Prodej Štiřína ještě nezačal a už se spekuluje o kupci

Dle informací ČESKÉ POZICE se o areál zámku zajímal i Antonín Šimek, majitel sítě kasin Happy Day a příbuzný Václava Kočky.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Kdyby se ve vládním návrhu úsporných opatření nepočítalo s prodejem zámku Štiřín, materiál jako celek by rozhodně nevzbudil takovou pozornost. I když je příprava obchodní transakce s kulturní památkou na samém počátku, je řada okolností, které budí rozpaky. O absurdně nízké účetní ceně 329 milionů korun, jež je v návrhu uvedena, již ČESKÁ POZICE podrobně informovala. Nyní přinášíme další detaily.

Proces prodeje barokního zámku Štiřín, s nímž hospodaří příspěvková organizace ministerstva zahraničních věcí a jehož hodnotu včetně pozemků odhadují zdroje ČESKÉ POZICE až na tři miliardy korun, má zatím jen hrubé obrysy. Ministerstvo požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), aby na transakci spolupracoval. Důvodem mají být rozsáhlé zkušenosti tohoto úřadu v nakládání se státním majetkem. Dle mluvčího ÚZSVM Roberta Hurta „prověřuje úřad nabývací tituly ke zmíněnému majetku“.

Zadrhnutý začátek

Prodej areálu zámku Štiřín se bude řídit zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Prvním krokem ke změně vlastníka je písemné prohlášení o nepotřebnosti nebo nadbytečnosti majetku. Zákon vyžaduje, aby takovéto prohlášení vydala přímo příspěvková organizace, která s ním hospodaří, nikoli její zřizovatel. Zákon též připouští, že se státní majetek může prodat v případě, že na jeho ponechání ve vlastnictví státu přestal být veřejný zájem. Dle Václava Hrubého, ředitele příspěvkové organizace Zámek Štiřín, nebylo dosud o nepotřebnosti areálu rozhodnuto.

Prohlásit o majetku, k jehož údržbě a využívání byla příspěvková organizace zřízena, že je pro ni nepotřebný či nadbytečný, by bylo v rozporu se zřizovací listinouNa dotaz ČESKÉ POZICE, zda je ochoten takovéto prohlášení podepsat, Hrubý odpověděl: „Otázka nemůže stát tak, zda jsem či nejsem ochoten něco podepsat. Jde o to, zda podle zákona jde, či nejde o nepotřebný či nadbytečný majetek pro organizaci. Prohlásit o majetku, k jehož údržbě a využívání byla příspěvková organizace přímo zřízena, že je pro ni nepotřebný či nadbytečný, nelze, protože by bylo přímo v rozporu se zřizovací listinou.“

Jiná situace by podle Hrubého nastala, kdyby příslušný státní orgán rozhodl a odůvodnil, že na ponechání tohoto majetku přestal být veřejný zájem. „Takové rozhodnutí bych samozřejmě musel respektovat. Veřejný zájem je ale něco trochu jiného než pouhý zájem státu, třeba fiskální,“ domnívá se Václav Hrubý. A dodává, že o podpisu prohlášení o nepotřebnosti a nadbytečnosti majetku Zámku Štiřín s ním hovořil tehdejší náměstek ministra zahraničních věcí Martin Čermák už v roce 2009 .

Po případném vydání verdiktu o nepotřebnosti bude o dalším osudu nemovitosti rozhodovat vládní dislokační komise. Zámecký areál musí podle zákona nabídnout ostatním organizačním složkám státu. Pokud se žádná z nich nepřihlásí, může být zahájen prodej soukromému vlastníkovi.

Paradoxní je, že činnost vládní dislokační komise coby poradního orgánu vlády „spočívá zejména v napomáhání vládě při rozhodování o umísťování orgánů státní správy a při rozhodování o efektivním hospodaření se specifickým majetkem státu – administrativními objekty“. Otázkou je, zda mezi takové objekty spadá majetek, s nímž hospodaří Zámek Štiřín.

Předčasné otázky

ČESKÁ POZICE pátrala po dalších podrobnostech prodeje areálu Štiřín. Mluvčí ÚZSVM Robert Hurt říká, že dotazy na stanovení ceny a harmonogram realitní transakce jsou v tuto chvíli předčasné. Důvodem je, že vláda zatím nepřijala v této věci závazné rozhodnutí.

