Ceska Pozice

Předmanželská smlouva je rozumným řešením

Notáři letos sepsali o desetinu předmanželských smluv více než loni, průměrně 800 za měsíc. „Snoubenci je uzavírají, pokud chtějí po uzavření sňatku svůj majetek uspořádat jinak, než ukládá zákon. Zejména se tím vyhnou případné nedořešené finanční minulosti svého partnera,“ říká v rozhovoru prezident českých notářů Radim Neubauer.

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Šéf českých notářů Radim Neubauer v rozhovoru vysvětluje, kdy je praktické upravit majetkové poměry manželů odlišně od zákona. A mimo jiné říká: „Pojem předmanželská smlouva je trochu zavádějící, protože zákon zná jen pojem ,manželská smlouva‘ a rozlišuje, zda ji uzavírají manželé nebo budoucí manželé. V druhém případě nabývá účinnosti až s uzavřením manželství. Zachována zůstala možnost zúžit nebo naopak rozšířit společné jmění manželů.“
LIDOVÉ NOVINY: Dnešní doba je pro notáře plná velkých změn a současně se odehrává rozsáhlá generační výměna. Souvisí to i s rekodifikací soukromého práva?

Část kolegů se nedokázala smířit s tím, že už nedokážou poskytnout stejou míru právní jistoty jako dříve. Změn je totiž opravdu hodně.

NEUBAUER: Generace bývalých státních notářů se pomalu blíží důchodovému věku, takže uvolňuje místo mladším. Vliv ale určitě měla i rekodifikace. Část kolegů se totiž nedokázala smířit s tím, že už nedokážou poskytnout stejou míru právní jistoty jako dříve. Změn je totiž opravdu hodně.

LIDOVÉ NOVINY: Nebyli si jistí, jak nové paragrafy vykládat?

NEUBAUER: My si novou úpravu můžeme načíst a vyložit, ale pak ji soudy mohou vyložit jinak. Stará právní úprava měla nedostatky, ale byla jasná a ustálená výkladová praxe. Právní jistota je pro notáře klíčová a my ji musíme přenášet na lidi.

LIDOVÉ NOVINY: Protože od notářů čekají jasné vodítko?

NEUBAUER: Samozřejmě. Notáři přitom stáli v první linii a novou právní úpravu museli aplikovat od prvního dne její účinnosti prakticky ve všech oblastech svých činností.

LIDOVÉ NOVINY: Zvykli jste si už na novou právní úpravu, která je účinná téměř dva a známá více než čtyři roky?

Pro notáře je nejdůležitější vykládat právo rozumně, prakticky a s použitím zdravého rozumu

NEUBAUER: Část nejistoty byla daná tím, že to bylo nové. A i kdyby nové kodexy byly úplně bezchybné, chvíli by trvalo, než si lidé na změny zvyknou. Řekl bych, že pro notáře je nejdůležitější vykládat právo rozumně, prakticky a s použitím zdravého rozumu.

LIDOVÉ NOVINY: Máte pocit, že se lidé s novým občanským zákoníkem začali více zajímat o právo?

NEUBAUER: Nepochybně ano, informací o nové právní úpravě je dostatek a povědomí lidí roste. Často se nám stává, že něco zaslechnou a chtějí se o tom dozvědět více. Ptají se na nové instituty, ale když s nimi člověk probere jejich některá úskalí, obvykle se sáhne po tradičních a osvědčených institutech.

Nejvíce je to vidět u pořízení pro případ smrti. Když se lidé dozvědí, že dědickou smlouvu lze pořídit jen o třech čtvrtinách majetku, raději sepíší závěť, kterou mohou rozhodnout o celém majetku.

LIDOVÉ NOVINY: Novinky se dotkly i předmanželských smluv. Co je největší změna?

Když se lidé dozvědí, že dědickou smlouvu lze pořídit jen o třech čtvrtinách majetku, raději sepíší závěť, kterou mohou rozhodnout o celém majetku

NEUBAUER: Velmi praktická je možnost uložení textu smlouvy do veřejného seznamu listin o manželských majetkových režimech, který vede Notářská komora. Pokud to manželé udělají, nemusejí třetí strany neustále upozorňovat, že mají smlouvu uzavřenou.

Seznam je veřejný, přístupný přes internetové stránky notářské komory, a každý si v něm může ověřit informaci, zda mezi dvěma osobami byla uzavřena manželská smlouva a jaký je ujednaný manželský majetkový režim. Stojí 30 korun a platit lze různými způsoby.

Pokud smlouva existuje, systém vygeneruje žádost, se kterou můžete jít za nejbližším notářem. Ten vám vydá opis smlouvy a víte, co v ní přesně je. Vydání opisu smlouvy stojí 300 korun plus daň. Je to rychlé a praktické.

LIDOVÉ NOVINY: To může být užitečné třeba u exekučního řízení?

Od loňského července má exekutor povinnost před nařízením exekuce zkontrolovat seznam. Pokud eviduje manželskou smlouvu, musí se do ní podívat a nesmí nařídit exekuci na majetek nedlužícího manžela.

