Případ Lessy-Kopecká: Náhoda jako z partesu?

Policejní inspekce odložila trestní oznámení policejního exprezidenta na bývalou mluvčí v den, kdy proti němu odsvědčila před soudem.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČTKČeská pozice

Bývalý policejní prezident Petr Lessy stanul 28. února před soudem kvůli žalobě pro pomluvu a zneužití pravomoci úřední osoby. Skutek měl spočívat v tom, že své podřízené Pavle Kopecké údajně předal materiály očerňující ředitele zlínské krajské policejní správy Bedřicha Koutného a náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka, aby je předala tisku.

Touto kauzou se však zabývat nebudeme. Všimneme si pouze jedné okolnosti. Petr Lessy dal v říjnu loňského roku v jiné věci trestní oznámení na tutéž Pavlu Kopeckou. A Generální inspekce ozbrojených sborů (GIBS) toto trestní oznámení odložila přesně 28. února 2013, tedy v den, kdy Kopecká před soudem odsvědčila proti Lessymu.

O co šlo v trestním oznámení Lessyho proti Kopecké?

Již za předchozího policejního ředitele Oldřicha Martinů se stalo zvykem, že na společných poradách regionálních a krajských policejních ředitelů, které se konají dvakrát či třikrát ročně, přispívají policejní funkcionáři do Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni („Nadace“). Ředitelem Nadace je civilní zaměstnanec policejního prezidia Vladimír Šutera. Policejní prezident je členem správní rady Nadace.

Skutečnost, že měla peníze ještě po dvou měsících od porady stále ve své kanceláři, vysvětlovala Kopecká údajným výběrem příspěvků ve dnech po poradě následujícíchNa poradě konané 14. června 2012 pověřil policejní prezident Petr Lessy (v přítomnosti vedoucího své kanceláře Milana Vdolečka) výběrem a evidencí vybraných příspěvků vedoucí preventivně informačního odboru policejního prezidia Pavlu Kopeckou. Vybrané peníze s uvedením dárců měla druhého dne předat řediteli nadace Vladimíru Šuterovi, který měl celou záležitost zúřadovat a peníze vložit na účet Nadace.

V srpnu 2012 obvinila GIBS policejního prezidenta Lessyho pro pomluvu a zneužití pravomoci úřední osoby a ministr vnitra ho okamžitě propustil ze služebního poměru. Lessy však zůstal členem správní rady Nadace, a tak se v polovině října 2012 zajímal o osud peněz vybraných na červnové poradě. Ředitel Nadace Šutera mu však sdělil, že od Kopecké nic nedostal.

Dobře uleželé peníze

Šetřením GIBS bylo následně zjištěno, že Kopecká se 15. srpna „nestandardním způsobem vzdálila z pracoviště“ a nastoupila nemocenskou. Poté byla z rozkazu policejního prezidenta její kancelář komisionálně zapečetěna a odpečetěna zhruba za měsíc, v přítomnosti Kopecké po návratu do práce. Obálku s celou částkou našla v kanceláři neporušenou. Skutečnost, že peníze měla ještě po dvou měsících od porady (kdy nastoupila nemocenskou) stále ve své kanceláři, vysvětlovala údajným výběrem příspěvků ve dnech po poradě následujících. Prý někteří policejní ředitelé na poradě s sebou neměli peníze, protože dobrovolná sbírka účastníkům porady údajně nebyla dopředu avizována.

Kopecká se po návratu z nemocenské začala o předání vybraných peněz starat – podle šetření GIBS – až na základě dotazu nadřízenéhoOproti tomu stojí nejen skutečnost, že podobné sbírky se konaly již za předchozího policejního ředitele, ale i včasné upozornění na sbírku při telekonferencích policejního managementu. Tvrzení Kopecké je vyvráceno i záznamem z porady, zpracovaným 28. června (tedy dva týdny po poradě), v němž se uvádí vybraná částka shodná s výší finančních prostředků nalezených v kanceláři Kopecké. Od porady se tedy po dva měsíce nevybrala již ani koruna. (Tuto skutečnost nemůže změnit ani zmatečnost usnesení GIBS o odložení trestního oznámení na Kopeckou, v němž se objevují dvě různé částky, aniž by bylo vysvětleno proč – s největší pravděpodobností jde tedy o nedbalost zpracovatele.)

Kopecká se ovšem po návratu z nemocenské v září 2012 o předání vybraných peněz začala starat (podle šetření GIBS) až na základě dotazu nadřízeného. To již byla polovina října 2012, kdy podle GIBS začala teprve zjišťovat (!), jakým způsobem předat vybrané peníze Nadaci.

Peníze byly předány 30. října 2012, takže se nakonec jakoby „nic nestalo“, a trestní oznámení, dané dva týdny předtím, jako by bylo bezpředmětné. Z druhé strany viděno není jasné, na co Kopecká s předáním peněz kolegovi na policejním prezidiu dva měsíce čekala. Bylo doloženo, že na rozdíl od jejího tvrzení žádné další peníze nevybrala (ostatně ten, kdo chtěl, mohl mimo porad využít klasické bankovní spojení a Nadaci přispět bezhotovostně). Takže nelze apriori vyloučit ani ono podezření, protože mnoho zpronevěr začíná právě tak, že pachatel vyčkává, zda se na podobně deponované peníze zapomene...

Šťastná náhoda

Bývalý policejní prezident Petr Lessy podal GIBS trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zpronevěry Pavlou Kopeckou 17. října 2012. V prosinci 2012 Lessy podal GIBS v této věci vysvětlení. GIBS pak celou věc odložil 28. února 2013, zrovna a právě v den, kdy Kopecká odsvědčila proti Lessymu před soudem.

„Já neříkám tak ani tak, kdo se ve mně vyzná,“ hlásil kdysi Jindřich Plachta. A mně nezbývá, než to opakovat, protože se mi nechce tvrdit ani jednu krajnost. Souvisejí ty dvě věci spolu, nebo je to jenom a pouze náhodný souběh událostí a opravdu, ale opravdu nic jiného?

Jen dávám veřejnosti tuto koincidenci na vědomí, aby si laskavě utvořila vlastní názor. A za sebe dodávám, protože po prezidentském zvyku možná začne být módou svá vyjádření končit modlitbou nebo nějakým vzýváním, obzvláště když se zdá, že prostému člověku toho o moc víc nezbývá:

Před takovými dalšími a podobnými koincidencemi rač nás důsledně chránit, ó Pane!