Přinesou nové stopy obrat v kauze Key Investments?

Bude zajímavé sledovat, kam povede policejní vyšetřování machinací při emisi obligací, které mají v portfoliu pražské městské části.

foto: © Gaumont InternationalČeská pozice

ČESKÉ POZICI se podařilo získat dokumenty, podle kterých rozhodovala městská část Praha 10 před rokem o koupi podílu (34 procent) společnosti E Side Property, tedy firmy, do jejíchž dluhopisů utopila Key Investments veřejné peníze této městské části.  Společnosti navíc patří fotbalový stadion Slavie, který se nachází na území Prahy 10. Z akvizice nakonec sešlo, dokumenty však do určité míry objasňují část celé kauzy Key Investments.

Z materiálů jednoznačně vyplývá: Politici ODS a ČSSD v Praze 10 velice dobře věděli, v jaké situaci E Side Property je a že tato neprůhledná firma a Key Investments jsou různě propojeny. Přesto nezabránili tomu, aby Key Investments nelikvidní dluhopisy E Side Property, které jsou splatné až v roce 2024, do portfolia radnice nakoupila. Praha 10 svých 200 milionů, které svěřila Key Investments, stále nemá na účtu, ale politici, kteří veřejné peníze investovali dobrodružným způsobem, jsou stále ve vysokých funkcích.

Poměrně netransparentní subjekt

Radnice Prahy 10 a společnost E Side Property spolupracovaly poměrně široce. Kromě otázek souvisejících přímo s provozem stadionu byl zvažován společný developerský projekt a dále kapitálový vstup Prahy 10 do firmy. Společnost E Side Property je poměrně netransparentní subjekt. V České republice ji reprezentuje organizační jednotka firmy registrované ve Velké Británii. Ani v Česku, ani ve Velké Británii společnost neuveřejňuje výsledky hospodaření, ale ani výrok auditora.

Podle materiálů, které má ČESKÉ POZICE k dispozici, patřilo loni na jaře 70 procent společnosti britské firmě Key Oak, za kterou jednal Vladimír Kroužecký - v minulosti osoba vystupující jménem společností Key Investments a Sincom. (Obě tyto společnosti jsou, stejně jako E Side Property, známy z aféry ohrožených investic pražských městských částí.)

Zbývajících 30 procent v E Side Property pak vlastnili Tomáš Rosen a Antonín Rovenský, kteří historicky vystupovali za fotbalový klub Slavia. (Letos v dubnu v E Side Property společnost Key Oak navýšila kapitál na 21 milionů liber a podíl Rosena a Rovenského byl rozředěn prakticky na nulu. Zda bylo navýšení provedeno vkladem hotovosti, nebo nepeněžně, nelze zjistit. Současně ředitele Jaroslava Daňhela, někdejšího předsedy dozorčí rady Key Investments, na tomto postu vystřídal bývalý fotbalista Pavel Kuka.)

Účelový posudek?

Posudek zpracoval známý superguru všech českých soudních znalců, pan inženýr Otto Šmída. Pokud vám to jméno něco říká, pak se nemýlíte.

Na jaře 2010 si Praha 10 objednala posudek na cenu podílu (34 procent) v E Side Property. Zpracoval ho známý superguru všech českých soudních znalců, pan inženýr Otto Šmída. Pokud vám to jméno něco říká, pak se nemýlíte. Tentýž Šmída vyhotovil historicky přelomový posudek, na základě kterého byl zvýšen základní kapitál fotbalové Slavie o několik set milionů korun formou „vkladu“ hráčských pojistek.

Šmída přirozeně opět nezklamal a o firmě E Side Property vytvořil posudek hodný svého jména. Samotný materiál má 22 stran. Na 17 stranách je popis použitých metod a makroekonomické situace v České republice v roce 2010, kdy posudek vznikl. Znalec dospěl k závěru, že hodnota společnosti E Side Property je 843 milionů korun. Použil takzvanou likvidační metodu, tedy postup, který vychází z předpokladu prodeje a zpeněžení všeho majetku firmy. Společnost E Side Property jako majitel fotbalového stadionu by mohla podle znalce prodat svůj majetek za 1,718 miliardy korun. Po odečtení závazků ve výši 875 milionů vyšla znalci cena na zmíněných 843 milionů korun.

