Prognostik Miloš Zeman opět ve formě

Čtrnáct poznámek k článku expremiéra Miloše Zemana publikovaného v Právu pod titulkem Co navrhuji pro budoucnost České republiky.

„Dvě desítky let po listopadové revoluci hledá Česká republika své dlouhodobé směřování,“ napsal expremiér Miloš Zeman v článku publikovaném 2. února v deníku Právo. foto: ČTKČeská pozice

„Dvě desítky let po listopadové revoluci hledá Česká republika své dlouhodobé směřování,“ napsal expremiér Miloš Zeman v článku publikovaném 2. února v deníku Právo.

Byla to úleva, zážitek a nová spokojenost s českou společností v létě 1989, když jsem si přečetl Technický magazín, do nějž Miloš Zeman bez bázně a „chození při zdi“ propašoval svůj manifest Prognostika a přestavba. Týkal se faktu, že socialistický ekonomický systém je nereformovatelný – o společnosti ani nemluvě. Pamatuji si okolnosti tohoto článku stejně, jako si vybavuji, kde jsem byl při zprávě o atentátu na Johna F. Kennedyho.

Po téměř 22 letech napsal Miloš Zeman 2. února do deníku Právo podobný článek – Co navrhuji pro budoucnost České republiky. Je jako vždy kompaktní a nezabíhá ani do detailu, ani do abstrakce. Prostě starý dobrý solitér Zeman. Doporučuji jej nepředpojatě v klidu přečíst. Uvedu k článku čtrnáct poznámek a krátkých komentářů.

Iluze

1. „Dvě desítky let po listopadové revoluci hledá Česká republika své dlouhodobé směřování. Zažili jsme mnohé iluze…,“ píše Zeman.

Mnoho iluzí a konstrukcí jsme však také uskutečnili a promrhali čas i majetek – například při kuponové privatizaci provázené kejklemi fondů a s úprkem ekonomů před právníky či při velké privatizaci v bankovním socialismu. Některým slepým uličkám jsme se sice vyhnuli, ale nezískali jsme ani čas, ani peníze.

2. Skočili jsme také na každou banalitu – ať už hlásanou proroky, jako je Jeffrey Sachs, či takzvaným Washingtonským konsensem. Například pochybné dogma rovné daně. Západní civilizovaný svět – kromě Dánska – takovou věc nemá. Jen my a východní Evropa jsme zavrhli progresivní zdanění.

Investiční pobídky

3. Sdílím s Milošem Zemanem jeho respekt ke Švýcarsku i Švédsku. Zejména pak těmto zemím a jejich občanům závidím efektivní neutralitu. A také to, že se mohou každé ráno na sebe podívat do zrcadla s pýchou svobodných lidí, kteří o sobě ve svobodné zemi samostatně rozhodují.

4. „My nepotřebujme levnou, ale naopak dobře kvalifikovanou pracovní sílu s vysokou produktivitou,“ píše dál Zeman.

Bohužel právě Zemanovy investiční pobídky značně přispěly ke vzniku montovny v Česku – zejména automobilové a elektrotechnické. Mnoho zahraničních investorů vzalo pobídky, neplatilo korporátní daně a odešlo na ještě levnější východ.

5. Značně souhlasím se Zemanovým odsudkem cimrmanovských reforem – průkopníků slepých uliček. Připomínám výrok Konrada Adenauera "Keine Experimente!" Ano, potřebujeme politickou i ekonomickou reformu. Nejen vládu zájmů kmotrů.

Volby

6. Diktát současných „politických stran“, jejich vůdců a „přifařených“ stoupenců, stran, jež disponují členskou základnou reprezentující sotva dvě procenta voličské populace, je nadále neúnosný. Ničí v občanovi sebemenší jiskru pocitu svobody, možnosti rozhodovat se a postarat sám o sebe. Nestačí však jen snížit regulační pětiprocentní limit pro vstup stran do zastupitelského sboru. Přímý výběr osobností z kandidátek více stran navrhovaný Zemanem je dobrou možností.

Diktát současných politických stran, jejich vůdců a „přifařených“ stoupenců je nadále neúnosný

7. Variantou jsou i jednomandátové obvody, které se osvědčily ve Velké Británii. Voliči v malých obvodech sami dohlédnou, kdo je jen zetěm korupčníka a kdo poslancem se vší důstojností. Přímé volby hlavy státu, hejtmanů a starostů jsou východiskem z dnešního politického marasmu.

