jste u policie nezůstal až do chvíle, kdy byste získal hmatatelné důkazy, že nové uspořádání po reorganizaci nefunguje?

Nedokážu si představit, že ve funkci vedoucího expozitury v době chaotických interních opatření plním úkoly nadřízených a prosazuji něco, o čem jsem přesvědčen, že to je profesionální paskvil

KOMÁREK: Policie je bezpečnostní sbor. Je založen na systému vydávání a respektování rozkazů. Nedokážu si představit, že ve funkci vedoucího expozitury v době chaotických interních opatření plním úkoly nadřízených a prosazuji něco, o čem jsem přesvědčen, že to je profesionální paskvil. To vše s vědomím, že mi tyto rozkazy dává někdo, o kom jsem přesvědčen, že naplňuje zadání lidí, kteří chtějí mít policii pod kontrolou. Nejsem dalek od použití slova zástupců či vyslanců kriminálních struktur.

LIDOVÉ NOVINY: I to by ale šlo zdokumentovat?

KOMÁREK: Důkazy o tom bych nezískal, pouze bych se na přechodnou dobu stal jakousi součástí plánů nových, deformovaných a zcela jistě dobře finančně motivovaných odborníků na organizovaný zločin, jako je pan Michal Mazánek (ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu – pozn. red.).

Takoví lidé stejně po splnění svého úkolu s tučnou rentou brzy ze státních služeb odejdou a už o nich nikdo neuslyší. Pouze snad s výjimkou, že by se stejně jako exnáměstek Zdeněk Laube objevili na seznamu odborných poradců některého z ministrů. Řídit se závaznými pokyny nadřízených, o kterých jste přesvědčen, že za hvězdičku na výložkách či jinou odměnu budou sloužit komukoliv, je pro mne nepřekonatelná bariéra.

LIDOVÉ NOVINY: Z čeho vycházíte, když tvrdíte, že ministr vnitra Milan Chovanec podlehl „šlachtofobii“?

Řídit se závaznými pokyny nadřízených, o kterých jste přesvědčen, že za hvězdičku na výložkách či jinou odměnu budou sloužit komukoliv, je pro mne nepřekonatelná bariéra

KOMÁREK: Otázka se opět týká informací, které jsem doposud sdělil pouze vyšetřovací komisi, která s těmito zjištěními zcela jistě pracuje. Proto se k otázce nebudu nikterak dále vyjadřovat.

LIDOVÉ NOVINY: Podle informací LN jste se scházel s bývalým poradcem ministra Chovance Radimem Turkem, který vám údajně pozadí reorganizace popsal. Pan Turek ale tvrdí, že šlo o provokaci z vaší strany, a monitorované schůzky označuje za hospodské řeči, neboť již neměl z ministerstva vnitra informace. Byla to provokace?

KOMÁREK: Pana Turka znám, setkal jsem se s ním a hovořil s ním. K jeho osobě se ale vyjadřovat nebudu.

LIDOVÉ NOVINY: Co říkáte na fakt, že náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube, který je označován za architekta změn, od policie odešel?

KOMÁREK: Pokud vím, pan Laube odešel na vlastní žádost v polovině září. A to v situaci, kdy bylo třeba zcela jistě dořešit spousty problémů spojených s reorganizací, k níž se jako její architekt sám hlásil. Takto exponovaný policista od započaté práce uprostřed měsíce neodchází. A pokud ano, musí k tomu mít buď závažné důvody, třeba ty zdravotní, nebo prostě utíká.

Exponovaný policista od započaté práce uprostřed měsíce neodchází. A pokud ano, musí k tomu mít buď závažné důvody, třeba ty zdravotní, nebo prostě utíká.

Možná by bylo zajímavé znát datum podání jeho žádosti o rozvázání služebního poměru. Jestli opravdu šlo o náhlé rozhodnutí vynucené aktuálním zdravotním stavem, nebo o rozhodnutí, ke kterému pan Laube dospěl již před nějakou dobou. Události posledních měsíců, kterých byl součástí, pro něho musely být zcela jistě zatěžující a jeho zdraví neprospívající. Jsem toho názoru, že důvodem překotného odchodu od policie je zachování vlastního zdraví. Pan Laube utekl z prostředí, které bylo jeho zdraví nebezpečné.