Pro ministerstvo zahraničních věcí je Štiřín nepotřebný a nemůže ho prý finančně podporovat Ministerstvo zahraničních věcí tvrdí, že Štiřín je pro resort nepotřebný, nemůže ho finančně podporovat a hodlá areál prodat. Připomeňme, že ročně jde o částku mezi sedmi až devíti miliony korun. V příspěvkové organizaci Zámek Štiřín, jejíž činnost je postavena pouze na správě a provozu zámeckého areálu, nyní probíhá generální inspekce. „V souladu s doporučením Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ kontroloval hospodaření Zámku Štiřín za období 2009 a 2010 – pozn.red.) rozhodl ministr zahraničních věcí o zařazení tří příspěvkových organizací (Česká centra, Diplomatický servis a Zámek Štiřín – pozn.red.) do plánu kontrol generální inspekce v roce 2012,“ zdůvodňuje kontrolu tiskový odbor.

NKÚ ovšem kontrolní akci ve Štiříně dokončil teprve v roce 2012, vláda závěry kontrolní akce projednala začátkem července loňského roku. A v jejím usnesení rozhodně nenajdeme doporučení, aby za pět měsíců byla zahájena další komplexní kontrola. Generální inspekce začala ve Štiříně v prosinci loňského roku, tedy v době, kdy se již s prodejem areálu počítalo ve vládním návrhu úsporných opatření.

Bakala, Penta...

Lze předpokládat, že prodej zámku Štiřín bude časově náročnou záležitostí. Vzhledem k tomu, že se o jeho prodeji hovoří opakovaně od roku 2009, již ale kolují zvěsti o potenciálních kupcích. Zřejmě prvním, o kom se ve spojitosti se Štiřínem spekulovalo, byl miliardář Zdeněk Bakala.

Jeho jméno se pravděpodobně objevilo kvůli přátelství s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. „O Štiřínu jsem od 90. let neslyšela, občas jsem tam hrála golf. Žijeme v zahraničí a žádnou nemovitost v Česku určitě nehledáme. Musí jít o nějaký omyl,“ popírá zájem o koupi zámeckého areálu Bakalova manželka Michaela.

Na písemné nabídky zájemců nereagujeme, není to v naší kompetenci, říká ředitel Zámku Štiřín Václav HrubýZmiňovaným zájemcem je také investiční skupina Penta. „Nemám žádné informace o možném zájmu naší investiční skupiny, který by se týkal zámku Štiřín. Považuji jakékoliv angažmá Penty v této věci za vysoce nepravděpodobné. Nemohu vyloučit, že by o takovýto druh investice mohl mít soukromý zájem někdo z představitelů Penty. V takovém případě by se jednalo o čistě privátní aktivitu dotyčné osoby, která s investiční strategií samotné Penty nemá nic společného,“ napsal ve vyjádření pro ČESKOU POZICI mluvčí skupiny Martin Danko.

...Kočkovi nebo někdo jiný?

Podle informací ČESKÉ POZICE se o areál zámku Štiřín zajímal Antonín Šimek, majitel sítě kasin Happy Day a příbuzný provozovatele matějské pouti Václava Kočky. Rodině Šimkových patří v obci Psáry, které se nacházejí nedaleko Štiřína, honosné sídlo. Redakce zaslala Šimkovi e-mailem dotazy, zda se o koupi zámeckého areálu zajímá a pokud ano, jaké má s nemovitostí plány. Zůstaly ale bez odpovědi.

Pokud by se spekulace o zájmu Antonína Šimka o zámecký areál potvrdily, v případě vyhlášení tendru bude mít pravděpodobně konkurenty. Václav Hrubý připustil, že zaznamenal několik písemných nabídek údajných zájemců. „Nereagujeme na ně, protože to není v naší kompetenci,“ dodal Hrubý. Nechme se tedy překvapit, kdo se tendru na prodej Štiřína skutečně zúčastní a jaký podnikatelský záměr s ním bude mít.

Počet příspěvků: 1, poslední 1.2.2013 04:38 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.