Proč je důležité znáti němčinu

Neznalost jazyka největšího obchodního partnera způsobuje problémy i při vyhledávání kvalifikovaného personálu pro potřeby firem.

Herci Milan Steindler a David Vávra o potřebě znalosti němčiny nepochybovali. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Herci Milan Steindler a David Vávra o potřebě znalosti němčiny nepochybovali. | foto: © ČESKÁ SODAČeská pozice
Herci Milan Steindler a David Vávra o potřebě znalosti němčiny nepochybovali.

Nedávné návrhy českého ministerstva školství o angličtině jako o jediném cizím jazyku, který by se měl v našem školském systému podporovat a vyučovat, rozpoutaly nemalé diskuse, a to nejen u německy mluvících lidí v ČR. Angličtina bezpochyby je a zůstane jazykem, jímž se lze domluvit na celém světě, jazykem světových obchodních vztahů i mezinárodních kontaktů a aktivit. Soustředit se však ve výuce pouze na podporu jedné řeči by podle názorů odborných a podnikatelských kruhů bylo velkou chybou, jež by pomíjela, v jakém prostředí a regionu se naše republika nachází.

Česká republika je zhruba ze dvou třetin obklopena německy mluvícím prostředím. Pohraniční aktivity s Rakouskem a Německem jsou podstatného charakteru a vykazují neustálý růstový trend.

Nevyvratitelná fakta

Aktivně zde působí více než čtyři tisíce německých nebo česko-německých firem. Nejde pouze o velké nadnárodní koncerny; podstatnou část tvoří malá a střední podnikatelská vrstva. Přičteme-li k tomuto počtu téměř dva tisíce rakouských a zhruba dvě stovky švýcarských firem, dostaneme poměrně velký objem „německy mluvících“ ekonomických aktivit, které zaměstnávají několik set tisíc zaměstnanců.

Třetina všech českých obchodních aktivit se odehrává s Německem, které je dlouhodobě zároveň největším zahraničním investorem Podstatná část českého vývozu směřuje do eurozóny a v ní zejména do Německa. Třetina všech českých obchodních aktivit se odehrává právě s naším západním sousedem, který je dlouhodobě zároveň největším zahraničním investorem u nás. A společně s rakouskými investicemi se opět dopracujeme k obrovskému podílu německy mluvících zemí na spolupráci s naší ekonomikou. Nevyvratitelná fakta, která předurčují rozsáhlou orientaci našich aktivit na německy mluvící prostředí.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora nedávno zveřejnila výsledky ankety, v níž bylo ohledně důležitosti znalostí němčiny dotázáno několik set německých, rakouských a švýcarských firem působících na našem území. Více než 95 procent respondentů odpovědělo jednoznačně – znalost němčiny je pro jejich aktivity u nás důležitá, pro více než tři čtvrtiny z nich je tento jazyk dokonce jazykem číslo jedna. Angličtinu jako důležitý jazyk zmínila necelá polovina a například ruštinu pouze tři procenta.

Dotazovaní uváděli následující hlavní důvody pro své odpovědi:

  • většina německých firem u nás je zastoupena malou a střední podnikatelskou vrstvou, tedy firmami, jež mnohdy působí pouze na německém trhu (například jako subdodavatelé velkých koncernů), a němčina je tedy jejich hlavním jazykem;
  • u mezinárodně působících firem ovládá angličtinu především nejvyšší management, na nižších úrovních, a to i u velkých koncernů, je komunikace bez němčiny problematická;
  • němčina je velkou výhodou pro české zaměstnance německy mluvících firem i v přímém styku s jejich zákazníky v Německu nebo v Rakousku;
  • a konečně znalost němčiny považuje většina dotázaných jako velkou výhodu pro kariérní růst českých zaměstnanců v rámci skupiny, například při práci v mateřské společnosti.

Ve stejné anketě si více než polovina dotázaných zároveň stěžovala na skutečnost, že znalost němčiny a její rozšířenost v Česku bohužel neustále klesá, což způsobuje velké problémy při vyhledávání kvalifikovaného personálu pro potřeby firem. Tento fakt může negativně ovlivňovat rozhodování mateřských společností o jejich eventuálních dalších investicích u nás.

Ve snaze zpomalit, popřípadě zastavit negativní trend ohledně znalostí němčiny u nás a s cílem tento jazyk zpopularizovat a více přiblížit – především mladým lidem – zahájil Goethe-Institut v Praze ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Centrálou pro německé školství v zahraničí program „Němčina pro úspěšnou kariéru“. Cílem je prezentovat výhody znalosti němčiny, které plynou pro absolventy škol a ostatní mladé lidi u nás pro jejich volbu povolání v „německy mluvících“ firmách.