Přispěje Česko nepřímo k dalšímu vybíjení velryb?

Suchozemští Češi vstoupili do velrybářské komise, aby pomohli chránit kytovce. K odpovědnosti vyhlásit velrybí rezervaci se však nehrnou.

Po loňském neúspěchu se letos schyluje k zásadnímu jednání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) o vyhlášení Jihoatlantické velrybí rezervace. Návrh svorně předložily latinskoamerické státy pod vedením Brazílie a podporují ho USA a země Evropské unie v očekávání, že se konečně najde nástroj, jak omezit v této části světových oceánů lov velkých kytovců. V červenci se má v Panamě jednat i o dalších klíčových opatřeních pro ochranu velryb.

Ochrana velryb nám může připadat vzdálená, je však příkladem odpovědnosti za řešení globálních problémů. Česko je řádným členem Mezinárodní velrybářské komise od roku 2005 a patří do bloku zasazujícího se o ochranu velryb před lovem, jenž směřuje k jejich vyhubení.

Tradičním odpůrcem takových snah je Japonsko, následováno jím podporovanou a leckdy i placenou skupinou zemí. Lov velryb prosazují i Norsko a Island. Je to velice silná opozice, proto bude pro schválení rezervace potřeba každý hlas. Loni se kvůli nezodpovědné neúčasti řady států na jednání (devět chybějících bylo z EU) podařilo Japonsku zablokovat její vyhlášení – i se svými věrnými odešli z jednání a komise nebyla usnášeníschopná. Nestačí totiž mít převahu mezi přítomnými zástupci států, kvorum se počítá z celkového počtu členů.

Ochrana velryb nám může připadat vzdálená, je však příkladem odpovědnosti za řešení globálních problémů

Česká odpovědnost

Přesto se ministr životního prostředí Tomáš Chalupa letos rozhodl naši účast na zasedání komise zrušit. Prostřednictvím svého tiskového mluvčího vzkázal: „Ministerstvo bude řešit problémy bližší občanům České republiky.“

Vložili se do toho zástupci Greenpeace, kteří na ochraně velryb vystavěli základy své organizace. „Je to dvojnásobná rána pro ochranu velryb. Nejenže ztrácejí hlas země, která vždy prosazovala jejich přísnou ochranu, ale navíc kvůli naší neúčasti a případné neúčasti dalších zemí se může Japonsku opět podařit zablokovat jednání,“ vysvětlil Jan Freidinger z Greenpeace a dodal: „Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí pana ministra zrušit naši účast na jednání velrybářské komise pramení z nedocenění závažnosti celé problematiky. Proto jsme mu poslali vysvětlující dopis, v němž ho žádáme o změnu jeho postoje.“

Vzápětí se Greenpeace s ministrem na jeho jednání se zástupci organizací sdružených v Zeleném kruhu osobně sešli. Škrt daleké cesty je prý úsporným opatřením. Ve skutečnosti tomu je právě naopak. Freidinger hbitě spočítal, že cestovní náklady na českého zástupce mohou vyjít na 60 tisíc korun. Při jeho neúčasti však Česko promarní zaplacený každoroční členský příspěvek komisi ve výši 680 tisíc korun. Platíme, ale zároveň se vzdáváme podílu na rozhodování. Pod záminkou šetření neúčelně vyhazujeme peníze oknem.

Nemusí však být tak zle. Tiskový mluvčí ministra životního prostředí Matyáš Vitík ČESKÉ POZICI sdělil, že v pondělí od ministra životního prostředí odchází dopis ministrovi zahraničí s požadavkem, zda by české zájmy na jednání Mezinárodní velrybářské komise od 2. do 6. července v Panamě nemohl hájit velvyslanec ČR v Mexiku.

Počet příspěvků: 2, poslední 31.5.2012 04:15 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.