LIDOVÉ NOVINY: Dovolte pár osobních otázek. S policejním prezidentem Tuhým se přece musíte historicky znát. Nyní na sebe vzájemně podáváte trestní oznámení.

KOMÁREK: Setkali jsme se asi dvakrát nebo třikrát, když jsem pracoval v Ostravě. Později to bylo, když už byl policejní prezident a předával nám odměny za objasnění trestní věci, anebo když byl přítomen na oficiálních akcích, jako byla jarní road show. Během ní nás přesvědčoval o podpoře ÚOOZ. Od devadesátých let byl Tuhý vždy nějakým funkcionářem, takže nás nikdy práce na kriminálních kauzách nespojovala.

LIDOVÉ NOVINY: Byl jste hlavním zpracovatelem případu Vidkun, v němž jsou obviněni vrcholní důstojníci z Olomouce a olomoucký hejtman Jiří Rozbořil. Čím je případ výjimečný? A souvisí s reorganizací?

Rychlost, nepřipravenost až chaotičnost celé reorganizace mne jen a pouze utvrdily v tom, že nejde ve skutečnosti o cíl, tedy o zlepšení práce policie. Jde o zajištění kontinuity doposud zaběhlých a navázaných vztahů a vazeb mezi politiky a policejními funkcionáři

KOMÁREK: Jde o trestní věc ve stadiu vyšetřování a jsem vázán mlčenlivostí. Obecně řeknu, že by bylo moc dobře, pokud by byl případ Vidkun výjimečný. V průběhu prověřování se podařilo částečně odkrýt nedobrý stav, který v Policii České republiky a GIBS je. Podařilo se zdokumentovat to, že do nejvyšších funkcí v policii a GIBS jsou politiky dosazováni zcela nekompetentní nebo dopředu zavázaní lidé, a to s jediným úkolem: sloužit tomu, kdo je do jejich funkce dosadil.

Tomu pak na oplátku poskytují informace, které očekává a jsou pro něho využitelné, řekněme pro ochranu sebe sama či ochranu širších zájmů třeba i politické strany. No, a za dobré služby pak tito lidé očekávají případné povýšení či jakýkoliv kariérní postup.

Co se týká souvislostí se samotnou reorganizací celorepublikových útvarů policie – byť na první pohled není patrna přímá souvislost, pak rychlost, nepřipravenost až chaotičnost celé reorganizace mne jen a pouze utvrdily v tom, že nejde ve skutečnosti o cíl, tedy o zlepšení práce policie. Jde o zajištění kontinuity doposud zaběhlých a navázaných vztahů a vazeb mezi politiky a policejními funkcionáři, jak jsem už obecně popsal na trestní věci Vidkun.

LIDOVÉ NOVINY: Kdy se veřejnost dočká pokračování případu Vidkun?

KOMÁREK: Rozpracování případu, který se dotýká osob se znalostí práce policie, je vždy velice složité a časově náročné. Již skoro tři měsíce nejsem příslušníkem policie a nemám aktuální přehled o situaci ve vyšetřování této trestní věci. Nicméně v době, kdy jsem od policie odcházel, byla situace taková, že mimo prováděné výslechy všech osob v případu zainteresovaných, které na sebe vázaly několik policistů, se práce soustředila i na další činnosti.

Rozpracování případu, který se dotýká osob se znalostí práce policie, je vždy velice složité a časově náročné

Jako třeba na vyhodnocování a analyzování zajištěných důkazů. Šlo například o důkazní materiál zajištěný u bývalého ministra vnitra Ivana Langera, který byl policii vydán pro potřeby trestního řízení na základě podle mne průlomového rozsudku soudu. Šlo o materiál z prostor chráněných, do té doby neprolomitelným zámkem advokátního tajemství. Důkazní materiál svou obsáhlostí v době mého odchodu do civilu vázal několik policistů. U takové kauzy nelze jakýmkoliv způsobem odhadovat začátek jednotlivé fáze trestního řízení či její skončení.

