Příběh privatizace OKD: „Zapomenuté“ miliardy

Co stát odevzdal uhlobaronům zadarmo. Takový výčet obsahuje žaloba v kauze privatizace menšinového státního podílu v Ostravsko-karvinských dolech (OKD), který v roce 2004 získali Viktor Koláček a Petr Otava se svým podnikem Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Text obžaloby, již mají LN exkluzivně k dispozici, vyčísluje škodu pro stát na 5,7 miliardy.

Znalecký posudek z pera společnosti Vox Consult ocenil někdejší OKD před privatizací na 2,08 miliardy. (na snímku důl společnosti NWR, jež nyní OKD vlastní). foto: NWR

Znalecký posudek z pera společnosti Vox Consult ocenil někdejší OKD před...

Kauzu privatizace OKD, která se přímo dotýká i premiéra Bohuslava Sobotky jako tehdejšího ministra financí či miliardáře Zdeňka Bakaly, začne přespříští pátek rozplétat Obvodní soud pro Prahu 2. Soudit ovšem nebude hlavní postavy, ale jen „pěšáky“.

Ti se měli provinit tím, že při ocenění podniku zapomněli započítat podíly v dceřiných firmách OKD, směnky, rekreační objekty a výrazně podhodnotili notoricky známé čtyři desítky tisíc hornických bytů. Celkem měl tedy stát za svůj ani ne 46procentní podíl inkasovat 9,8 miliardy korun. Přitom znalecký posudek z pera společnosti Vox Consult uváděl částku 2,08 miliardy.

Podcenění majetku

Státní zástupce Tomáš Černý proto žene před soud znalce Vox Consult Rudolfa Douchu a někdejší členy výkonného výboru Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka. FNM totiž státní podíl spravoval. Horní trestní sazby se pohybují mezi osmi a deseti lety.

Mimochodem i následné kroky uhlobaronů ukazovaly, že stát svůj majetek podcenil. Dva měsíce po privatizaci totiž kompletní OKD kupuje Zdeněk Bakala a jeho obchodní partneři. A rovnou za 12 miliard korun.

Černý z Vrchního státního zastupitelství v Praze se opírá o znalecký posudek, který si objednal od společnosti A-Consult plus. Jak obvinění, tak i Sobotka v minulosti veřejně a také v policejním protokolu jakékoliv pochybení odmítli. A to přesto, že státní zástupce konstatoval, že jen u dceřiných společností opomněl Vox Consult státní podíl ocenit o 6,4 miliardy výš.

Mimochodem i následné kroky uhlobaronů ukazovaly, že stát svůj majetek podcenil. Dva měsíce po privatizaci totiž kompletní OKD kupuje Zdeněk Bakala a jeho obchodní partneři. A rovnou za 12 miliard korun. A o dva roky firmu naceňuje Ernst & Young na 52 miliard korun.

Co tedy přesně posudek Vox Consult podle obžaloby opomněl?

  1. „Zcela pominul do ocenění zahrnout finanční investice společnosti OKD spočívající v majetkových účastech společnosti OKD v jejích dceřiných firmách a přidružených společnostech, jejichž tržní hodnota ke dni 31. prosince 2003 činila celkem 13,9 miliard korun, z čehož pak 45,88 % podílu akcií vlastněných ve společnosti OKD odpovídala částka 6,4 miliardy,“ uvádí obžaloba.
  2. Chybně vyčíslil cenu 43 759 bytů v majetku OKD. „Podhodnotil tuto neprodukční část nejméně o částku 731,7 milionu korun, z čehož podílu akcií vlastněných FNM odpovídala částka 335,7 milionu,“ napsal státní zástupce do spisu.
  3. Do ocenění nezahrnul bankovní depozitní směnky za 1,8 miliardy a 127 převážně rekreačních objektů, které OKD pronajímalo.

Podle žalobce znalec za nesprávný postup nese odpovědnost, protože jako odborník na oceňování podniků musel vědět, že nelze spoléhat pouze na výši vyplácených dividend a nezahrnout do výpočtu majetkovou účast společnosti v jiných firmách.

