Profesor Pačes: Ve vědě se vede špinavá válka o peníze

Někdejší předseda Akademie věd ČR kritizuje financování výzkumu a všímá si nevraživosti mezi Akademií a vysokými školami.

Věda není levná! Čeští akademici pracují i na zřejmě nejsložitějším přístroji, jaký kdy člověk vyrobil - na urychlovači Large Hadron Collider v CERN. foto: © ČESKÁ POZICE, Martin RychlíkČeská pozice

Věda není levná! Čeští akademici pracují i na zřejmě nejsložitějším přístroji, jaký kdy člověk vyrobil - na urychlovači Large Hadron Collider v CERN.

Napětí se stupňuje. Mezi třemi hlavními hráči o výzkumné miliardy – vysokými školami, Akademií věd ČR a průmyslem – roste pnutí. Jde o celkem 26 miliard korun pro rok 2013, kdy se prostředky na český výzkum sníží o 700 milionů. A tak přibývá ostrých vyjádření, slov, výčitek a reakcí. Po současném předsedovi Akademie věd ČR (AV) Jiřím Drahošovi, jenž na ČESKÉ POZICI prohlásil, že „vidí cílenou snahu poškodit Akademii věd“, se ozval v médiích i jeho předchůdce v témže úřadu – profesor Václav Pačes.

„Mnozí by si mohli myslet, že čeští vědci svůj boj o peníze vedou s politiky za zvýšení rozpočtu na své výzkumy. To je evergreen, děje se tak při sestavování státního rozpočtu všude ve světě a každý rok. Ovšem ne tak u nás! Tady bojují o peníze jednotlivé segmenty výzkumu mezi sebou. Je to kontraproduktivní, používají se při tom podrazy a já si říkám, proč by tomu vlastně mělo být jinak? Vždyť se zdá, že používání špinavých metod se u nás v celé společnosti stává normou,“ napsal Pačes ve svém sloupku na iDnes.cz.

Česká konference rektorů navrhla, aby se Akademii vzalo více než 500 milionů. Jinými slovy: Zavřete konečně tu Akademii a dejte nám její peníze!Vyjadřuje se též k nevraživosti mezi vysokými školami a Akademií. „Po roce 1989 se Akademii odebralo právo samostatně školit diplomanty a doktorandy a snížil se drasticky její rozpočet. Málo se ví, že Akademie musela uzavřít 22 ústavů a že propustila polovinu zaměstnanců. Česká konference rektorů docela vážně a oficiálně (letos) v květnu navrhla, aby se Akademii vzalo v roce 2013 více než 500 milionů a v následujících letech vždy více než 400 milionů. Jinými slovy: zavřete už konečně tu Akademii věd a dejte nám její peníze,“ přímo píše někdejší předseda instituce, jež sídlí v Praze na Národní 3.

Pačes na blogu Technet hájí výjimečnost a jedinečnost AV a kritizuje údajné „odčerpávání“ prostředků na firemní výzkum. Navíc se podivuje tomu, kolik objektů za poslední roky postavily vysoké školy a co Akademie: „Jen namátkou: celý kampus v Brně-Bohunicích pro Masarykovu univerzitu, nový kampus pro univerzitu v Pardubicích, Filozofická fakulta pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta v Olomouci a další a další nákladné stavby. A v Akademii věd? Snad jen Ústav molekulární genetiky v Krči,“ píše Pačes, podle nějž boj (o peníze) opět letos pokračuje.

Doutnající válka výzkumníků?

Vypadá to, jakoby Akademie věd ústy svých dvou posledních šéfů vyhlásila tak trochu mediální válku dvěma souputníkům: vysokým školám a průmyslu. Nezaznívá však, že kapitoly Grantové agentury (GAČR) a Technologické agentury (TAČR), kde jsou peníze k soutěžení, byly navýšeny v řádu stamilionů. S návrhem jednomyslně souhlasila vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace včetně zástupců AV.

Akademie sice přijde o 295 milionů „institucionálních“ peněz, ale ministerstvo průmyslu bude mít o 1,1 miliardy korun méně a ministerstvo školství podle dostupných informací asi o 350 milionů míň. Nemůže AV také něco uspořit? Je skutečně ve všech ústavech skvělá? Nezatěžuje ji příliš zámek v Liblicích? Neodčerpává třeba hodně výzkumných prostředků Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.?

„Středisko má skutečně velký aparát, uspořit se tam jistě něco dá. Zapomíná se ale, že pracuje pro padesátku akademických ústavů, kdežto spoustu činností pro vysoké školy zajišťuje ministerstvo školství,“ řekl ČESKÉ POZICI Václav Pačes, jenž potvrdil svá slova z textu pro iDnes.cz. O tom, zda je možné Liblice prodat, však nerozhoduje on. Úbytek peněz podle něj skutečně dopadne na ústavy a snížené platy vědeckých pracovníků.

Související články: