Přestřelka kolem Sazky: Padlo dokonce slovo vydírání

Než se výkonný výbor ČSTV dohodl na tendru na záchranu Sazky, proběhla ostrá korespondence mezi šéfy basketbalu Janstou a svazu Kořanem.

Sportovní bossové Pavel Kořan (předseda ČSTV) a Miroslav Jansta (předseda Českého basketbalového svazu) vedli v souvislosti s děním kolem Sazky koncem února „dopisovou válku“. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Sportovní bossové Pavel Kořan (předseda ČSTV) a Miroslav Jansta (předseda Českého basketbalového svazu) vedli v souvislosti s děním kolem Sazky koncem února „dopisovou válku“. | foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice
Sportovní bossové Pavel Kořan (předseda ČSTV) a Miroslav Jansta (předseda Českého basketbalového svazu) vedli v souvislosti s děním kolem Sazky koncem února „dopisovou válku“.

Zatímco ještě koncem roku vedení Sazky tvrdošíjně odmítalo, že by měl loterijní gigant finanční problémy, nyní se bojuje o to, kdo firmu vedenou Alešem Hušákem ovládne. V nepřehledné přebíjené miliardářů, kdo nabídne akcionářům – tedy vesměs sportovním svazům – lepší nabídku, je s podivem, že nápad vyhodnotit vše v transparentním tendru nepřišel už dávno.

Stalo se tak až 28. února na výkonném výboru ČSTV, který je s 68 procenty hlavním akcionářem firmy. O chystaném tendru i aktuálních nabídkách na záchranu Sazky jsme informovali minulý týden. Než však výkonný výbor o zpracování parametrů soutěže rozhodl, proběhla poměrně ostrá výměna názorů na dění kolem loterijní firmy mezi předsedou České basketbalové federace Miroslavem Janstou a předsedou ČSTV Pavlem Kořanem. Část korespondence mezi oběma vlivnými bossy českého sportu publikoval již server Motejlek.com. ČESKÁ POZICE zveřejňuje písemnou přestřelku v plném znění.

Shrnutí dopisů mezi Janstou a Kořanem a co jim předcházelo:

Výkonný výbor ČSTV 21. února

Doporučil členům v orgánech Sazky „dále pracovat s nabídkou prezentovanou p. Ulčákem a p. Dospivou“ a uložil „svolat mimořádnou schůzi VV ČSTV k žádosti o svolání mimořádné valné hromady Sazka, a. s., k novele Stanov Sazka, a. s.“ (Kompletní znění tiskové zprávy ze zasedání VV ČSTV.)

Z dopisu Jansty Kořanovi (23. února)

Šéf basketbalové federace se ohrazuje nejen proti závěrům ze zmíněného jednání výkonného výboru ČSTV, ale i proti údajné žádosti svazu na svolání mimořádné valné hromady Sazky, již měl Kořan odeslat Hušákovi 16. února. Jansta upozorňuje, že přestože ČSTV podporuje řešení E-Investu a Penty, protože pomohou Sazce, aniž by měly zájem o kapitálový vstup do firmy jako její akcionáři, zároveň chce jednat o změně stanov, které by kapitálový vstup investorům umožnily. Předsedu ČSTV dále upozorňuje, že klíčové rozhodnutí ohledně řešení situace nepřísluší výkonnému výboru, ale valné hromadě ČSTV.

Šéfovi svazu Jansta navrhuje detailní prověření všech potenciálních nabídek, ovšem bez přímé účasti orgánů, respektive zástupců Sazky, „jejichž účast lze připustit pouze ve formě podání vysvětlení reprezentantům ČSTV, budou-li potřebná“. O výběru nejvhodnější nabídky má rozhodnout valná hromada, přičemž v mezidobí by se mělo upustit od všech navržených opatření, včetně mimořádné valné hromady Sazky. Současné orgány Sazky by také neměly činit žádné kroky, které by vedly k řešení situace v Sazce bez rozhodnutí o všech potenciálních nabídkách.

Jansta dále upozorňuje, že nerespektování výzev by „zcela nepochybně mělo právní konsekvence, a to jak v rovině civilně právní (především majetkové), tak pravděpodobně v rovině trestně právní“.

Z dopisu Kořana Janstovi (24. února)

Předseda ČSTV odmítá, že by jako jediné řešení podporoval nabídku E-Investu a Penty. „23. února jsem svolal jednání VV ČSTV, na kterém budou dne 28. 2. posuzovány za účasti předkladatelů pánů K. Komárka, R. Vítka či jeho zástupce J. Lébra, a M. Ulčáka tři aktualizované a písemně doručené nabídky.“

Rovněž odmítá, že by výkonný výbor projednával, natož podepsal návrh na svolání valné hromady Sazky, na který se Jansta odvolává, s tím, že dokument nepochází z ČSTV.

Vývoj řešení situace v Sazce je dle Kořana tak překotný, že se „těžko zajišťuje průběžná podrobná informovanost členů ČSTV“. Předseda svazu dále konstatuje, že „dosud nedošlo k žádným nevratným krokům, které by nebyly činěny v souladu s legislativními normami ČSTV“.

V souvislosti s Janstovým upozorněním na možné „právní konsekvence“ upozorňuje pro změnu Kořan na právní normy, které upravují jednání, „jež je kvalifikováno jako vydírání“.

Z dopisu Jansty Kořanovi (25. února)

Šéf basketbalu vítá rozhodnutí výkonného výboru, že se bude zabývat nejen nabídkou E-Investu a Penty, ale i dalšími nabídkami na záchranu Sazky. A mimo jiné znovu zdůrazňuje, že do rozhodování o dalším osudu Sazky nemá zasahovat současné vedení loterijní firmy.

V souvislosti s „vydíráním“ Jansta závěrem dopisu Kořana vyzývá, „abyste ve vlastním zájmu toto slovo s mou osobou napříště již nikdy nespojoval, a to ani ve svých ústních projevech, tím méně pak dokonce ve svém projevu písemném“.

Následovalo jednání výkonného výboru ČSTV, na němž bylo 28. února rozhodnuto o zpracování parametrů podmínek pro zájemce o pomoc Sazce.

Přečtěte si i další informace ohledně dosavadního dění kolem společnosti Sazka.