Křivá výpověď

Proto byl znalec Vox Consult Rudolf Doucha obžalován z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, za což mu hrozí až deset let. Doucha v přípravném řízení ke kauze odmítl vypovídat. O to zajímavější tedy bude, jak se k obžalobě postaví během soudního procesu. Speciální role připadla i Janu Škurkovi, šéfovi sekce strategických privatizací na Fondu národního majetku (FNM) a jeho nadřízenému Pavlu Kutovi. Připomeňme, že jejich úřad měl od počátku 90. let až do roku 2005 v gesci privatizaci státem vlastněných společností.

Ministerstvu financí na jeho základě zaslali podklady, které obsahovaly chybný výpočet hodnoty OKD. Vyšetřovatelé přitom zjistili, že Kuta se Škurkem si po posudku Douchy objednali ještě jedno ocenění, od Komerční banky.

Oba úředníci měli spáchat trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. A to tím, že posudek znalce Douchy, který si objednali, nerozporovali. Ministerstvu financí na jeho základě zaslali podklady, které obsahovaly chybný výpočet hodnoty OKD. Vyšetřovatelé přitom zjistili, že Kuta se Škurkem si po posudku Douchy objednali ještě jedno ocenění, od Komerční banky.

Materiál nesl krkolomný název Náhled na možnou hodnotu finančních investic v OKD. Obsahoval ocenění dceřiných přidružených firem OKD, které v prvním posudku zahrnuty nebyly. Minimální hodnota jen tří z celkového počtu 26 „dceřinek“ vyšla expertům Komerční banky na 1,4 miliardy korun. „Muselo jim být zřejmé, že znaleckým posudkem Vox Consult je tržní hodnota podílu státu v OKD stanovena zjevně nesprávně a že písemné vyjádření zpracovatele posudku ve světle vyplývajících z Náhledu nemůže z logiky věci rozhodně obstát,“ konstatuje se v obžalobě.

Podle vyjádření státního zástupce neinformovali ministra financí Bohuslava Sobotku ani ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana (oba z ČSSD), kteří privatizační materiály na vládu předkládali. Obžalování z FNM na ministerstvo financí zaslali podklady, na základě kterých vláda v březnu 2004 rozhodla o prodeji státního podílu společnosti Karbon Invest za cenu 2,25 miliardy korun. Po zásahu antimonopolního úřadu nicméně prodejní cenu zvedla na konečných 4,1 miliardy, za niž Karbon Invest státní podíl o půl roku později získal.

Ministři vše věděli

Kuta i Škurek odmítli, že by se dopustili něčeho nezákonného. Shodně tvrdili, že o přípravách privatizace své nadřízené z FNM i z ministerstva financí pravidelně informovali.

Vox Consult navíc obžalovaného ujistila, že majetkové investice, které mohly mít vliv na hodnotu podílu v držení FNM, jsou v posudku zohledněny

„Neexistovala žádná důvodná pochybnost, že cena stanovená znaleckým posudkem společnosti Vox Consult by byla nesprávná,“ vypověděl u výslechu Kuta. Uvedl také, že výsledná cena pro rozhodnutí vlády „nebyla stanovena znaleckým posudkem, ale dohodou ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu se společností Karbon Invest bez účasti FNM“. Příslušnými ministry navíc nebyl požádán o doplňující informace.

Podobně vypovídal i Škurek, který zdůraznil, že nedisponoval vzděláním v oblasti oceňování a spoléhal na odbornost zkušeného soudního znalce. Vox Consult navíc obžalovaného ujistila, že majetkové investice, které mohly mít vliv na hodnotu podílu v držení FNM, jsou v posudku zohledněny. Nehledě na to se však tento týden ministerstvo financí po jedenácti letech, jak uvedl deník Právo, poprvé přihlásilo k tomu, že státu v případu škoda vznikla.

Jak stát prodával podíl v OKD?

Počet příspěvků: 1, poslední 2.10.2015 08:59 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.