Cenu za podíl 34 procent, které si Praha 10 chtěla koupit, pak znalec stanovil na 34 procent z ceny celkové. Určit tržní hodnotu minoritního podílu pouze matematickým výpočtem z celkové ceny je do očí bijící nesmysl. Menšinový vlastník s takovým podílem ani nemůže dosadit své lidi do orgánů společnosti a je na majoritním akcionáři závislý. Už jen z tohoto důvodu by měla být cena takového podílu snížena alespoň o 20 procent.

U výpočtu celkové hodnoty společnosti se člověk nemůže zbavit dojmu, že nejdříve byla známa cena, která se má zaplatit, a pak se k tomu dopočítaly vstupní údaje

Ani u výpočtu celkové hodnoty společnosti se však člověk nemůže zbavit dojmu, že nejdříve byla známa cena, která se má zaplatit, a pak se k tomu dopočítaly vstupní údaje. Cena aktiv společnosti je dána zejména cenou stadionu 1,264 miliardy korun, hodnotou blíže nespecifikovaného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 596 milionů korun a pohledávky za 111 milionů korun.

Hodnota stadionu byla stanovena na základě odhadu jiného znalce. Jenže taková cena snad může mít význam pro posouzení, zda stadion byl, nebo nebyl předražen, ale pro výpočet hodnoty podniku likvidační metodou je bezvýznamná. Podle dostupných informací se žádný srovnatelný stadion za posledních 50 let ve vyspělé Evropě neprodal tržním způsobem. Jediný relevantní závěr pak tedy je, že by se hodnota společnosti E Side Property mohla pohybovat mezi nulou a 1,264 miliardy korun.

Nehmotný majetek, který znalec oceňuje na 596 milionů, není v posudku ani popsán! Teoreticky by to mohla být například obchodní značka, software, know-how  či něco obdobného. Nic takového ale není potřeba k provozu fotbalového stadionu. K této položce se ještě nepřímo vrátíme.

Zajímavá je i otázka nákladů a výnosů. E Side Property například měla podle smlouvy se Slavií obdržet 137 milionů korun za pronájem stadionu do roku 2057, a to dokonce dopředu. Dost nestandardní smlouva dvou subjektů, které tvrdí, že nejsou propojeny. Kde na to Slavia v roce 2009 vzala?

Dalším, rovněž ne zcela standardním příjmem E Side Property bylo například poradenství pro společnost Key Investments. Sama představa, že společnost E Side Property radí za 4,5 milionu korun ročně správci finančních prostředků, je dost absurdní. Copak asi E Side Property společnosti Key Investment poradila? Že by ji přivedla na myšlenku nakupovat obligace E Side Property do portfolií pražských městských částí?

Na straně nákladů figurují kromě očekávaných položek například platby mateřským společnostem E Side Property, firmám Key Oak a Eton, které sídlí v daňových rájích. Tyto platby, pokud byly zahrnuty do daňově uznatelných nákladů, možná zaujaly český finanční úřad.

Za své závazky musí E Side Property podle našeho odhadu platit úroky tak 60 milionů korun ročně. Kde na to při stávajících příjmech vezme, je záhada.

A nyní dluhy. Jak jsme se již zmínili, firma E Side Property dlužila v době přípravy posudku 875 milionů korun. Mezi jejími věřiteli byli Česká spořitelna s pohledávkou zhruba ve výši 420 milionů, společnost Sincom s pohledávkou 70 milionů korun (její obligace mají pražské městské části také v portfoliu), držitelé obligací E Side Property s pohledávkou 174 milionů a společnost Hochtief, které firma dluží za stavbu stadionu a soudí se s ní. Za tyto závazky musí E Side Property podle našeho odhadu platit úroky tak 60 milionů korun ročně. Kde na to při stávajících příjmech vezme, je záhada. Na to, že by vydělala i na splátku dluhopisů a jistiny úvěru, může těžko pomyslet.

Pro úplnost je nutné dodat, že z koupě 34 procent firmy E Side Property nakonec sešlo. Od prodeje loni v létě Praha 10 odstoupila, prý proto, že radním nebyla jasná právě majetková struktura E Side Property. Těžko říci, co bylo skutečným důvodem. Možná byly komunální volby už příliš blízko. V každém případě ušetřili občané Prahy 10 minimálně 286 milionů korun z rozpočtu, na kolik by vycházela cena podílu podle posudku znalce Šmídy.

Jenže ono to mohlo mít i jiný než politický důvod. Třeba někdo nechtěl, aby bylo do hospodaření E Side Property vidět.