Odmítám však zvýšení počtu občanů, kteří navrhují kandidáta, na minimálně sto tisíc. To už může obstarat PR agentura za velké peníze. Zeman se trochu obává vlivu recese v přímých volbách, nikoli však hospodářské. Jenže té se v Česku není třeba bát, pomohla nám už od lecjaké blbosti.

Snížit hranici pro platnost referend na 40procentní volební účast? To je po 20 letech zkušeností s mizernou volební účastí určitě nutné. Obecné referendum jako univerzální princip? Bál bych se demagogie, manipulace a davového myšlení. Sloučit různé druhy voleb do jednoho termínu? Určitě! Je správné neplýtvat finančními prostředky. Volič pozná, do které urny hodit konkrétní volební lístek.

Ekonomická reforma

8. V ekonomické reformě je třeba odstranit všechny prapory a praporky populistů. Preferovat investice před spotřebou? Snad a jak kdy, ale vyváženě. I spotřeba je hybatelem ekonomického růstu. Na popírání spotřeby skončil takzvaný socialismus. Souhlasím se Zemanem, že veřejná sféra je přezaměstnaná.

9. Vodní kanál Odra-Labe-Dunaj je Zemanovo milované dítě, ale velká veřejná investice do něj dnes není aktuální. John Maynard Keynes je i mým hrdinou – stejně jako Franklin Delano Roosevelt. Nežijeme však ve třicátých letech minulého století. New Deal v USA, jež mají rozměr kontinentu, je něco jiného než v  dnešním malém Česku.

Zásadní transportní evropský nápor ve směru sever-jih se odehrává jinde. Stavba kanálu by ani nevyřešila nezaměstnanost. Práci by provedly zahraniční pracovní síly a čeští nezaměstnaní by dál zůstali na dávkách a na neoficiálních nezdaněných příjmech.

Školství a armáda

10. Absolutně se Zemanem souhlasím, pokud jde o podporu vzdělanosti. Také by bylo dobré provést revizi v Augiášově chlévě soukromého školství. Tato devalvace české vzdělanosti – podivný přístup akreditačního orgánu ke zřizování okresních a místních „Sorbon“ – je z hlediska blízkého západního zahraničí naprosto destruktivní. Z větší dálky již sice nikoli, ale pouze proto, že jsme pod rozlišovacím horizontem. Zemanův návrh zrušit učňovské obory s maturitou a nahradit je uznávanými mistrovskými zkouškami je svěžím závanem zdravého selského rozumu.

Projekty PPP jsou ještě méně transparentní než současné veřejné zakázky

11. Nesouhlasím se Zemanovým návrhem omezit roli armády. Armáda ČR nemůže mít jen dva cíle – integrovaný záchranný systém a zahraniční mise. Na teritoriální záchranný systém by stačila státní organizace zřízená k tomu účelu. A na zahraniční mise zase sbor dobrovolných českých vojenských profesionálů pro službu v zahraničí.  Naše vojsko je však především armádou České republiky se všemi tradičními funkcemi. Toto století se bohužel nebude lišit od století osmnáctého. Jsme také členy NATO, což je velký závazek.

Důchody a DPH

12. Souhlasím se Zemanem, že sociální pojištění by se mělo zvýšit o dva procentní body ubrané v roce 1997 – a do prvního pilíře. Druhý pilíř je jen demagogickým „vozítkem“ pro rozkradení zdrojů. Nesouhlasím s pouze plošnou valorizací a následnou nivelizací důchodů. Ty je třeba valorizovat přinejmenším kombinovaně, nikoli jen plošně procentně, jak navrhuje Zeman. Bylo by to demotivující.

Dodávám, že soukromé dobrovolné důchodové připojištění – takzvaný třetí pilíř – je třeba všemi prostředky podpořit a zatraktivnit – za přísného dohledu a garance státu. Dodnes nemá ani vlastní garanční fond.

13. Zemanem navrhované zvýšení DPH na 25 procent a zároveň myšlenku ponechat nižší sazbu kvůli snadnému výběru považuji za stejně hazardní jako současné návrhy na sjednocení sazby DPH směrem nahoru. I to by bylo demotivující. Popřípadě až příliš motivující pro „kvazipodnikatelské“ prostředí. Stát se musí naučit vybírat efektivně přímé daně – v progresivních sazbách. Není to sice snadné, ale je to nutné.

14. Nesdílím Zemanovo nadšení pro projekty PPP – společné projekty státní a privátní sféry. Soukromá část preferuje vlastní zájmy a státní zaměstnanci jsou jí pak korumpovaní, přičemž kontrola žádná. PPP je ještě méně transparentní než současné veřejné zakázky. Obávám se, že by stát „zaťal zcela nekontrolovatelné sekyry“.