Privatizace OKD: Inkriminovaný posudek číslo 50

Obvodní soud pro Prahu 2 minulý pátek otevřel vleklý případ privatizace Ostravsko-karvinských dolů, v němž stát uplatňuje škodu ve výši 5,7 miliardy korun. Co je v obžalobě?

Areál dolů Darkov v Karviné. foto: Drahoslav Ramík

Areál dolů Darkov v Karviné.

Středobodem procesu v kauze privatizace Ostravsko-karvinských dolů (OKD) je znalecký posudek, kterým Doucha za znalecký ústav Vox Consult státní 46procentní podíl v OKD ocenil v roce 2004 na 2,08 miliardy korun. Státní zástupce však hodnotu podniku na základě nových znaleckých dobrozdání vyčíslil na 9,8 miliardy. Obžalovaní, k nimž kromě Douchy patří ještě dva vysocí úředníci bývalého Fondu národního majetku (FNM), který privatizaci připravoval, pak měli způsobit škodu 5,7 miliardy korun.

Menší rozdíl, než by vznikl odečtením obou zmíněných částek, je dán vývojem událostí v roce 2004. Stát totiž nakonec prodal svůj podíl majoritnímu vlastníku OKD, společnosti Karbon Invest uhlobaronů Viktora Koláčka a Petra Otavy, za 4,1 miliardy.

Erudovaný byl dost

Proces v politicky citlivé kauze, k níž se připojuje i ministerstvo financí jako poškozený, bude napěchován znaleckými posudky a expertními názory, jimiž bude obžaloba dokazovat, že Douchův materiál byl cinknutý. Samotného znalce přitom žalobce Tomáš Černý z pražského vrchního zastupitelství nezpochybňuje. Na stránkách obžaloby naopak zdůrazňuje jeho erudici.

„Obviněný v daném oboru a odvětví znalecké činnosti působí jako dlouholetý a zkušený znalec,“ píše Černý v obžalobě

„Obviněný v daném oboru a odvětví znalecké činnosti působí jako dlouholetý a zkušený znalec,“ píše Černý v obžalobě. Ve společnosti Vox Consult působil od roku 1996 až do roku 2010. „A podle záznamu ve znaleckém deníku byl předmětný posudek celkově padesátým posudkem, který za tuto společnost obviněný vypracovával,“ dodává obžaloba.

Jeho erudici v oboru ekonomického znalectví podporují i jím sepsané dvě odborné publikace z poloviny devadesátých let věnované finanční analýze podniku. Z jedné z nich dokonce žaloba cituje: „Bez vypracování důkladné a přesné analýzy si pak nelze představit jakékoliv vnější hodnocení celého podniku ani jeho jednotlivých částí,“ napsal Doucha do knihy Finanční analýza podniku: praktické aplikace.

Miliardová chyba v počtech

Proti tomu pak stojí poznatky, které Douchův posudek oceňující OKD zpochybňují. Například pasáž analyzující důlní společnost pracuje s konsolidovanými hospodářskými výsledky – tedy jsou zahrnuty i dceřiné společnosti. Následné kapitoly samotného ocenění však už berou v potaz jen čísla samotné mateřské firmy. Sám Doucha pak v dopise tehdejšímu místopředsedovi FNM Pavlu Kutovi, který je obžalován z porušení povinností při správě cizího majetku, také psal, že nemá dost podkladů k provedení seriózní analýzy hodnoty dceřiných firem.

Pasáž analyzující důlní společnost pracuje s konsolidovanými hospodářskými výsledky – jsou zahrnuty i dceřiné společnosti. Následné kapitoly ocenění berou v potaz jen čísla mateřské firmy.

Nepřesné pak bylo podle žaloby i odhadnutí ceny rozsáhlého bytového fondu ve vlastnictví OKD. Přes 40 tisíc hornických bytů ocenil na průměrnou cenu 40 tisíc korun za jeden, přičemž vyšel z neověřené informace o prodeji bytů Třineckých železáren. V posudku navíc jsou zcela opominuty bankovní směnky či více než stovka rekreačních nemovitostí, které důlní společnost v roce 2004 vlastnila.

Dovršením vážných chyb, které pak podle prokuratury posudek obsahuje, je samotný výpočet, který Doucha použil. Produkční část důlní společnosti – tedy vše, co potřebuje k těžbě uhlí – oceňoval posudek Vox Consultu podle předpokládané ziskovosti. Došel k závěru, že zejména podle aktuálních a odhadnutých budoucích provozních zisků je tento kus OKD hoden sumy 2,8 miliardy korun, z čehož podíl státu činil necelou 1,3 miliardy.