NEUBAUER: Třeba. Tam je to navíc dotažené do té míry, že od loňského července má exekutor povinnost před nařízením exekuce zkontrolovat seznam. Pokud eviduje manželskou smlouvu, musí se do ní podívat a nesmí nařídit exekuci na majetek nedlužícího manžela.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou další změny?

NEUBAUER: Nově je výslovně stanovená možnost sjednat si režim oddělených jmění. To znamená, že společné jmění manželů (SJM) vůbec nevznikne a režim je úplně stejný jako před vznikem manželství – každý si „jede za své“. Často k tomu sahají lidé, kteří vstupují do druhého, třetího manželství, s novým partnerem nemají děti a oba dobře vydělávají. Sňatek je pro ně formalizací jejich vztahu, ale nechtějí s ním spojovat žádné majetkové otázky.

LIDOVÉ NOVINY: Co si mohou ještě lidé sjednat v předmanželské smlouvě?

NEUBAUER: Ten pojem je mimochodem trochu zavádějící, zákon zná jen pojem „manželská smlouva“ a rozlišuje, zda ji uzavírají manželé nebo budoucí manželé. V druhém případě nabývá účinnosti až s uzavřením manželství. Zachována zůstala možnost zúžit nebo naopak rozšířit SJM. Typický příklad je, že jeden ze snoubenců má nemovitost a druhý peníze na její rekonstrukci. Takže se dohodnou, že nemovitost bude společná. V takovém případě je rozšíření SJM spravedlivé a praktické.

Nově je výslovně stanovená možnost sjednat si režim oddělených jmění. To znamená, že společné jmění manželů vůbec nevznikne a režim je úplně stejný jako před vznikem manželství – každý si „jede za své“.

Naopak zúžení se často sjednává těsně před rozvodem, kdy si jeden z manželů kupuje bydlení, kam se odstěhuje ze společné domácnosti. Logicky chce, aby bylo jenom jeho, tudíž se vyjme ze SJM. Poslední možnost je vyhrazení vzniku SJM ke konci manželství. To znamená, že do doby rozvodu postupuje jako v režimu oddělených jmění, ale pokud dojde k rozvodu, tak se to stává společným a musí se to vypořádat. Problém se jen odsune na konec manželství, takže tento institut se v praxi téměř nevyužívá.

LIDOVÉ NOVINY: Chtějí si lidé sjednávat i jiné klauzule?

NEUBAUER: Často, často! (smích) Inspirují se v amerických filmech a bulvárních časopisech. Frekventovaným požadavkem je, že pokud nevěra jednoho způsobí krach manželství, dotyčný nedostane nic. Nebo si dopředu chtějí říct, kolik bude platit na výživném. Ale nic takového tam být nemůže. Smlouva se týká v zásadě jen majetkových vztahů a nesmí se přitom negativně dotknout obvyklého vybavení rodinné domácnosti, schopnosti manžela zabezpečit rodinu, práv třetích osob, dobrých mravů či veřejného pořádku.

LIDOVÉ NOVINY: V jakých situacích je užitečné uzavřít smlouvu před sňatkem?

Je dobré před svatbou s někým probrat, jaké jsou možnosti a zda by nebylo výhodné uzavřít manželskou smlouvu

NEUBAUER: Pokud se berou dva mladí lidé bez majetku a bez závazků, kteří nepodnikají, je běžné SJM rozumnou volbou. Nedává příliš smysl uzavírat manželskou smlouvu. Je ale vždy dobré před svatbou s někým probrat, jaké jsou možnosti a zda by nebylo výhodné uzavřít manželskou smlouvu. Může to být velmi praktické v situaci, kdy neznáte finanční situaci svého partnera.

LIDOVÉ NOVINY: Máte pocit, že se lidé už zorientovali v novinkách v dědictví? Jak se praxe ustálila?

NEUBAUER: Lidé se hodně ptají na podmínky v závěti a odkazy, které nový občanský zákoník výslovně připustil. Máme s nimi první zkušenosti, ale stále jsou to jen sepsané závěti v šuplíku. Zatím se nesetkáváme s aplikací těchto závětí po smrti zůstavitele. Využívá se i nová možnost zřeknutí se dědictví. Pokud máte potomka, s nímž nevycházíte, a tušíte, že by mohl dělat problémy v dědickém řízení, pak se s ním lze domluvit, že se dědictví dopředu vzdá. Typicky za nějaké odstupné.

LIDOVÉ NOVINY: Jak v praxi funguje vydědění? Zákonné podmínky jsou přísné.

Pokud máte potomka, s nímž nevycházíte, a tušíte, že by mohl dělat problémy v dědickém řízení, pak se s ním lze domluvit, že se dědictví dopředu vzdá. Typicky za nějaké odstupné.

