Prezidentská (ne)kampaň Miloše Zemana dělá hlídačům voleb vrásky

Miloš Zeman oficiálně prezidentskou kampaň nevede, za něho ji vede spolek Přátelé Miloše Zemana. Protože to však dělá s vědomím kandidáta, nemusí se registrovat jako takzvaná třetí osoba, která by musela mít speciální volební účet a dodržet výdajový strop milion korun. Jediný limit je 50 milionů, jež má k dispozici kandidát Zeman.

„Stop imigrantům a Drahošovi!“, hlásal jeden z transparentů podporujících... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy „Stop imigrantům a Drahošovi!“, hlásal jeden z transparentů podporujících... | foto: Ladislav Křivan, MAFRA
„Stop imigrantům a Drahošovi!“, hlásal jeden z transparentů podporujících...

Před čtyřmi lety poslanci a senátoři zpřísňovali zákon o přímé volbě prezidenta, protože se po jejím prvním konání ukázalo, v čem lze férovou kampaň obcházet. Situace se však opakuje a opět v režii týmu Miloše Zemana, který objevil cestu, jak neporušit zákon, ale nectít jeho ducha. „Účelem zákona je transparentnost, každý se musí odhalit,“ říká Marian Kokeš, asistent ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka.

To, co praktikuje Strana práv občanů (SPO) a spolek Přátelé Miloše Zemana, transparentnosti odporuje. Zeman oficiálně kampaň nevede, za něho ji vede zmíněný spolek. Protože to však dělá s vědomím kandidáta, nemusí se registrovat jako takzvaná třetí osoba, která by musela mít speciální volební účet a dodržet výdajový strop ve výši milionu korun. Jediný limit je 50 milionů, jež má k dispozici kandidát Zeman.

Schovávání reálných sponzorů

Spolek už v rámci nepeněžních plnění věnoval na prezidentovu kampaň 8,14 milionu korun, SPO dalších 1,24 milionu. Přátelé Miloše Zemana na rozdíl od svého kandidáta nemusejí vykazovat, odkud vzali peníze. Veřejnost se nejspíš nedozví, kdo agitaci skutečně zaplatil, ani kolik skutečně stála, neboť u nepeněžních plnění lze uvést cenu na trhu obvyklou. Existuje proto podezření, že spolek a SPO za sebou reálné výdaje i reálné sponzory schovávají. Nikdo z nich se k financování nevyjadřuje.

Přátelé Miloše Zemana na rozdíl od svého kandidáta nemusejí vykazovat, odkud vzali peníze. Veřejnost se nejspíš nedozví, kdo agitaci skutečně zaplatil, ani kolik skutečně stála, neboť u nepeněžních plnění lze uvést cenu na trhu obvyklou. Existuje proto podezření, že spolek a SPO za sebou reálné výdaje i reálné sponzory schovávají.

„Klíčové je, že je zcela a jednoznačně dodržován právní řád České republiky,“ uvedl k tomu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček s dovětkem, že všechny zdroje jsou domácí, nic neplyne z ciziny. Že se Zemanovu týmu podařilo najít mezeru, jíž se drží paragrafů, ale nikoli jejich smyslu, potvrzuje i Jan Outlý z úřadu, který na kampaně dohlíží. Bude skoro nemožné vypátrat, odkud se peníze vzaly. „Možnosti jsou velmi omezené,“ řekl Outlý. Přiřadit chování spolku k některému z přestupků je složité, a navíc odrazovací efekt zákonných sankcí je mizivý.

Za nepoctivé chování, třeba nevykázání nepeněžitých plnění, hrozí maximální pokuta 300 tisíc korun. Vůči 50 milionům, jež lze za hradní kampaň utratit, je to 0,6 procenta nákladů. Sankce i dohledový úřad zaváděla novela zákona po první přímé volbě prezidenta, protože se ukázalo, že porušení pravidel není jak trestat. Tehdy měl vyúčtování kampaní na starosti kontrolní výbor Senátu. I když něco našel, bylo po zákonných lhůtách, kdy šlo něco dělat. Na soud se navíc mohl obrátit pouze jiný hradní adept, pokud u svého soupeře narazil na neprůhlednosti nebo porušení zákona.

Obejití paragrafu

Senátoři by proto museli výsledky své hlubší kontroly udat u některého z protikandidátů, sami k soudu nemohli. Také před lety šla hlavní kritika netransparentního chování za týmem kolem nynějšího prezidenta. Na volebním účtu Zemana se nashromáždilo více než 600 tisíc korun od anonymních dárců, kteří nosili peníze hotově. Jeho tým také před druhým kolem vedl účet na dluh, přestože měl nasmlouvané sponzory. Poslali peníze až po volbách, protože původní zákon nespecifikoval, dokdy mají být donátoři známí a konta uzavřena. Stejný postup zvolil i Jan Fischer.

