Předpovídání teplotních změn - úděl slepé opice

Ze studie Energetické informační agentury vyplývá, že to s globálním oteplováním kvůli nárůstu emisí skleníkových plynů není až tak horké.

Letošní výkyvy zimního počasí vedou k úvaze, do jaké míry jsou „vědecké“ předpovědi globálního oteplování opodstatněné. Tuto pochybnost potvrzuje i zveřejněná část studie Roční energetický výhled (v plném znění má vyjít v dubnu) Energetické informační agentury (EIA) působící v rámci Ministerstva energetiky USA.

Ještě před rokem EIA předpovídala, že se množství uhlíkových emisí v letech 2005 až 2025 zvýší o 37 procent. Podle její nejnovější studie se však globální emise oxidu uhličitého v roce 2035 sníží oproti roku 2005 o šest procent. Důvody této výrazně odlišné prognózy mohou být různé, například rostoucí ceny ropy či zlevnění technologií k produkci energie z obnovitelných zdrojů – ze slunce a větru. Zdá se však, že lidé, kteří tyto prognózy provádějí, nemohou mít po ruce dostatečně spolehlivá data. Používání slova prognóza či předpověď by možná stálo za to nahradit například slovem tušení.

Vědecký přístup, který by vyděsil i astrologa

Environmentalisté spojují dohromady statistiky, trendy a předpoklady budoucího vývoje a na základě toho začnou tvrdit o svých, jakkoli velkých a hrozivých údajích, jež jim z této statistické „černé krabičky“ vyplynou, že jde jsou vědecky podloženou pravdou. Ale dobrá, předpokládejme, že by tyto klimatické modely byly zcela či téměř neomylné a nepotřebovaly ani v důsledku dalších nových informací nijak revidovat, což by bylo v dějinách vědy téměř jedinečné. Ani v tomto případě by však ekonomické modely a předpoklady budoucího vývoje, které se týkají prognóz množství oxidu uhličitého v budoucnu, nebyly o nic lepší než ostatní ekonomické modely, o nichž lze téměř s jistotou prohlásit, že neodpovídají realitě.

Nikdo nedokáže předpovědět růst HDP nějaké země 40 let dopředu, aby to odpovídalo budoucí realitě

Aby totiž bylo možné předpovědět množství oxidu uhličitého, jež se v důsledku lidské činnosti dostane v roce 2050 do ovzduší, museli bychom znát globální HDP v té době. To znamená provést dlouhodobé předpovědi vývoje ekonomiky například Číny, Indie, Jihoafrické republiky, Ruska, Brazílie, Německa, USA a mnoha dalších zemí. Nikdo však nedokáže předpovědět růst HDP některé z těchto zemí 40 let dopředu, aby to odpovídalo budoucí realitě, protože takové ekonomické prognózy nefungují. (V podstatě totiž nefungují nikdy, a už vůbec ne dlouhodobě.)

Navíc by bylo třeba předpovědět množství oxidu uhličitého vzhledem k HDP. To znamená predikovat míru a povahu technologických změn, stav a složení celosvětových zásob energetických surovin a mnoho dalších věcí, jež dnes nikdo nemůže přesně znát. I astrologa by takový přístup vyděsil.

Předpovědi množství emisí skleníkových plynů jsou tedy v podstatě nesmyslné, což platí i o těch od EIA. Celkový rozdíl mezi 37procentním nárůstem emisí v jedné studii a jejich poklesem o šest procent ve druhé činí 43 procent. Takovou úroveň přesnosti by bylo možné očekávat od slepé opice házející šipky na terč.

Předpovědi množství emisí skleníkových plynů jsou v podstatě nesmyslné

V důsledku těchto bezcenných předpovědí potom postrádají smysl i propočty budoucích teplotních klimatických změn. Pokud totiž nelze předpovídat budoucí množství emisí skleníkových plynů, pak to není možné ani v případě teploty na Zemi. I kdyby klimatické modely fungovaly dokonale a žádný aspekt se v nich neopomněl.

To jistě neznamená, že bychom neměli věnovat pozornost klimatickým a energetickým problémům. Jen upozorněme na to, že environmentalisté nemají po ruce příliš přesvědčivé argumenty.

Počet příspěvků: 1, poslední 10.2.2012 09:49 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.