Primátora Svobodu už podivný prodej viladomů v Praze 10 nezajímá

Zájem magistrátu o způsob prodeje viladomů v Praze 10 byl zřejmě jen prostředkem primátora k dosažení pozice šéfa pražské ODS.

István Léko 12.3.2012

Byl zájem magistrátu o způsob prodeje viladomů jen prostředkem primátora Bohuslava Svobody k dosažení pozice šéfa pražské ODS? foto: © ČTK, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Byl zájem magistrátu o způsob prodeje viladomů jen prostředkem primátora Bohuslava Svobody k dosažení pozice šéfa pražské ODS?

Městská část Praha 10 se rozhodla prodat 44 lukrativních viladomů, jejichž celková hodnota přesahuje miliardu korun. Výběrové řízení však podle analýzy nájemníků viladomů není transparentní. Občanské sdružení Svobodné bydlení v Praze 10, které je z nespokojených nájemníků složené, se proto koncem loňského listopadu obrátilo se žádostí o pomoc na magistrát hlavního města, který tyto viladomy vlastní.

Nové vedení magistrátu se touto kauzou od ledna intenzivně zabývalo. A jednou z variant, pokud by Praha 10, jež má zmíněné nemovitosti pouze svěřené do správy, nechtěla přistoupit na změnu podmínek prodeje, bylo, že magistrát jí viladomy odebere, respektive takzvaně odsvěří. A to i navzdory tomu, že by šlo o úplně první, precedentní případ. Po volbě nového šéfa pražské ODS 30. ledna, kde zabodoval právě primátor Bohuslav Svoboda (ODS), je ale všechno jinak. Podle informací ČESKÉ POZICE se přestalo na magistrátu s odebráním svěřeného majetku Praze 10 počítat.

Podle informací ČESKÉ POZICE se přestalo na magistrátu s odebráním svěřeného majetku Praze 10 počítat

Lze jen spekulovat, co ke změně postoje vedlo. Byl snad zájem magistrátu o způsob prodeje viladomů jen prostředkem primátora k dosažení pozice šéfa pražské ODS? Jak známo, Praha 10 je hájemstvím mocného lobbisty Tomáše Hrdličky. A z kuloárů zaznívá, že Svoboda použil miliardovou kauzu s viladomy jako jakousi páku na Hrdličkův tábor, aby nekomplikoval jeho zvolení do čela pražské „odéesky“.

ČESKÁ POZICE se této kauze věnovala v článku: Sebere primátor Svoboda kreativním politikům z Prahy 10 viliadomy za miliardu?

Jediná odpověď

V posledních týdnech jsme bombardovali pražský magistrát dotazy, jaké další kroky hodlá v tomto případu provést. Do dnešního dne přišla jediná odpověď: „Případné odsvěření předmětného majetku by znamenalo značně nestandardní krok vůči této městské části, proto je spíše zvažována změna pravidel privatizace bytového fondu hl. m. Prahy, což je ovšem v kompetenci příslušného člena Rady hl. m. Prahy.“

Háček spočívá především v tom, že tato pravidla pro privatizaci bytového fondu se nevztahují na majetek svěřený Praze 10, ale pouze na nemovitosti, které spravuje hlavní město. Podle zdroje z magistrátu totiž není právně možné, aby hlavní město zasahovalo do podmínek prodeje, které si určí samotná městská část. Může vydat pouze usnesení, které však bude mít informační či doporučující charakter. Odpověď magistrátu tedy prodej viladomů v Praze 10 nijak neřeší.

Podivné podmínky prodeje

Problém tkví především v tom, že Praha 10 se rozhodla loni v létě prodávat viladomy (se šesti a méně byty) jako celek. To znamená, že se mají dle schváleného usnesení privatizovat tak, že kupujícím musí být právnická osoba tvořená všemi nájemci domu. V případě, že vyhraje cizí uchazeč (který povinnost zakládat právnickou osobu nemá), bude mít možnost firma nájemníků cenu dorovnat. Pokud tak neučiní, o viladům přijde.

Nutnost založení takovéto firmy však přináší nájemníkům značné komplikace. Neochota přistoupit k těmto podmínkám byť u jednoho nájemníka znemožňuje se výběrového řízení vůbec zúčastnit. Viladomy jsou navíc obývány nerovnoměrně. V nemovitosti, kde jsou využívané pouze dva byty ze šesti by byli nájemníci nuceni zaplatit hodnotu celého viladomu. Podmínky neřeší ani případný střet zájmů. To znamená, že nestanovují, kdo smí a kdo nesmí se tohoto výběrového řízení účastnit.

Praha 10 se vyhnula i povinnostem vůči magistrátu. Převod samostatných pozemků, staveb nebo částí, kde cena podle zvláštního předpisu přesahuje 50 milionů korun, musí každá městská část vedení hlavního města oznámit. Praha 10 se z toho vykroutila trikem. Když se totiž na každý viladům bude dívat u prodeje jednotlivě, finanční limit pro oznamovací povinnost překročen nebude.

Přece jen pár ústupků

K jistým ústupkům ve prospěch nájemníků nakonec došlo. Na přelomu ledna a února se na radnici Prahy 10 konala schůzka zástupců všech tamních politických stran se zástupci občanského sdružení Spravedlivé bydlení v Praze 10. Z ní vzešly tyto nové podmínky:

  • Do veřejné aukce nyní půjdou pouze viladomy, v nichž nikdo nebydlí. Po vyhodnocení výsledků aukce a její výhodnosti pro městskou část budou zbylé domy rozděleny do dvou kategorií:
  1. Viladomy, v nichž jsou byty obsazeny z 50 procent a více, budou nabídnuty k odkupu nájemcům, kteří založí právnickou osobu, za již známou odhadní cenu ve znaleckém posudku.
  2. Viladomy, v nichž jsou byty obsazeny z méně než 50 procent, půjdou do veřejné aukce a nájemcům budou nabídnuty náhradní byty.

Radovat se je však předčasné. Navzdory tomu, že již jisté zjemnění podmínek privatizace nemovitostí nastalo a starosta Městské části Prahy 10 Milan Richter (ODS) slibuje nájemcům další spolupráci a jednání, nechce podle informací ČESKÉ POZICE svá tvrzení ničím zaručit. Obyvatelům viladomů tak nezbývá nic jiného než věřit a doufat. Pokud totiž magistrát k odsvěření majetku Praze 10 nepřistoupí, může celé situaci pouze přihlížet.