Příbuzenská personalistika Věcí veřejných

Nový ředitel Národního ústavu pro vzdělávání Václav Hořejší je zetěm místopředsedy VV a starosty Litvínova Milana Šťovíčka.

Věci veřejné, snad z jakési personální nouze, při obsazování vysokých úřednických postů stále častěji hledají vhodné lidi v takříkajíce v rodině. Příkladem je jmenování Václava Hořejšího do postu ředitele Národního ústavu pro vzdělání. Hořejší je totiž zetěm místopředsedy Věcí veřejných a starosty Litvínova Milana Šťovíčka. (ČESKÁ POZICE již dříve poukázala na jinou rodinnou vazbu - ředitelkou PR na ministerstvu školství se stala Renáta Bartková-Sodomová, manželka státního tajemníka na ministerstvu dopravy Daniela Barteka.)

Předchůdcem Václava Hořejšího ve funkci ředitele teprve nedávno založeného Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) byl Miroslav Procházka, jenž několik let působil jako ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání. Ale kdo je Hořejší, který ho 9. září nahradil?

Podle prohlášení náměstka ministra školství Ladislava Němce pro Lidové noviny, NÚV potřeboval nového ředitele, neboť „ministerstvo chce zásadnější změnu, například výraznější redukci pracovníků“. Němec dále uvedl, že ministerstvo požadovalo nového člověka, který se na věc podívá novýma očima.

„MŠMT na tuto pozici hledalo především člověka s manažerskými zkušenostmi a praxí ze vzdělávacích institucích. Pan Hořejší mohl nabídnout obojí – dlouhá léta řídil základní školy a krátce také školu střední. V oblasti vzdělávání se pohybuje celý svůj profesní život a činností v hokejových klubech získal také řadu manažerských zkušeností,“ sdělila ČESKÉ POZICI ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství Renáta Bartková Sodomová.

Že Václav Hořejší je zetěm místopředsedy VV Milana Šťovíčka ČESKÉ POZICI potvrdili Hořejší i Šťovíček. Hořejší dále uvedl, že každý vedoucí má právo si vybrat své spolupracovníky a ministr školství Josef Dobeš (VV) měl pro jeho výběr určitě důvod.

Václav Hořejší byl v osmdesátých a devadesátých letech ředitelem základních škol v Mostě a Litvínově. V letech 2004 až 2010 zastával funkci generálního ředitele hokejového klubu HC Chemopetrol Litvínov (později přejmenovaného na HC Benzina). Podle některých spekulací se na tuto pozici dostal i díky vlivu svého příbuzného (tehdy místostarosty Litvínova) Milana Šťovíčka.

V září 2010 se vrátil do školství a stal se ředitelem Střední soukromé školy Educhem. V prosinci 2010 začal znovu působit v hokeji, a to ve funkci ředitele dalšího hokejového klubu – BK Mladá Boleslav. Na této pozici vydržel půl roku – do června 2011. Podle oficiálních vyjádření odešel z osobních důvodů.

 

Národní ústav pro vzdělávání

Když ministr Dobeš nastupoval do funkce, sliboval úspory na ministerstvu. Má je mimo jiné přinést slučování organizací a ústavů. V červenci 2011 spojil tři instituce – Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Institut pedagogiciko-psychologického poradenství a Národní ústav odborného vzdělávání. Nástupnickou organizací se stal nový Národní ústav pro vzdělávání. Jejich slučováním byl původně pověřen Miroslav Procházka.

Nástupnická organizace má řešit otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání včetně uměleckého a jazykového. Ústav se má také zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

Počet příspěvků: 3, poslední 5.11.2011 12:53 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.