Profesor Eliáš: Atmosféra na plzeňské právnické fakultě připomíná normalizaci

Profesor Karel Eliáš, největší vědecká hvězda právnické fakulty v Plzni, odchází. A s ním i dalších 20 lidí. Hrozí škole kolaps?

V Plzni to opět vře. Po nedávných volbách do akademického senátu na Právnické fakultě Západočeské univerzity (ZČU), v nichž uspěla řada lidí spjatých s érou „kindlokracie“, došla části reformního křídla trpělivost a školu opouštějí profesoři i docenti. „Za současné situace nevidím na fakultě svou budoucnost,“ řekl v úterý ČESKÉ POZICI profesor Karel Eliáš, respektovaný právník, vedoucí katedry soukromého práva a tvůrce nového občanského zákoníku, jenž se loni marně ucházel o post děkana. S Eliášem jsou připraveni odejít i další habilitovaní pedagogové, tolik potřební pro akreditace školy...

Kromě profesora Eliáše odejdou docenti Havel a Hůrka a také profesorka VálkováVýpověď již podal docent Bohumil Havel z téže katedry, přední expert na obchodní právo a hlavní autor chystaného zákona o obchodních korporacích. Odchod plánuje vedoucí katedry trestního práva, profesorka Helena Válková, a také docent pracovního práva Petr Hůrka. Kritickou nejen personální, ale i ekonomickou situaci fakulty řešilo ve středu večer kolegium děkana Květoslava Růžičky – dokonce za účasti nové rektorky Ilony Mauritzové. Profesora Eliáše však ke změně názorů rozhodně nepřivedlo.

ČESKÁ POZICE: Vidíte po jednáních nějakou šanci, že zůstanete na fakultě?

ELIÁŠ: Po středečním jednání už tuto možnost v podstatě nevidím. Zejména když na něm děkan Růžička přijal rozhodnutí, které odporovalo i doporučením zástupců z vedení univerzity. A když jsem se dozvěděl, koho děkan navrhuje Akademickému senátu za proděkany pro vědu a výzkum a pro strategii a rozvoj, myslím, že moje budoucnost na fakultě nemá smysl.

ČESKÁ POZICE: Jaké navrhuje proděkany?

ELIÁŠ: To nebudu uvádět.

ČESKÁ POZICE: Existuje nějaká možnost, že by do vývoje na právnické fakultě (PF) zasáhla přímo rektorka Mauritzová?

ELIÁŠ: Rektorka Mauritzová měla a má snahu poměry na PF stabilizovat. Vlastně je to pro ni docela těžké – je rektorkou poměrně krátce od 1. března – a situace na fakultě je pro ni nepřehledná. Tato fakulta funguje jinak než jiné...

ČESKÁ POZICE: Jak? V čem je nestandardní?

ELIÁŠ: Skoro ve všem kromě výuky. Ta je v pořádku, čili zatím se třenice mezi učiteli a jejich různými skupinami nedotkly kvality výuky. Je však pravdou, že někteří kolegové třeba před volbami do Akademického senátu zneužívali přednášky a doporučovali studentům, koho si mají zvolit za své zástupce.

ČESKÁ POZICE: Co se po volbách změnilo?

ELIÁŠ: Po volbách se změnilo to, že je jasno (pousmání).

ČESKÁ POZICE: Kromě vás chtějí odejít docenti Havel a Hůrka. Jak to vypadá s profesorkou Válkovou, vedoucí katedry trestního práva?

ELIÁŠ: Profesorka Válková uvedla, a je to i ve veřejných zdrojích, že je rozhodnuta skončit.

ČESKÁ POZICE: Podle našich informací zatím jde o dvanáct lidí z vaší katedry, kteří chtějí odejít. Můžete je jmenovat?

Pokud vím, chce odejít asi 20 lidí – nejen z naší katedry. Dle informací, které mám, to jsou nejvýkonnější učitelé.ELIÁŠ: Pokud vím, těch lidí je zhruba dvacet. Jsou nejen z naší katedry, ale i z jiných. Jména říkat nebudu. Někteří z nich ještě nepodali výpověď nebo návrh na dohodu o skončení pracovního poměru, ale dle informací, které mám, to jsou nejvýkonnější učitelé.

ČESKÁ POZICE: Jde tedy o nejlepší pedagogy?

ELIÁŠ: Jde především o učitele, kteří před sebou mají odborný růst a již mají pocit, že je situace na fakultě v jejich akademické kariéře poškozuje. Plzeňská fakulta má totiž mediální pověst a veřejnost – včetně akademické – je nakloněna se na ni dívat s pochybnostmi. Má-li člověk velký doktorát z Plzně, ať jakkoli vysokých odborných kvalit, je pohled na něj apriori nedůvěřivý.

