Protiútok děkana Ševčíka: Prý jde i o falšované cesťáky

Vedení Národohospodářské fakulty VŠE se brání výtkám některých pedagogů a studentů auditem, který tvrdě jmenuje údajné hříšníky.

Děkan Miroslav Ševčík je pod palbou odpůrců, je jimi dokonce vyzýván i k odstoupení. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Děkan Miroslav Ševčík je pod palbou odpůrců, je jimi dokonce vyzýván i k odstoupení. | foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice
Děkan Miroslav Ševčík je pod palbou odpůrců, je jimi dokonce vyzýván i k odstoupení.

Aktualizováno. Internetová „petice“ proti děkanovi Miroslavu Ševčíkovi, vylepované plakáty po školní budově, potyčka s ochrankou, nestandardní „výslech“ studentek a také pohrůžka soudním sporem... Tím vším už prošly obě strany sporu na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (VŠE): část pedagogů a studentů proti fakultnímu vedení, které prý řídí školu příliš autoritativně.

ČESKÁ POZICE sleduje celý případ podrobně od samého začátku. Nyní přešel děkan Ševčík se svými proděkany do protiútoku a na oficiálních stránkách v úterý zveřejnil až nebývale adresné stanovisko, které spor posouvá do jiných mezí.

Prohlášení má sedm bodů. Některé shrnují průběh dění z perspektivy vedení školy, ale klíčové jsou body jedna a šest odvolávající se na již skončený interní audit, který se zabýval některými zahraničními cestami mezi lety 2008 a 2012. Jde o údajné falšování dokladů za milion korun. Oba body uvádíme v plném znění:

„1. O prošetření zahraničních pracovních cest na fakultě mezi lety 2008 – 2012 jsme jako její vedení požádali rektora VŠE poté, co se v prosinci loňského roku prokázaly manipulace a falšování podkladů pro vyúčtování zahraničních cest ze strany doc. Stellnera a dr. Soběharta. Oba pedagogové uznali své pochybení a k 31. prosinci 2012 ukončili dohodou pracovní vztahy s Národohospodářskou fakultou VŠE.“
Kritici dříve tvrdili, že tito učitelé odešli (spolu s dalšími kolegy) hlavně kvůli Ševčíkovu nesnesitelnému jednání.

„6. Na konci dubna byl interní audit ukončen a my, členové vedení fakulty, jsme byli seznámeni s jeho výsledky. Ze závěrů jednoznačně vyplývá, že předkládání falešných cestovních dokladů se mezi roky 2009 až 2012 vedle doc. Stellnera a dr. Soběharta účastnili také dr. Tumis, dr. Szobi, dr. Lipka a doc. Šťastný, každý v jiném rozsahu. Celková výše takto vzniklé škody pro fakultu překročila 1 mil. Kč.“
Právě Davidu Lipkovi bylo děkanem odňato vedení Katedry institucionální ekonomie (KIE), po čemž eskaloval celý spor.

Aktualizace. „Prohlášení fakultního vedení znovu demonstruje jejich naprosté nepochopení problému, který na fakultě nastal a který vznikl kolem voleb do AS NF v dubnu 2012. Zbytek textu jsou pomluvy, které budu řešit soudní cestou. Jen podotýkám, že nás děkan odmítá přes opětovné žádosti s výsledkem tzv. auditu seznámit a odmítá sdělit, čeho jsme se měli dopustit,“ sdělil ve středu ČESKÉ POZICI doktor Lipka. Ve středu děkanovy námitky odmítli ve společném stanovisku i další jmenovaní: Stellner, Soběhart, Štastný a Szobi.

Děkan Ševčík spolu se čtveřicí svých proděkanů i předsedou malého akademického senátu v aktuálním prohlášení tvrdí, že „nejsilnějším motivem k podnícení otevřeného útoku proti vedení a především děkanovi byla snaha zabránit odhalení podvodných jednání a z něj vyplývajících důsledků pro dotčené osoby“. Proto prý byla také odváděna pozornost jiným směrem, například na údajné porušování akademických svobod a podobně.

Se závěry auditu nebude jistě druhá strana souhlasit. Na „odbojové“ facebookové stránce Za transparentní vedení se už 23. května objevil další z celé řady otevřených dopisů, jímž se s děkanem Ševčíkem loučí vyučující Jan Havel:

„Kategoricky nesouhlasím s pošlapáváním akademických svobod, útoky na vyučující a studenty naší fakulty, vytvářením atmosféry strachu a despotickými metodami vedení fakulty. Jelikož za tragickou situaci na naší fakultě nesete nezpochybnitelnou manažerskou odpovědnost, vyzývám Vás k odstoupení z vedení fakulty a vytvoření prostoru pro návrat k jejímu běžnému fungování.“

Zdá se, že bez soudních doher to na půdě VŠE už asi jen tak nepůjde.

ČESKÁ POZICE se sporu věnovala v těchto článcích: