Ceska Pozice

Protikorupční fond udeřil na Ivo Rittiga

Drsné obvinění: Podíl z předražených pražských jízdenek prý kasírovala šedá eminence ODS. Přinášíme detailní popis kauzy.

Ivo Rittig: Jsem šokován. foto: © ČTKČeská pozice

Ivo Rittig: Jsem šokován.

„Dnešní tisková konference je hodně speciální. Předkládáme konkrétní výsledky naší investigativní činnosti. Ve spolupráci s panem Sittou se nám podařilo najít důkazy o těžké korupci. Snad se začnou již hýbat ledy a ti skuteční lotři skončí za mřížemi,“ zahájil v úterý dopoledne setkání s médii zakladatel Nadačního fondu proti korupci (NFPK) Karel Janeček. „Věřím tomu, že potom, co zde dnes předestřeme, to bude znamenat skutečný počátek změny. Tedy toho, že společenští paraziti se začnou bát, že by za své činy mohli jít sedět.“

Po takovém entrée nemohlo přijít nic jiného než velké jméno ve známé kauze. Zaznělo jméno Ivo Rittig.

Podle NFPK právě u šedé eminence středočeské ODS pravděpodobně končí miliony korun z předražených jízdenek v pražském dopravním podniku. Zástupci protikorupčního fondu toto tvrzení doložili několika dokumenty, které má NFPK k dispozici díky Vladimíru Sittovi ml. – synovi jednoho ze dvou majitelů firmy Neograph, která jízdenky dopravnímu podniku dodává.

Poměrně sporou informaci, kterou během úterka citovaly všechny zpravodajské weby, stojí za to podrobně upřesnit. Kromě detailnějšího popisu argumentů protikorupčního fondu přinášíme protikladné pohledy některých aktérů. Ti z protizákonných praktik osočují naopak fond, jednoho z jeho protagonistů Karla Randáka i Vladimíra Sittu. Doplňujeme o exkluzivní rozhovor s Vladimírem Sittou ml., jenž mimo jiné říká, že pád velké pražské koalice a vznik nové vlády na pražské radnici primátorovi Bohuslavu Svobodovi rozvázaly ruce, což je pro vyšetřování kauzy s jízdenkami příznivé.

Příběh o milionech z jízdenek pražské MHD

Kauza s předraženými jízdenkami je velmi komplikovaná. Pro přehlednost uvádíme odkaz na materiály protikorupčního fondu, které obsahují dokumenty a kopie smluv, na něž se NFPK v rozkrývání daného problému odvolává.

Ostrá reakce Rittiga a Janků

Reakce Jana Janků a Ivo Rittiga na úterní vyjádření protikorupčního fondu byla velmi ostrá. Janků, jeden z majitelů Neographu, například uvedl: „Po čtyřech letech bezproblémového fungování a plnění smluvních vztahů uzavřených v souvislosti s dodávkou jízdních dokladů se Ing. Sitta (mladší) dostal do osobního konfliktu s vedením Dopravního podniku hl. m. Prahy a následně mě začal vydírat (chtěl, abych mu odevzdal 40M CZK ,z klobouku‘). Odmítl jsem, přičemž výsledkem jsou naše nynější rozepře mezi managementem a následně i akcionáři.“ Bližší informace o tom, čeho se vydírání mělo týkat, Janků neuvedl.

Rittig zase sdělil, že se Randák, jeden ze členů správní rady NFPK, měl údajně snažit uplatit jeho řidiče, aby od něj získal informace o Rittigově rodině.

Vyjádření Šachta & Partners

Zástupci advokátní kanceláře AK Šachta & Partners Marek Stubley, David Michal a Karolína Babáková v pondělí na tiskové konferenci uvedli, že Peter Kmeť ze společnosti Cokeville Assets je dlouholetým klientem firmy, a z toho důvodu má organizační složka společnosti Cokeville Assets umístěno sídlo na totožné adrese jako advokátní kancelář. „Naši ‚propojenost‘ se subjekty spolupracujícími s DPP nevnímáme v žádném případě jako problémovou. Mezi standardně poskytované služby patří rovněž zakládání společností, poskytování sídelní adresy a případně také účast v orgánech u těchto klientských společností. Prodej založené společnosti nebo poskytnutí sídelní adresy však konflikt zájmů skutečně nepřináší,“ odmítli zástupci kanceláře střet zájmů.

Právní služby prý advokátní kancelář poskytovala pouze DPP, když připravovala na základě pokynů klienta text takzvané rámcové smlouvy a stanovisko umožňující postup mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Nikdy prý neposkytovala žádné služby společnosti Neograph. Šachta & Partners též uvedla, že kancelář nemá žádný podíl z výnosů Kmeťova podnikání a dále že se nijak nepodílela na vzniku zprostředkovatelské smlouvy mezi společností Cokeville Assets a Neograph.

A co se týká smlouvy mezi Cokeville Assets a Ivo Rittigem? V reakci na úterní vystoupení NFPK pak kancelář rozeslala toto vyjádření:

1. Smlouva mezi panem Ivo Rittigem a společností Cokeville Assets byla uzavřena na spolupráci mimo území České republiky, vyplývá to již z její preambule. Je tedy zřejmé, že nemohla být podkladem k jakémukoliv příjmu pana Rittiga pocházejícímu z DPP.