Téma dluhopisy a Isaac Investment Group

Ve výše uvedeném přehledu pohledávek E Side Property stojí za pozornost právě položka dluhopisy. Jedná o obligace vydané v roce 2008 a splatné v roce 2024. Podle materiálů, které má ČESKÁ POZICE k dispozici, v minimální výši 424 milionů korun.

Z analýzy advokátní kanceláře Felix a spol., která byla zpracována pro Prahu 10, vyplývá, že všechny obligace E Side Property upsala společnost Isaac Investment Group Limited z Britských Panenských ostrovů. Abychom si osvěžili znalosti zeměpisu, připomeňme si, že tyto ostrovy leží u pobřeží Floridy.

Společnost Isaac Investment Group není v českém obchodním rejstříku neznámým pojmem. Většinou vystupuje jako majitel pochybných pohledávek vůči společnostem z okruhu Via Chem Group (dluhopisy této firmy také pořídila Key Investments za peníze pražských městských částí) a formou navýšení kapitálu započtením takové pohledávky vytlačuje nepohodlné akcionáře a společnosti ovládá, aniž by zaplatila jedinou korunu. Ředitelem firmy Isaac Investment Group byl v roce 2009 podnikatel Petr Sisák, který měl ostatně společnost stejného jména i v České republice, ale ta je od roku 2004 v likvidaci. Jedná se o stejného Petra Sisáka, o němž šéf Key Investments Daniel Brzkovský prohlásil v televizi, že ho nezná a že není s investicemi Key Investments spojen.

Informace o tom, zda a jak Isaac Investment Group k obligacím E Side Property přišla, jsou ve slovenském středisku cenných papírů a neměl by je být problém si ověřit. Jenže tyto informace si může vyžádat jen emitent nebo orgány činné v trestním řízení, novináři nikoliv.

Slušná hotovostní transfúze?

Zajímavé jsou však následující kroky. Hned v roce vydání obligací, tedy 2008, získala E Side Property úvěr ve výši 250 milionů korun u České spořitelny. Pozornost zasluhují podmínky této půjčky. Kromě úrokové sazby téměř osm procent zejména proto, že většina úvěru měla být poskytnuta na refinancování dluhopisů.

Nabízí se následující konstrukce: E Side Property část vydaných dluhopisů stáhla. Pokud úvěrová transakce s Českou spořitelnou skutečně proběhla a vše nasvědčuje tomu, že ano, podařil se E Side Property „skvělý kšeft“. Nezajištěné dluhopisy s pohyblivou sazbou okolo čtyř procent nahradil úvěrem skoro dvojnásobně drahým, za který musel zastavit stadion. Také vám to připadá jako ekonomická eutanazie?

Isaac Investment Group se pravděpodobně dostal k obligacím za minimálně 424 milionů korun, přičemž mohl, ale nemusel zaplatit penězi.

Jakmile si všechny tyto informace spojíme, začínají se rýsovat zajímavé souvislosti. Isaac Investment Group v kauze upsání dluhopisu E Side Property jednala jako investiční banka, kterou ale rozhodně není. Podle zmíněného materiálu se tedy Isaac Investment Group dostal k obligacím za minimálně 424 milionů korun, přičemž mohl, ale nemusel zaplatit penězi. K úhradě mohl použít nějaké sporné aktivum, které se pak objevilo v rozvaze E Side Property jako nehmotný majetek, anebo dlouhodobé pohledávky.

Pokud je tato úvaha správná a Česká spořitelna skutečně poskytla E Side Property zmiňovaných 250 milionů korun na nesmyslný zpětný nákup dluhopisů E Side Property od Isaac Investment Group, pak tato Sisákova firma dostala docela slušnou hotovostní transfúzi. Následně Key Investments pravděpodobně odkoupila od Isaac Investment Group zbývající obligace E Side Property za 174 milionů korun a prodala je do portfolií městských částí Praha 6, 10 a 13. Isaac Investment Group tedy mohl vydělat zmíněných 424 milionů korun.

Pokud se tyto informace potvrdí, dojde v celém případě investic prováděných Key Investments pro pražské městské části a další obce v České republice k zásadnímu zvratu. To, že byly během investičního procesu porušeny psané a nepsané zásady investování, už víme dávno. Bude zajímavé sledovat, kam povede policejní vyšetřování machinací při emisi zmíněných obligací.

Počet příspěvků: 2, poslední 4.8.2011 04:26 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.