Prognóza OECD: Ekonomický ústup Západu

Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj předvídá do roku 2060 velké změny v globální ekonomice a vzestup Indie a Číny.

Přemysl Houda 11.11.2012

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předvídá ve své studii postupný, ale nevyhnutelný „ústup ze slávy“ ekonomik euroatlantické civilizace do roku 2060. Jejich podíl na světovém hrubém domácím produktu by měl dle studie radikálně klesat, a naopak růst Číny a Indie.

V roce 2011 se USA podílely na světovém HDP 23 procenty, v roce 2060 by se však měl jejich podíl dle studie OECD snížit na 16 procent. Podobný úpadek prý čeká i členské země Evropské unie – u států platících eurem klesne světový podíl HDP ze 17 (2011) na pouhých devět procent (2060).

Hospodářsky nejsilnější země eurozóny Německo se stane z páté desátou největší světovou ekonomikou (pokles z pětiprocentního na dvouprocentní podíl HDP) a měla by ho předstihnout Velka Británie. Podobně na tom má být  Japonsko. Jeho podíl na světovém HDP by se měl ve stejném období snížit o víc než polovinu – ze sedmi na tři procenta. Do popředí se naopak posunou nejen ekonomiky Číny (nárůst podílu na světovém HDP ze 17 na 28 procent) a Indie (ze sedmi na 18 procent), ale i Indonésie, Mexika a Ruska.

Odhlédneme-li od toho, že studie OECD počítá s kontinuálním vývojem – nenastanou žádné nečekané zvraty a otřesy, které však ve světových dějinách nejsou ničím neobvyklým –, jde o jasný signál, že „vyspělý“ svět opouští své pozice. Například společný HDP Číny a Indie by měl už v roce 2025 přesáhnout ten celkový sedmi současných největších ekonomik světa (země G7).

Kromě prognózy přináší studie OECD i řadu doporučení. Například vybízí Čínu a Indii k vyšším investicím do vzdělání, aby na něm mohly participovat a profitovat z něho širší vrstvy obyvatel obou zemí, a také k velkým strukturálním reformám finančního odvětví. Současně však zdůrazňuje u rozvíjejících se zemí význam jisté formy sociálního státu a a jeho budování. Všem zemím na světě pak studie doporučuje zvyšovat věk odchodu do důchodu a zároveň s tím „zpružňovat“ pracovní trh kvůli růstu produktivity práce.

Ze studie OECD však vyplývá otázka: Je pro spokojený lidský život rozhodující ekonomický růst, obecněji řečeno, „ekonomizace“ lidského života?

Always Look on the Bright Side of the Life Zajímavý článek nicméně některá čísla se mi zdají... 7:57 13.11.2012

Počet příspěvků: 1, poslední 13.11.2012 07:57 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.