ČESKÁ POZICE: Může škola padnout ještě níž, nebo jí dokonce hrozí zánik?

ELIÁŠ: Zánik fakultě nehrozí. Zájem bude fakultu držet při životě, i když to spíš bude snaha nějakých vnějších kruhů, protože to, co se dělo na PF v minulosti, a tím podmíněná neustálá mediální pozornost, samozřejmě poškozuje i celou univerzitu. Ale chci, aby zaznělo, že na ZČU jsou vynikající projekty a fakulty a ústavy s velkými vědeckými úspěchy.

ČESKÁ POZICE: Výborně si vede například Fakulta aplikovaných věd ZČU, která tvoří významný díl vědeckých výsledků...

ELIÁŠ: Třeba konkrétně středisko Nových technologií pro informační společnost (NTIS). Když vypukla v roce 2009 aféra na právech, univerzita kvůli tomu přišla i o některé zajímavé projekty, neboť panovala obecnější pochybnost o její kvalitě. Na univerzitě – a typicky na Akademickém univerzitním senátu, kam jsem byl často zván – je nálada vůči právnické fakultě napjatá a negativní.

ČESKÁ POZICE: Co se stalo od onoho roku 2009 nejhoršího, že se změny a reformy na právech nepodařilo uskutečnit?

ELIÁŠ: Hlavní problém tkví v tom, že bylo málo času. Rok není nic. Nehledě na to, že předtím fakulta fungovala devět let v podstatě jinak – když tam byli Milan Kindl a Jaroslav Zachariáš, kteří měli fakultu pod kontrolou. Některým lidem byl v roce 2010 zrušen pracovní poměr, ale řada jich na fakultě zůstala. Katedry dostaly také prostor, aby žádaly o granty a jejich členové Celá právnická fakulta vykázala loni ztrátu 2,3 milionu korunpublikovali. Po roce se však zjistilo, že se takové aktivity na řadě kateder zkrátka nedělaly... To byl další propad pro fakultu. Naše katedra vykázala za loňský rok zisk tři miliony, katedra správního práva milion korun. Celá fakulta je však 2,3 milionu korun ve ztrátě. To je záporný výsledek 6,3 milionu korun neziskových kateder. Bylo jasné, že se to bude řešit. A výsledkem je, že ti, kteří neměli zvláštní zájem dělat pro fakultu víc než tam „jen“ učit, nebo ti, kdo chtěli reformní skupině vrátit porážku, se spojili. Z výsledků voleb je vidět, že takových jsou na právnické fakultě dvě třetiny.

ČESKÁ POZICE: Jaký je to pocit, když vaše katedra produkovala 62 procent výzkumných výsledků celé fakulty...

ELIÁŠ: To jsou jen čísla z databáze RIV, pouze publikační výstupy. Pokud však jde o granty, naše katedra získala zejména zásluhou doktorů Milana Hulmáka a Petra Bezoušky a docenta Havla granty v celkovém objemu 20 milionů korun.

ČESKÁ POZICE: Proč je mezi katedrami taková disproporce?

ELIÁŠ: Když si projdete vedení jednotlivých kateder, zjistíte, že jde většinou o dojíždějící učitele. A je to dané i tím, že poměrně značný počet akademických pracovníků si vzhledem k výši platů, které jsou na právnické fakultě poměrně nízké, domlouvají výuku na jiných školách, zejména soukromých. Proto není výjimkou, že pedagog od nás učí na dvou třech soukromých školách po republice: v Karlových Varech či v Praze...

ČESKÁ POZICE: Je v pravomoci děkana, aby to ošetřil? Aby se učitelé soustředili především na práci pro alma mater?

ELIÁŠ: To nejde. Děkan vlastně ani nemá právo zjišťovat, kde mají lidé další úvazky. Z toho důvodu se ve vztahu k docentům a profesorům zavádí celostátní registr kvůli garancím. Pokud jde o jednotlivé zaměstnance, vedoucí kateder mají posoudit, jak se práci věnují a vyvozovat z toho důsledky.

ČESKÁ POZICE: Jak byste hodnotil současnou atmosféru na fakultě?

ELIÁŠ: Je to sice jen pocit, ale na mne to působí jako normalizace.

ČESKÁ POZICE: Až tak? Takže i intrikaření a sledování?

ELIÁŠ: Mně se třeba stalo, že si u mne jeden z členů akademického senátu vyžádal v říjnu 2010 před volbami rozhovor a tajně si jej nahrál. Nevěděl jsem o tom. A těsně před volbami do Akademického senátu z něj vystříhal a uměle sestavil dvě věty, které pak rozesílal v kyberprostoru všem členům akademické obce... Takže Kristýna Kočí není sama (úsměv).

ČESKÁ POZICE: Máte nějaké indicie, že si to někdo objednal, aby vás poškodil?

ELIÁŠ: Myslím, že to byla osobní snaha.

ČESKÁ POZICE: Jaké další věci patří k „normalizaci“?

Jeden z členů akademického senátu si mne tajně nahrával...ELIÁŠ: Jde o šikanózní praktiky vůči lidem, kteří byli okolo mne nebo při mně. Právě o jednom grantovém projektu, který získal docent Havel a má objem zhruba 15 milionů korun, se děkan Růžička vyjádřil jako o „drahé srandě“, protože bylo třeba uhradit služby spojené se získáním grantu.

ČESKÁ POZICE: Děláte si legraci? To řekl před svědky?

ELIÁŠ: Před Petrem Bezouškou, můžete si to u něho ověřit. To je v podstatě úsměvná partie, ale mě to znechutilo. V prosinci mi třeba vyhodil dva lidi z katedry, aniž to se mnou projednal...

ČESKÁ POZICE: To byli dva mladí třicátníci? A jedním z nich doktor Svoboda?

ELIÁŠ: Karel Svoboda a Antonín Stanislav. Poslal jim ukončení pracovního poměru, aniž to vedoucí katedry věděl a aniž si děkan zjišťoval, o koho jde a proč byli přijati. Doktor Svoboda je pro nás důležitý výukově, poněvadž má velký doktorát, PhD. z civilního práva procesního. Protože profesorka civilního procesu je v Česku jen jedna a docenti jsou asi tři, jde o nejvyšší vědeckou kvalifikaci, kterou Plzeň zatím mohla mít. Navíc za svou publikační činnost v RIVu měl doktor Svoboda pro fakultu přínos asi 1,5 milionu korun.

ČESKÁ POZICE: Byl to třetí nejvíce publikující učitel na fakultě?

ELIÁŠ: Je to tak.

ČESKÁ POZICE: Je pravdivá historka, která se objevila v Lidových novinách, že děkan Růžička poté, co zjistil, komu poslal výpověď, říkal doktoru Svobodovi, aby na poště nepřebíral doporučený dopis, který mu posílal?

ELIÁŠ: To můžu potvrdit. Toto řekl děkan Svobodovi, jenž je sám soudcem. Reagoval na to pochopitelně překvapeně.

ČESKÁ POZICE: Má děkan Růžička koncepci rozvoje školy?

ELIÁŠ: Dne 23. března se konala Vědecká rada na fakultě a děkan Růžička předložil materiál s představou dalšího rozvoje fakulty. Klíčová myšlenka byla, že se na fakultě budou rozvíjet evropské veřejnoprávní disciplíny a bude vychovávat „evropského byrokrata“.

ČESKÁ POZICE: Tak to bylo představeno?

ELIÁŠ: To je v materiálu, který byl předložen vědecké radě jako návrh dlouhodobého rozvoje do roku 2015. Také to najdete v zápise z vědecké rady.

ČESKÁ POZICE: Jakou máte zkušenost s proděkany? Budou jmenováni jiní?

ELIÁŠ: K tomu se nechci vyjadřovat.

ČESKÁ POZICE: Může nastat ještě nějaká eventualita, jež by vás přesvědčila k setrvání v Plzni, nebo je vaše rozhodnutí definitivní?

ELIÁŠ: To by se musely změnit tři věci, ale ty se nezmění.

ČESKÁ POZICE: Které věci?

ELIÁŠ: Především by můj tým musel projevit vůli se vrátit a zůstat na fakultě. Také by se muselo změnit složení alespoň části Akademického senátu, protože polovina učitelské kurie má za sebou minulost z předchozí éry. A musel by se změnit přístup vedení k naší katedře. Po středečním jednání je však jasné, že jej vedení nezmění... Z toho vyplývá i výsledek.

ČESKÁ POZICE: Kde budete pokračovat? Kam směřujete?

ELIÁŠ: Mám asi sedm nabídek. Z vysokoškolského prostředí – ze soukromých i veřejných vysokých škol. Mohu se vrátit do Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde mám jen částečný úvazek. Přišly i nějaké nabídky z komerční sféry. Pro mne je však nejdůležitější být ve styku se studenty a předávat jim to, co umím.

Počet příspěvků: 1, poslední 22.4.2011 04:21 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.