Problémem zdravotnictví číslo jedna je jednoznačně personál

O pražské Nemocnici Na Bulovce se šušká, že by se mohla přestěhovat z Libně do Letňan. „Nemocnice v Letňanech nás určitě nečeká. Když jsem to řešil na magistrátu, říkali ano, ale v horizontu 20 až 30 let,“ říká v rozhovoru ředitel špitálu Jan Kvaček.

Jan Kvaček, ředitel pražské Nemocnici Na Bulovce. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jan Kvaček, ředitel pražské Nemocnici Na Bulovce. | foto: Foto Dan MaternaMAFRA
Jan Kvaček, ředitel pražské Nemocnici Na Bulovce.

Ředitel pražské Nemocnici Na Bulovce Jan Kvaček v rozhovoru mimo jiné říká: „V ústavě je jasně dáno, že veškerá péče musí být poskytnuta bezplatně. Na druhé straně rozpočet zdravotnictví je konečný. Proto pojišťovny s velkými nemocnicemi uzavírají rozpočty, které mají tvrdý strop, jenž se nedá standardně překročit. Pokud se k němu nemocnice blíží, měla by začít intenzivní jednání s pojišťovnou, aby se strop navýšil.“

LIDOVÉ NOVINY: Ředitelství jsem hledal podle starého plánku za vrátnicí a skončil jsem nahoře u budovy, kde sídlí psychologové. Stává se to vašim návštěvám často?

KVAČEK: Nestává. Jste první, kdo skončil na zámečku u psychologů. Kdysi tam na kopci ředitelství bylo, protože se budova nehodí pro zdravotnický provoz. Je to starý a malý zámeček někdy ze začátku 18. století. Ale je tak malý, že se nehodí ani pro ředitelství a administrativu. Takže teď jsou tam psychologové.

LIDOVÉ NOVINY: Dobře tedy, přejděme k vážným věcem. Říká se, že loni rostly platy mnohem rychleji, než s čím počítala úhradová vyhláška. Nebudou vám na ně chybět peníze?

Dohoda o navýšení platů se zdravotními pojišťovnami z léta 2018 v sobě reflektovala nějaké navýšení. Diskuse s odbory o navýšení platů se ale táhla ještě dál během podzimu. A finální navýšení před koncem roku převyšovalo to, co se dojednalo v létě.

KVAČEK: Problém nastal v tom, že dohoda o navýšení platů se zdravotními pojišťovnami z léta 2018 v sobě reflektovala nějaké navýšení. Diskuse s odbory o navýšení platů se ale táhla ještě dál během podzimu. A finální navýšení před koncem roku převyšovalo to, co se dojednalo v létě. Určitě je tedy v republice více nemocnic, které na to nemají.

LIDOVÉ NOVINY: A týká se to i vás?

KVAČEK: I my s tím máme problém. Pokud by nárůst úhrad v letošním roce nebyl vázán na platy, nemocnice by se de facto téměř dostala z ekonomických problémů, ve kterých je desítky let. Jenže veškeré navýšení je vázáno na platy. A samozřejmě jako jedna z pražských nemocnic nemůžeme přidat o polovinu méně než ostatní, protože by nám personál utekl. Nyní jsme tedy v situaci, kdy nám na růst platů peníze nestačí.

LIDOVÉ NOVINY: Kolik zhruba vám bude chybět?

KVAČEK: Nemocnice pro rok 2019 předpokládá hospodaření se ztrátou přibližně 160 milionů korun.

LIDOVÉ NOVINY: Loni se hodně mluvilo o tom, že nemocnicím chybějí zdravotní sestry. Kolik jich vlastně postrádáte?

Jako jedna z pražských nemocnic nemůžeme přidat o polovinu méně než ostatní, protože by nám personál utekl. Nyní jsme tedy v situaci, kdy nám na růst platů peníze nestačí.

KVAČEK: Do plné kapacity asi sto sester, což je hodně. Máme kvůli tomu zavřených 170 lůžek. Například na interně je to necelá polovina. Ačkoli průměrný plat zdravotních sester velmi výrazně roste, v roce 2017 byl u nás 42,5 tisíce a v roce 2018 už 47,5 tisíce. Letos to bude na konci roku určitě přes 50 tisíc.

LIDOVÉ NOVINY: Takže i když platy rostou, do nemocnice nepřichází velké množství nových sester?

KVAČEK: To má dva důvody. Na některých odděleních je práce opravdu těžká a je nutné to řešit i jinými mechanismy než jen navýšením platů. Hodně například uvažujeme o navýšení počtu nižšího zdravotnického personálu, což by mělo sestrám usnadnit práci. Druhá věc je, že sestry na trhu práce nejsou.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké by tedy mělo přijít řešení?

KVAČEK: Ani kdybychom platy zdvojnásobili, sestry do všech zdravotnických zařízení v republice nedostaneme, protože na trhu nejsou. Dlouhodobé řešení by měl zajistit tlak státu, aby větší část populace šla na zdravotnické školy a měla zájem o toto povolání. Střednědobé řešení je pak získat sestry ze zahraničí.

LIDOVÉ NOVINY: Mluví se o tom, že na konci roku jsou problémem stop stavy, kdy se musí operace odkládat. Je to i vaše nesnáz?

Do plné kapacity nám chybí asi sto sester, což je hodně. Máme kvůli tomu zavřených 170 lůžek. Například na interně je to necelá polovina. Ačkoli průměrný plat zdravotních sester velmi výrazně roste, v roce 2017 byl u nás 42,5 tisíce a v roce 2018 už 47,5 tisíce. Letos to bude na konci roku určitě přes 50 tisíc.

KVAČEK: V ústavě je jasně dáno, že veškerá péče musí být poskytnuta bezplatně. Na druhé straně rozpočet zdravotnictví je konečný. Proto pojišťovny s velkými nemocnicemi uzavírají rozpočty, které mají tvrdý strop, jenž se nedá standardně překročit. Pokud se k němu nemocnice blíží, měla by začít intenzivní jednání s pojišťovnou, aby se strop navýšil.

Pojišťovna pak zkoumá, zda se neposkytovala nadbytečná nebo zbytečná péče, kterou by bylo možné bez zásadního dopadu na zdraví lidí odložit třeba o měsíc o dva. Tento problém je především u menších pojišťoven, protože čím menší je populace, kterou léčíte, tím větší jsou tam výkyvy. Stačí pár pacientů a finanční strop překročíte velmi snadno.

LIDOVÉ NOVINY: A jaká jsou jednání s pojišťovnami?

KVAČEK: Velmi složitá. S jednou z menších pojišťoven jdeme do smírčího řízení. Nevíme, jestli to neskončí soudním sporem, protože natvrdo řekli, že nám žádnou péči nad úroveň danou úhradovou vyhláškou nezaplatí. Dokládali jsme, že šlo o onkologické pacienty na ortopedii, o reoperace implantátů z důvodů zánětů a podobně. To jsou věci, se kterými se nedá čekat. Nebyla to tedy vina nemocnice. Nicméně jednání bylo komplikované, nevedlo nikam a teď skončí smírčím řízením.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou tři největší problémy současného zdravotnictví?

Ani kdybychom platy zdvojnásobili, sestry do všech zdravotnických zařízení v republice nedostaneme, protože na trhu nejsou. Dlouhodobé řešení by měl zajistit tlak státu, aby větší část populace šla na zdravotnické školy a měla zájem o toto povolání. Střednědobé řešení je pak získat sestry ze zahraničí.

KVAČEK: Problém číslo jedna je jednoznačně personál. Protože nám výrazně chybí střední zdravotnický personál i lékaři ve správné struktuře. Máme dost lékařů mnoha odborností ve velkých městech, ale jakmile jdete do menších měst nebo do pohraničí, specialisty, či dokonce jen praktické lékaře vůbec nelze nalézt. A není je tam ani možné dostat, protože nereagují na žádné finanční pobídky. Na menších poliklinikách v okresních městech je vidět eroze českého zdravotnictví. Všude je nápis zavřeno, zavřeno, zavřeno. Před 15 lety tam bylo široké spektrum péče a dnes chybí.

LIDOVÉ NOVINY: A další problémy?

KVAČEK: Velký vnitřní dluh. Budovy státních nemocnic už nutně potřebují rekonstruovat. Od revoluce se to 30 let odkládalo, ale teď už je čas s tím něco začít dělat. Abychom plně rekonstruovali areál, potřebovali bychom v příštích deseti letech asi pět až šest miliard korun. Jenže nemocnice s obratem 3 až 3,5 miliardy nemůže generovat zisk 600 milionů ročně, který by stabilně dávala do budov. To je nereálné. Tyto dva problémy převyšují všechno ostatní.

