Proč se Česko zatím nedopracovalo k rozumným reformám?

Pozoruhodný text na iHNed: Je-li stávka krokem k rostoucí participaci, mohla by být dobrou investicí do reformní budoucnosti.

Stručnou, ale radikální deskripci české ekonomiky v souvislosti s úvahou o smyslu probíhající stávky publikoval na iHNed Zdeněk Kudrna z Rakouské akademie věd.

„Polovinu české ekonomiky ovládá zahraniční kapitál, kterému je v zásadě jedno, jak se tu vládne, dokud jsou zaměstnanci vzdělaní a levní, podnikatelské prostředí elementárně stabilní a silnice pro export sjízdné. (…) Tuto polovinu česká politika (naštěstí) ignoruje.

Druhé polovině ekonomiky — sestávající především z veřejných služeb a stavebnictví, které nejsou vystaveny žádné vnější konkurenci — naopak politika dominuje. Politické strany silně manipulované domácími ekonomickými zájmy se tu přetahují o možnosti podojit stát. Není překvapivé, že tento model od konce transformace nevyprodukoval žádnou systémovou reformu,“ píše Zdeněk Kudrna.

Dovozuje, že dobrat se k systémové reformě by vyžadovalo fungující model koordinace ve všech politických úrovních počínaje obcemi, přičemž obsahem fungujícího modelu je samozřejmě neustálé handrkování. Důvodem, že takový participační mechanismus v České republice neexistuje, je občanská pasivita. „Paradoxně, pokud je dnešní stávka krokem k rostoucí participaci, mohla by být velmi dobrou investicí do reformní budoucnosti.“ Doporučujeme k přečtení.