LIDOVÉ NOVINY: Hodně se v branži mluví o tom, že za reorganizací stojí jiná kauza – Beretta – v níž byl obviněn vrcholný důstojník protikorupční policie. Co si myslíte o této konstrukci?

KOMÁREK: Na rozpracování trestní věci Beretta jsem se žádným způsobem nepodílel, a nemohu tedy vaši otázku zodpovědět.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se promítne na výsledcích vyšetřování fakt, že vyšetřovatelé případu kvůli reorganizaci museli přejít z ÚOOZ na Národní protidrogovou centrálu (NPC), odkud se vyšetřování Beretty vede nyní?

V případě nutné kontroly ze strany nadřízených nastává podle mne problém. Najednou ji totiž vykonávají služební funkcionáři, kteří obdobné kauzy jako Beretta nikdy nezpracovávali.

KOMÁREK: Obecně mohu pouze říci, že jakákoliv změna takového charakteru musí mít zcela jistě negativní vliv na kvalitu a rychlost trestního řízení. Policisty, kteří na případu pracují, vytrhnete z jejich pracovního prostředí a ti najednou musejí řešit spoustu jiných věcí a problémů mimo práci na spise. To zcela jistě problémem je.

Navíc NPC zpracovává kauzy týkající se úzké skupiny trestných činů v souvislosti s výrobou, nakládáním a obchodováním s drogami. V případě nutné kontroly ze strany nadřízených nastává podle mne problém. Najednou ji totiž vykonávají služební funkcionáři, kteří obdobné kauzy jako Beretta nikdy nezpracovávali. S obdobnou trestnou činností nemají žádné zkušenosti a najednou mají schvalovat postupy u kauzy, jež je rozsáhlá a v pokročilém stádiu vyšetřování.

LIDOVÉ NOVINY: Čím si vysvětlujete, že zpočátku bojovní státní zástupci, kteří se proti reorganizaci postavili, nyní mlčí?

Státní zástupci byli stejně jako my šokovaní postupem policie při spuštění reorganizace, zejména pokud jim nebylo ze strany policie umožněno se k přípravě reorganizace jakkoli vyjádřit

KOMÁREK: Nemluvil bych o nějaké bojovnosti. Podle mne byli státní zástupci stejně jako my šokovaní postupem policie při spuštění reorganizace, zejména pokud jim nebylo ze strany policie umožněno se k přípravě reorganizace jakkoli vyjádřit. Samozřejmě měli obavy z ohrožení kauz, které společně s policií zpracovávali, takže se logicky ptali, chtěli informace, vyjadřovali svou nespokojenost, a proto byli takříkajíc více slyšet.

LIDOVÉ NOVINY: Platí totéž pro vaše bývalé kolegy z ÚOOZ, kteří se stali součástí nového managementu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ)?

KOMÁREK: Vyjma Milana Komárka (náměstek ředitele NCOZ – pozn. red.), který se neúčastnil jednání na policejním prezidiu či ministerstvu vnitra a nepodepisoval nesouhlasné a otevřené dopisy ministru vnitra, jde o policisty, kteří pro svůj kariérní postup neváhají změnit názory o 180 stupňů. V podstatě již tím, že se přihlásili do výběrových řízení na vedoucí místa NCOZ, popřeli to, co tvrdili ještě před dvěma měsíci. Legitimizovali to, co podle nich původně nebylo správné. Více bych se nechtěl vyjadřovat.

Detektiv na penzi

  • Jiří Komárek byl až do léta vedoucím ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
  • Veřejně na sebe upozornil 28. června. „Mám povědomí o tom, že pan policejní prezident je osobou podezřelou z brutálního úniku informací v rámci objasňování hospodářské trestné činnosti ve stamilionových částkách,“ uvedl Komárek v červnu v ČT.
  • Na protest proti policejní reorganizaci sbor opustil.
  • Vedl tým, který přivedl k soudu šéfa lihové mafie Radka Březinu. V této kauze mu byl také nabídnut desetimilionový úplatek, který odmítl.
  • Byl hlavním zpracovatelem případu Vidkun, který míří na policejní, podnikatelské a politické špičky Olomouckého kraje.

Počet příspěvků: 1, poslední 10.10.2016 11:54 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.