LIDOVÉ NOVINY: A tři největší problémy vaší nemocnice?

KVAČEK: Dotkli jsme se už víceméně všeho, je to nedostatek personálu, sester a atestovaných lékařů v některých odbornostech, obzvlášť v těch, kde je velmi lukrativní jít do vlastní praxe. Tam bohužel nemůže nemocnice konkurovat tomu, co lékař dostane od soukromé ambulance. S tím je třeba něco dělat. Zadruhé prostředky na modernizaci budov a zatřetí ekonomická situace. Na tom pracujeme nejvíc, abychom se vypořádali s dluhem z minulosti a dostali se ze ztráty do zisku.

LIDOVÉ NOVINY: Jaká jsou specifika vaší nemocnice?

Máme dost lékařů mnoha odborností ve velkých městech, ale jakmile jdete do menších měst nebo do pohraničí, specialisty, či dokonce jen praktické lékaře vůbec nelze nalézt. A není je tam ani možné dostat, protože nereagují na žádné finanční pobídky. Na menších poliklinikách v okresních městech je vidět eroze českého zdravotnictví.

KVAČEK: Je to dnes již bývalá fakultní nemocnice, o tento status přišla v roce 2013. Nicméně de facto ho stále má. Máme tu kliniky všech tří lékařských fakult Karlovy univerzity. Takže se tady dělá výzkum, vzdělávání studentů pregraduálních i postgraduálních. Zkrátka vše běží stejně, jako když nemocnice byla fakultní.

Nemocnice poskytuje velmi široké spektrum péče a některou dělá na špičkové úrovni, nejenom české, ale i evropské. Má dvě role. Vzhledem k tomu, že v severní části Prahy je to jediná nemocnice a ve středních Čechách mnoho nemocnic zavírá nepřetržité provozy, naši spádovou oblast tvoří sever města a celé přilehlé střední Čechy. Poskytujeme v obrovském objemu bazální péči pro spádovou oblast. A na druhou stranu tady máme velmi špičková pracoviště.

LIDOVÉ NOVINY: Která?

KVAČEK: Například ústav radiační onkologie, což je nejstarší onkologické pracoviště v Česku. Dále tady máme největší a unikátní infekční kliniku, která funguje jako centrum pro nebezpečné a vysoce infekční nákazy. To znamená, že kdyby se v Česku objevilo podezření na ebolu, která tu ale nikdy nebyla, tak se to vždy veze na Bulovku. Je tam zároveň největší centrum pro léčbu HIV pacientů. K tomu je spousta komplementů, jako jsou operace HIV pacientů, porody HIV pozitivních matek či zubní péče. To vše poskytujeme v tomto centru.

Máme tu kliniky všech tří lékařských fakult Karlovy univerzity. Takže se tady dělá výzkum, vzdělávání studentů pregraduálních i postgraduálních. Zkrátka vše běží stejně, jako když nemocnice byla fakultní.

Je tu špičková ortopedie, která dělá operace v obrovských počtech i špičkové kvalitě. Je tu velká porodnice, kde se rodí téměř 2000 dětí ročně. A začátkem roku jsme otevřeli první centrum porodní asistence v Česku, takže maminky, které o to mají zájem, mají možnost rodit jen za doprovodu porodní asistentky, s vyšším komfortem a při zachování absolutního bezpečí plně vybavené porodnice s operačními sály. Je tu dokonce i unikátní kožní klinika, kde se hospitalizují nejsložitější případy.

LIDOVÉ NOVINY: Mluví se o stěhování nemocnice do Letňan, je to pravda?

KVAČEK: Nemocnice v Letňanech nás určitě nečeká. O tomto tématu se začalo diskutovat tak trochu bez podkladů. Když jsem to vážně řešil na magistrátu, říkali ano, ale v horizontu 20 až 30 let. V tuto chvíli tedy jde spíše o myšlenku či poměrně vzdálenou vizi.

LIDOVÉ NOVINY: A co vás čeká v nejbližší době?