Úřad pro dohled nad financováním politických stran počítá s tím, že do volebních zákonů bude nutné znovu sáhnout, protože praxe opět ukázala, kde má díry. Žádný paragraf ale nedokáže zabránit tomu, pokud někdo bude chtít pátrat po možnostech, jak jej obejít.

Nově platí, že nejpozději tři dny před volbami musí kandidáti na web pověsit seznam všech, kdo jim poskytli finance, nepeněžní plnění či se zavázali, že to udělají. Před pěti lety ale nešlo o porušení zákona, i když se kandidáti svým chováním zpronevěřili jeho smyslu. Úřad pro dohled nad financováním politických stran počítá s tím, že do volebních zákonů bude nutné znovu sáhnout, protože praxe opět ukázala, kde má díry. Žádný paragraf ale nedokáže zabránit tomu, pokud někdo bude chtít pátrat po možnostech, jak jej obejít.

V rámci novely se pravděpodobně otevře i debata, že u prezidentských voleb není strop pro dárce. Při sněmovních volbách smí jednotlivec či firma straně věnovat maximálně tři miliony, u těch prezidentských může jeden člověk zaplatit celých 50 milionů. Zkoumání možná podlehnou i sankce za přestupky proti férovosti a transparentnosti agitace, aby lépe odpovídaly míře provinění.

Díra v kampani za 50 milionů

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH), který od loňska kontroluje financování kampaní, přiznává, že spolek Přátelé Miloše Zemana, který podpořil hlavu státu osmi miliony, nic neporušil. Dovedně využil mezeru v zákonu. „Miloš Zeman tvrdil, že nepovede osobně kampaň, takže tam nechal skulinku pro to, že kampaň nepovede, ale že ji s jeho vědomím povede někdo jiný,“ řekl LN člen úřadu Jan Outlý s tím, že z hlediska zákona jde o čisté řešení.

Přes nepeněžitou podporu lze přitom teoreticky profinancovat celou kampaň do výše zákonného limitu 50 milionů. A to aniž by byl jasný původ těchto peněz. „Pokud to kandidát vykáže ve formě daru od někoho, o kom ví, ale nebyl to sám kandidát, je to z pohledu zákona správně vyúčtovaná kampaň. My se můžeme pak škrábat za uchem, abychom se dostali ke zdrojům peněz,“ upozornil LN Tomáš Hudeček, člen úřadu.

Netransparentní praktiky

S porážkou se ale kontroloři z ÚDHPSH nechtějí smířit. Přemýšlejí, jak netransparentní praktiky odhalit a hříšníka potrestat pokutou. „Hledáme cestu. Zatím to nevypadá růžově. Jsme ale v kontaktu s daňovou správou a Finančním analytickým útvarem,“ řekl LN Hudeček. Před druhým kolem prezidentské volby ale určitě s kolegy nestihne zahájit správní řízení proti konkrétnímu provinilci z řad prezidentských kandidátů. Tedy ani proti kampani na podporu Miloše Zemana. Existují přitom podezření, která stojí za prověření.

Namátkou například Strana práv občanů, jejíž politici vystupují na podporu prezidenta Zemana. Strana poskytla v nepeněžitém plnění na prezidentovu kampaň 1,2 milionu korun. „Když se podíváme do výročních zpráv o jejím hospodaření za minulá léta, příjmy tam moc vidět nejsou. Nevím, kde mají takové rezervy. Musíme se v rámci dohledu nad hospodařením SPO podívat, kde tu rezervu vzali,“ uvedl Hudeček. Snaha kontrolorů naráží hned na několik překážek. Podle zákona se mohou dívat pouze na hospodaření stran od roku 2017.

Vysvětlit zpětně peníze ve stranické kasičce nemusí představovat větší problém. Lze se odkázat například na nakumulovanou rezervu z let minulých. Za prověrku by stály finanční operace k podpoře prezidentských kandidátů i s ohledem na úprk předsedy SPO senátora Jana Veleby ze studia DVTV. Tam nedokázal senátor odpovědět na opakovaně kladenou otázku, kde strana vzala peníze na sponzoring kampaně hlavy státu. Veleba je přitom členem spolku Přátelé Miloše Zemana.

Napilno mají zaměstnanci dohledového úřadu nejen kvůli prezidentským volbám. Loni vzniklá instituce se musí vypořádat s personální nouzí. „Podstav je zřejmý od samého počátku. Úřad byl koncipován jako malý. V oddělení kontroly je šest lidí,“ uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis, který má pod sebou dohromady 18 lidí. Část z nich musela projít výběrovým řízením podle služebního zákona, což zabralo čas. Úřad funguje teprve od loňského léta a hned na něj padly parlamentní volby. Aktuálně vede stovky správních řízení.

Martin Shabu

Počet příspěvků: 4, poslední 25.1.2018 05:46 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.