V dokumentu přitom stojí, že pro odhady byly použity hospodářské výsledky z let 1998 až 2002. Ve skutečnosti však bylo počítáno s čísly o rok posunutými, z let 1999 až 2003. „Touto chybou došlo ke zkreslení ocenění hlavní provozní části OKD, neboť výsledek, ke kterému za jinak nezměněných okolností dospěl profesor Miloš Mařík z VŠE, je 4,695 miliardy korun,“ stojí v obžalobě.

Zamlžená minulost

Proč k takovým pochybením došlo? Na to obžaloba neodpovídá. Doucha odmítl vypovídat. A stejného práva využil tehdejší jednatel společnosti Vox Consult Milan Němec, jenž poradenskou firmu – od té doby již dvakrát přejmenovanou (naposledy na Grinex Appraisals) – vede dodnes. Ostatní, vesměs externí spolupracovníci znaleckého ústavu pak uvedli, že se na posudku nepodíleli nebo jen třídili materiály. A to přesto, že se jejich jména u dokumentů pro FNM objevovala.

Podobně nejasné zůstává, jak byl Vox Consult pro posouzení strategické privatizace vybrán

Podobně nejasné zůstává, jak byl Vox Consult pro posouzení strategické privatizace vybrán. Fond si znalecké ohodnocení objednat musel. Na základě smlouvy o exkluzivitě z roku 2001 se totiž vláda Vladimíra Špidly v roce 2003 usnesla, že se bude o prodeji státního podílu v ostravských dolech jednat jen s většinovým akcionářem Karbon Investem. A pravidla hospodářské soutěže velela, že tendr lze vynechat, jen když se bude prodávat za znalcem posvěcenou tržní cenu.

Po více než dekádě si však pochopitelně nikdo ze zúčastněných nevybavuje, jak k výběru znaleckého ústavu došlo. Pavel Kuta vypověděl, že angažování Vox Consultu a následně i poradenského týmu Komerční banky schválila komise pro privatizaci strategických společností. Obě firmy či jejich dceřiné společnosti podle něj již předtím pro FNM pracovaly a byly na ně pozitivní reference.

Obžalovaní v kauze privatizace OKD (zleva) Rudolf Doucha, Pavel Kuta a Jan Škurek.

Někdejší pracovník oddělení sekce strategických privatizací Petr Lis, tedy podřízený Kuty i třetího obviněného Jana Škurka, si pak vzpomněl, že oslovení jak právního, tak ekonomického poradce probíhalo přímo. U právníků prý šlo o dva až tři oslovené kandidáty, u znalce si však nevzpomíná. Jen pro pořádek doplňme, že Vox Consult si činnost znaleckého ústavu zapsal do obchodního rejstříku až v listopadu 2003. Ekonomické poradenství ovšem firma poskytovala už od svého založení roku 1994.

Doucha, Kuta i Škurek jakákoliv provinění popírají. Státní zástupce je o nich však přesvědčen a vzhledem k tomu, že jde o zřejmě rekordní sumu požadovanou jako odškodné v trestním řízení, může žádat tresty odnětí svobody v sazbách až do osmi či deseti let. Přitom jde o trestné činy ve větší části ve stadiu pokusu vzhledem k tomu, že se nakonec prodávalo dráž, než stanovil inkriminovaný posudek č. 50. I proto žalobce dospěl k závěru, že obžalovaní ze svého jednání nijak neprofitovali.

Privatizace OKD

  • 12. listopadu 2003 vláda Vladimíra Špidly, ve které dnešní premiér Bohuslav Sobotka působil jako ministr financí, rozhodla o zahájení exkluzivního jednání s firmou Karbon Invest Petra Otavy a Viktora Koláčka o prodeji 45,88 procenta akcií státu v OKD (Karbon Invest držel většinu).
  • 26. února 2004 vznikl posudek firmy VOX Consult oceňující podíl státu na 2,08 miliardy korun.
  • 12. března 2004 nabídl Karbon Invest za akcie státu 2,25 miliardy.
  • 23. března 2004 rozhodla Špidlova vláda o prodeji státního podílu v OKD za 2,25 miliardy korun.
  • 30. dubna 2004 nařídil ÚOHS neprodávat podíl pod 3,5 miliardy korun, aby nešlo o nedovolenou podporu.
  • 15. září 2004 se vláda, již v čele se Stanislavem Grossem, rozhodla prodat podíl státu za 4,1 miliardy.
  • Listopad 2004 – jako nový vlastník OKD se ohlašuje RPG Industries Zdeňka Bakaly, který dle svých slov koupil těžařskou společnost za přibližně srovnatelnou cenu za akcii, tedy zhruba za 10 miliard korun.
  • Březen 2006 – firma Ernst & Young ocenila hodnotu OKD k 31. 12. 2005 na 52,34 miliardy.
  • 9. října 2015 začal soud, před nímž stanou prokurista znalecké firmy VOX Consult Rudolf Doucha a vysocí úředníci Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek.

Počet příspěvků: 1, poslední 17.10.2015 07:04 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.