Začátkem roku jsme otevřeli první centrum porodní asistence v Česku, takže maminky, které o to mají zájem, mají možnost rodit jen za doprovodu porodní asistentky, s vyšším komfortem a při zachování absolutního bezpečí plně vybavené porodnice s operačními sály

KVAČEK: Budeme dělat částečnou rekonstrukci porodnice, kde vzniknou dva nadstandardní apartmány, řekněme na úrovni 21. století. Chceme zde vybudovat z hlediska komfortu a bezpečnosti jedinečné místo k porodům. Hlavní město by zde mělo rekonstruovat celý pavilon chirurgie i s dvoupatrovou dostavbou za půl miliardy korun. To je obrovský počin, který začne letos a bude trvat přes dva roky.

LIDOVÉ NOVINY: Ještě nějakou změnu chystáte?

KVAČEK: Chceme být opět traumacentrum. Vzhledem k našemu postavení na severu města je smysluplné, aby se těžká traumata svážela ze spádové oblasti k nám. Bulovka dřív traumacentrum byla a z mého pohledu v historii zaspala, když o tento status přišla. Má špičkovou a asi největší ortopedii a v rámci ní i traumatologii, takže tuto péči můžeme poskytovat.

Kvaček má špitál vyvést z dluhů

O pražské Nemocnici Na Bulovce se loni hovořilo především v souvislosti s vyšetřováním údajně zmanipulovaných zakázek a možného úplatkářství. V červnu tam dokonce zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu a obvinili v lednu odvolanou ředitelku nemocnice Andreu Vrbovskou i jejího nástupce Františka Nováka. Prvním úkolem současného šéfa špitálu Jana Kvačka proto bylo odhalit, jak na tom nemocnice ve skutečnosti finančně je. A výsledky již hotové účetní uzávěrky za loňský rok jsou podle něho více než tristní.

„Závazků měla po mém nástupu nemocnice přes miliardu. Po splatnosti bylo přibližně tři čtvrtě miliardy korun, z čehož zhruba polovina byla více než rok stará. Za loňský rok, když se účetnictví vyčistilo o nerealistické položky, nemocnice skončila 260 milionů ve ztrátě. A navíc přečerpala fond, který má na investice,“ řekl LN Kvaček. Navzdory tomu je její ředitel optimista. Podařilo se mu totiž vyřešit způsob, jak zaplatí více než rok staré dluhy, které nemocnice měla u dodavatelů. Jako státní subjekt si totiž nemůže vzít úvěr.

Přesvědčuje proto dodavatele, aby své pohledávky přeprodali jedné velké bance, která dává nemocnici osmiletý splátkový kalendář. „To se nám daří, už s tím finišujeme a budeme mít přefinancovanou necelou půlmiliardu,“ dodal Kvaček. Název banky odmítl uvést, protože dohoda s ní mu to zatím neumožňuje. Neobvyklá operace má posvěcení od ministerstva zdravotnictví, kde má hospodaření nemocnic na starosti náměstkyně ministra pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová LN potvrdila, že ředitel Kvaček postupuje při řízení nemocnice úzce v souladu s náměstkyní. Pro nemocnici má přitom celá finanční operace jeden pozitivní efekt. Obrovské dluhy totiž způsobovaly, že se jí nákupy léků a zdravotnického materiálu stále více prodražovaly. „Mnozí už předtím často ani nechtěli dodávat, dokud nezaplatíme. Jenže nemocnice neměla z čeho platit. Při obratu, který se letos zvýší někam ke 3,5 miliardy ročně, není možné splatit tři čtvrtě miliardy během roku či dvou,“ vysvětlil.

Jan Kvaček (34)

 • Vystudoval ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
 • Po škole působil na ministerstvu zdravotnictví.
 • Dva roky pracoval jako konzultant v KPMG.
 • Působil i v Oborové zdravotní pojišťovně, kde měl na starosti strategii pokladny.

Nemocnice Na Bulovce v číslech

 • 37 354 loni přijatých pacientů
 • 556 151 ambulantních vyšetření
 • 28 188 vjezdů sanitek
 • 16 300 operací
 • 995 lůžek
 • 2321 zaměstnanců
 • 493 lékařů
 • 830 sester
 • 3,1 miliardy korun roční obrat

Počet příspěvků: 2, poslední 18.4.2019 07:19 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.