Prodej Net4Gas: Jednomu zájemci radí bývalá šéfka regulace plynárenství

Jana Kalčíková měla v Energetickém regulačním úřadu na starost též regulaci činnosti Net4Gas, nyní působí ve službách poradce Ernst & Young.

foto: © Reuters, ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Pro jednoho ze čtyř zájemců o koupi společnosti Net4Gas, majitele českých páteřních plynovodů, oficiálně pracuje bývalá vysoce postavená úřednice Energetického regulačního úřadu (ERÚ). V době, kdy v úřadu působila, přímo řídila regulaci plynárenství. Jde o Janu Kalčíkovou, která měla v ERÚ na starosti i regulaci činnosti podniku Net4Gas. Kalčíková z ERÚ odešla koncem loňského března a o měsíc později už nastoupila do poradenské společnosti Ernst & Young.

Net4Gas prodává jeho německý stoprocentní vlastník RWE, očekává se výnos ve výši zhruba 50 miliard korun. Jelikož podmínky a postupy regulátora hrají při tvorbě cenových nabídek jednotlivých uchazečů velmi důležitou roli, vyvstává otázka, zda jeden ze zájemců nemůže nezískat výhodu vůči ostatním. Ernst & Young takovou možnost kategoricky odmítá.

O tom, že Kalčíková v dresu Ernst & Young pracuje pro jednoho zájemce, se v českých plynárenských kruzích začalo hovořit sotva před několika dny, kdy se objevily informace o připravované prezentaci podmínek a postupů regulátora v procesu prodeje Net4Gas, která se uskuteční v pátek 8. února. Účastnit se mají všichni čtyři investoři, mezinárodní právní kanceláře, zástupci společnosti Net4Gas a ministerstva průmyslu a obchodu. Jméno Kalčíkové se však překvapivě objevilo na seznamu vyslaných zástupců jednoho zájemce na chystanou prezentaci. (Je více než pravděpodobné, že i pro ostatní uchazeče o Net4Gas pracují někteří bývalí zaměstnanci této společnosti či ERÚ. ČESKÁ POZICE nemá v tomto smyslu konkrétní informace, ale při tak významných transakcích to bývá zvykem.)

Regulace je citlivá záležitost a prodávající, německá společnost RWE, i ERÚ extrémně hlídají, aby všichni zájemci o Net4Gas měli k dispozici identické informace

Otázka regulace je citlivá záležitost a prodávající, německá společnost RWE, i ERÚ extrémně hlídají, aby všichni zájemci o Net4Gas měli k dispozici zcela identické informace a aby nikdo nebyl zvýhodněn, či znevýhodněn. Proto například budou na páteční prezentaci přítomni zástupci všech zájemců najednou, navíc společná schůzka bude celou dobu monitorovaná a zaznamenávaná v plném rozsahu.

Mlčenlivost

ČESKÁ POZICE se obrátila na ERÚ, zda může potvrdit, že na páteční prezentaci je v týmu jednoho potenciálního zájemce o Net4Gas uvedeno jméno Jany Kalčíkové, současné zaměstnankyně společnosti Ernst & Young.

„Ano, jsme informováni o tom, že Jana Kalčíková je členem týmu jednoho z investorů. Je nám rovněž známo, že Jana Kalčíková pracuje ve firmě Ernst & Young,“ sdělila ČESKÉ POZICI mluvčí ERÚ Eva Jelínková. Podle ní Kalčíková pracovala na ERÚ téměř pět let, naposledy jako vedoucí oddělení sítí a organizace trhu v odboru plynárenství. „Nastoupila na ERÚ 1. dubna 2007, dne 25. ledna 2012 podala výpověď a pracovní poměr skončil ke konci března 2012,“ odpověděla Jelínková. Na dotaz, zda do kompetence Kalčíkové spadala i regulace činnosti společnosti Net4Gas, Jelínková odpověděla, že ano.

Zajímala nás zejména reakce ERÚ na otázku, jak regulátor hodnotí skutečnost, že Kalčíková pracuje pro jednoho ze zájemců o Net4Gas. Je to v rozporu se zákonem? Nebo pouze neetické?

„Na zaměstnance ERÚ se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle ustanovení energetického zákona § 17 odst. 13, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona jsou zaměstnanci ERÚ povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro ERÚ a které tvoří předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou informaci. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru a její porušení je na základě ustanovení § 90 odst. 2 energetického zákona přestupkem, za který hrozí sankce až 100 tisíc korun. K etickému rozměru uvedeného problému se nebudeme vyjadřovat,“ odpověděla mluvčí ERÚ Eva Jelínková.

Poradenská firma Ernst & Young nespatřuje žádný problém v tom, že její zaměstnankyně Jana Kalčíková radí při prodeji Net4GasNa dotaz, zda skutečnost, že bývalá šéfka regulace plynárenství pracuje pro jednoho ze zájemců o Net4Gas, může mít vliv na proces prodeje společnosti Net4Gas, Jelínková odpověděla, že ERÚ se nebude vyjadřovat k procesu prodeje. „Domníváme se, že toto je v plné kompetenci pouze společnosti RWE,“ dodala mluvčí ERÚ.

Poradenská firma Ernst & Young nespatřuje žádný problém v tom, že její zaměstnankyně Jana Kalčíková radí při prodeji Net4Gas. „Společnost Ernst & Young si je vědoma povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců Energetického regulačního úřadu stanovené v energetickém zákoně a v souladu s korporátními vnitřními předpisy na plnění této povinnosti dbá,“ řekla ČESKÉ POZICI šéfka tuzemské kanceláře Ernst & Young Magdalena Souček.

Kterému zájemci o Net4Gas radí společnost Ernst & Young, tedy i její zaměstnankyně Jana Kalčíková? „Je mi líto, ale nemám souhlas ke zveřejnění. Díky za pochopení,“ sdělila na náš dotaz Magdalena Souček.

Silný tým Ernst & Young

Net4Gas chtějí koupit čtyři zájemci: Energetický a průmyslový holding spolu s australským fondem Macquarie, KKCG podnikatele Karla Komárka, fond Global Infrastructure Partners a německá pojišťovna Allianz, jež předkládá nabídku v konsorciu s dalším mezinárodním investorem Borealis Infrastructure.

Do společnosti Ernst & Young loni na jaře kromě předchozího šéfa Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta přešlo prakticky kompletní bývalé vedení ERÚ. Nástupem těchto posil se společnost chlubila v květnu 2012 v médiích, zdůrazňovala, že posílila svůj energetický tým o experty na regulační poradenství.

Lídrem skupiny, která přešla z ERÚ do Ernst & Young, byl místopředseda úřadu Blahoslav Němeček, jenž se stal šéfem týmu regulačního poradenství v energetice. Kromě zmíněné Jany Kalčíkové v této společnosti pracuje i Stanislav Trávníček, bývalý ředitel odboru energetiky ERÚ, který má rozsáhlé zkušenosti v oblasti cenové regulace v elektroenergetice, je mimo jiné expertem na ceny za služby sítí (distribuce, přenos) a další ceny související s dodávkou elektřiny. Do Ernst & Young nastoupil i další bývalý místopředseda ERÚ Antonín Panák, který byl zároveň šéfem legislativně právního oddělení úřadu.

Starší články o procesu prodeje společnosti Net4Gas.