Procitnutí ministra Chalupy

Podíl recyklace a spalování má být 50:50, připustil překvapivě šéf resortu životního prostředí. V minulosti tvrdil něco jiného.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na reprezentačním fóru Budoucnost energetiky v ČR ve čtvrtek 9. května uvedl, že ideální poměr mezi recyklací a spalováním komunálního odpadu si představuje tak 50:50. Nyní se recykluje kolem 30 procent odpadů a spaluje okolo 10 procent. Některé zahraniční státy recyklují až 70 procent odpadů (Vlámsko).

V Chalupově postoji je to jistý posun. Doposud tvrdil, že recyklace má své limity a Česká republika takových hodnot dosáhnout nemůže, protože na to ekonomicky nemá. Tomu přizpůsobil i některé důležité dokumenty a plány ministerstva.

Několik příkladů uvedlo Hnutí DUHA:

  •  V únoru 2012 ministr Chalupa navrhuje, aby se vláda přestala snažit o dosažení závazné plánované 50 procentní míry recyklace komunálních odpadů: „Cíl zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 procent je však nejpřísnější zvolenou variantou z možností, daných Evropskou komisí. Je vhodné v budoucnu cíl Plánu odpadového hospodářství upravit.“
  •  V září 2012 Chalupův úřad přímo zpochybňuje padesátiprocentní míru recyklace: „Třídění a následná recyklace odpadů má svoje technologické a ekonomické hranice. Původní nastavený cíl 50 procent recyklace komunálního odpadu je zcela nereálný a chybný.“
  • V září 2012 ministr Chalupa jako člen vlády schválil Akční plán pro biomasu 2012-2020, který nepočítá s 50 procentní mírou recyklace ani v roce 2020.

Došlo tedy nyní u ministra ke změně názoru? Spíše ne. Chalupa poloviční míru recyklace připustil až po nátlaku moderátorky diskuze, která z něj konkrétní číslo musela doslova páčit. Nedávná soutěž v recyklaci totiž ukázala, žepadesátiprocentní míra recyklace v ČR možná je. Města Olomouc, Pardubice, Semily a Svitavy na hranici poloviny vytříděných odpadů i bez podpory vlády dosáhla.

Více podpory od vlády se recyklace nedočká

Vyjádření ministra k pohnutkám jeho názorové proměny se ČESKÉ POZICI zatím nepodařilo sehnat. Ať už však byly jakékoli, jeho veřejná deklarace tohoto cíle je vítaná. Pokud by však někdo chtěl z tohoto výroku vyvozovat, že ministerstvo nyní začne pro zvýšení podílu recyklace něco skutečně dělat, je na omylu.

Pro Hospodářské noviny Chalupa totiž krátce po konferenci uvedl, že recyklace podporu už nepotřebuje, a to na rozdíl od spalování odpadu. „Věřím, že recyklace je vlak, který už jede a který žádnou zásadní revoluční podporu nepotřebuje. Vlak energetického využití odpadu je ale třeba teprve rozjet,“ řekl Chalupa. Navíc jsou stále v platnosti výše uvedené dokumenty z minulosti, kdy Chalupa s cílem 50 procentní recyklace nepočítal.