2. Prezentovaná smlouva mezi panem Rittigem a společností Cokeville Assets byla uzavřena 1. 8. 2006.

3. Prezentované transfery peněz proběhly dle informací od NFPK v drtivé většině v roce 2007.

4. Smlouva mezi společností Neograph a DPP byla přitom uzavřena až v lednu 2008.

Z uvedeného vyplývá, že pan Rittig byl dnes křivě obviněn z inkasování peněz z obchodního případu, který se ho nijak netýkal ani týkat nemohl a navíc v čase, kdy smlouva mezi Neographem a DPP ještě ani neexistovala. Tomuto inkasu finančních prostředků je přitom bez jakéhokoliv důkazu přikládán korupční původ. Korupční bylo přitom zřejmé jednání, které předcházelo získání důvěrných podkladů, jakými jsou důvěrná smluvní dokumentace a informace o finančních transferech podléhajících bankovnímu tajemství, uvádí advokátní kancelář.

NFPK avizoval vůli podat v této věci trestní oznámení. To je krok, který advokátní kancelář vítá a sama touto cestou také půjde. Celá kauza se totiž tímto krokem posune do roviny skutečného dokazování tvrzených tezí.

Vyjádření Ivo Rittiga

1. Jsem šokován, jak bezostyšnému osočení jsem byl vystaven na tiskové konferenci Karla Janečka, Karla Randáka a Vladimíra Sitty ml. U Karla Randáka mne to přitom nepřekvapuje, neboť se pokoušel uplatit mého osobního řidiče svým spolupracovníkem p. Bakešem částkou 300 000 Kč, aby mu poskytl informace o mých dětech a rodině. Jeho dotazy přitom hraničily s pedofilií.

2. Na všechny výše jmenované připravuje můj právní zástupce trestní oznámení pro trestný čin pomluvy, křivého obvinění a porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí.

3. Šokuje mě, že má zahraniční spolupráce s firmou Cokeville Assets je účelově spojována s aktivitami pana Kmetě na území ČR, což pan Karel Randák velmi dobře ví.

4. Jakmile bude mé trestní oznámení podáno, poskytnu je médiím.

Dále Rittig uvádí: „V tiskových materiálech NFPK byla účelově uvedena pouze neúplná smlouva mezi mou osobou a společností Cokeville Assets. Způsob, jakým byla pravděpodobně získána (tedy zřejmě korupce), bude předmětem dalšího šetření na základě trestního oznámení, které podám. Pánové Randák a Janeček dobře vědí, že se v textu této smlouvy i v její preambuli uvádí, že byla uzavírána pro zasmluvnění mé spolupráce s firmou Cokeville Assets pouze mimo území ČR. Předmětné ustanovení přikládám. Mám samozřejmě k dispozici plné znění této obchodní smlouvy, která byla zneužita k účelovému očernění mé osoby. Je smutné, že protikorupční fond pana Janečka rozvíjí jednu ze svých ‚kauz‘ ve spolupráci s lhářem a vyděračem panem Sittou a na základě ukradených materiálů.“

Vladimír Sitta ml. o politickém kontextu kauzy

ČESKÁ POZICE: Budete situaci řešit v rámci firmy, jejímiž akcionáři jsou váš otec a Jan Janků?

SITTA: Padesát procent firmy vlastní můj otec, padesát bohužel pan Janků. Situaci musíme řešit, na pana Janků podáme trestní oznámení, protože máme podezření, že spáchal několik trestných činů.

ČESKÁ POZICE: Na tiskové konferenci jste řekl, že Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) jste předložil některé důkazy již před dvěma lety. Domníváte se, že je vyšetřování nějak záměrně zpomalováno?

SITTA: Nechci spekulovat. Nechť na to odpoví ÚOKFK. Pro mě je důležité, že celá věc nyní nabrala to správné tempo a že se o ní hovoří. ÚOKFK teď bude mít po důkazní stránce dostatek materiálů pro započetí trestního stíhání konkrétních osob.

ČESKÁ POZICE: Zpomalovala podle vás bývalá velká koalice ODS a ČSSD na pražské radnici vyšetřování této kauzy? Změnila se situace se vznikem nové koalice ODS a TOP 09?

SITTA: Ano, určitě. Je vidět, že pan primátor měl v té minulé koalici svázané ruce. Myslím si, že pomohla i schůzka mého otce s primátorem Svobodou před třemi týdny. Za velmi zásadní a prospěšné pro náš případ považuji geniální kličku pana primátora, díky které stará koalice padla.

ČESKÁ POZICE: Narážíte tím i na následnou rezignaci šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka?

SITTA: Ano, Martin Dvořák na schůzce s mým otcem připustil, že tato kauza byla poslední ranou k jeho odchodu. Vždycky lépe v médiích vypadá, když někdo odchod z funkce prezentuje tak, že odchází sám. V případě pana Dvořáka by se skoro ale dalo říci, že utíká. To je aspoň moje verze, jak jeho odchod interpretovat.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.