NEUBAUER: Většina vydědění je v praxi úspěšně napadena. Zákonné důvody nejsou naplněny nebo dostatečně prokázány. Navíc existuje jednodušší cesta. Pokud sepíšete závěť a některého z dědiců v ní opomenete, náleží mu pouze takzvaný povinný díl. Jenže ten není příliš velký a nově to je jen peněžitá pohledávka, nikoli podíl na každé věci v dědictví. Opomenutý potomek vůbec není účastníkem dědického řízení. Má jen pohledávku, kterou si řeší po skončení řízení proti dědicům. Pokud neplatí dobrovolně, musí se s nimi soudit.

LIDOVÉ NOVINY: Objevují se při projednávání dědictví často spory?

NEUBAUER: Nelze říct, že se to objevuje třeba jen jednou nebo dvakrát za rok. Obvykle se napadá platnost vlastnoruční závěti nebo to, zda byl při jejím pořizování zůstavitel ještě při smyslech. Dojde-li ke sporu, dědictví obvykle nemůže být vypořádáno, dokud není vyřešen. Může se to hodně protáhnout, v extrémních případech třeba i na deset let. Já jsem se stal notářem v roce 2011 a jeden dědický spis jsem ještě neviděl, protože u soudu běží spor.

LIDOVÉ NOVINY: Nově se dědí dluhy nejen do výše dědictví, ale v celém rozsahu, pokud není výhrada k soupisu pozůstalosti. Jak to v praxi funguje?

Dojde-li ke sporu, dědictví obvykle nemůže být vypořádáno, dokud není vyřešen. Může se to hodně protáhnout, v extrémních případech třeba i na deset let.

NEUBAUER: Notář má povinnost poučit o možnosti soupisu a dědici se musejí rozhodnout, zda jej chtějí provést. Obecně bych řekl, že ve spořádaných rodinách, kde byl úzký kontakt mezi zemřelým a pozůstalými, je to nadbytečné. Soupis je užitečný ve chvíli, kdy existuje důvodná obava z dluhů. V tomto případě je druhou možností odmítnutí dědictví. Pak je ale důležité, že odmítnutí je jednou provždy, i kdyby se třeba v budoucnu objevil milionový majetek.

LIDOVÉ NOVINY: Už 1,5 roku fungují přímé zápisy do obchodního rejstříku u notářů, což zjednodušilo a zlevnilo situaci. Lze během jedné návštěvy založit společnost s ručením omezeným?

NEUBAUER: Během jednoho dne ano, ale během jedné návštěvy zatím bohužel nikoli. Obvykle je třeba jít nejprve k notáři založit společnost, poté do banky založit účet a složit na něj základní kapitál, poté ještě na živnostenský úřad a zpět k notáři. Rádi bychom z tohoto „kolečka“ vyjmuli návštěvu banky, pokud je základní kapitál nízký. Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích navrhuje, že do 20 tisíc korun by stačilo částku složit k rukám správce vkladu a bude stačit jeho prohlášení.

Přímé zápisy u notářů se používají často, od května loňského roku do letošního září notáři provedli více než 70 tisíc zápisů a přesně půl na půl to byly prvozápisy a změny. Využíváno je to i při přeměnách obchodních společností.

LIDOVÉ NOVINY: Jak dlouho se dnes čeká na termín u notáře?

Přímé zápisy u notářů se používají často, od května loňského roku do letošního září notáři provedli více než 70 tisíc zápisů a přesně půl na půl to byly prvozápisy a změny

NEUBAUER: Třeba ověření podpisu, výpis z rejstříku nebo ověřená kopie musí být vždy na počkání. Obvykle je třeba se objednat na založení firmy nebo sepsání předmanželské smlouvy či závěti. Objednací doby jsou hodně individuální. Nedávno mi říkala kolegyně z Olomouce, že pokud rychle nezareaguje na e-mailovou poptávku, do několika hodin ji přijme jiný notář. Dlouhé objednací doby tedy nevidím jako problém.

LIDOVÉ NOVINY: Stává se vám, že klienti něco potřebují rychle?

NEUBAUER: Často chodí e-maily všem pražským notářům, že potřebují osvědčit valnou hromadu druhý den v devět ráno. V tomto případě ale notáři musejí mít všechny podklady pět dnů dopředu, aby ověřili vše potřebné, nesou velkou zodpovědnost. Takovým požadavkům můžeme vyhovět jen obtížně.

Tlak na rychlost je i v situacích, kdy babička vypadá příčetně, že i notář by mohl věřit, že je duševně v pořádku. Tlak na čas bývá i ve chvíli, kdy věřitel zatlačil na dlužníka, který kývl na podpis notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. To jsou ale natolik zodpovědná jednání, že musíme být opravdu obezřetní, musíme dbát na důkladné zjištění pravé vůle osoby a poskytnout jí komplexní poučení o právních důsledcích jejího jednání.

Radim Neubauer

  • Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Notářem je od roku 2011, jeho kancelář má sídlo v Kaprově ulici na Praze 1.
  • Od ledna 2015 prezident Notářské komory ČR. Vystřídal ikonu českého notářství Martina Foukala, který v jeho čele stál od začátku devadesátých let.
  • Dříve působil jako prezident Notářské komory hlavního města Prahy.

Zkrácená verze rozhovoru vyšla v Lidových novinách 21. listopadu.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.