Ceska Pozice

Pražští žalobci vstoupili do insolvenčního řízení firmy Key Investments

Zdá se, že trestněprávní orgány po více než dvouletém tápání konečně začínají kolem Key Investments pomalu utahovat smyčku.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

V kauze Key Investments jsme zaznamenali další zásadní posun. Městské státní zastupitelství v Praze totiž v pondělí 12. srpna 2013 vstoupilo do insolvenčního řízení zkrachovalé firmy, která si vysloužila přezdívku „český Madoff“.  Během posledních tří měsíců se jedná již o druhý případ, kdy do insolvenčního řízení se společností úzce spojenou s kauzou Key Investments vstupuje státní zástupce. V červnu Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích vstoupilo do insolvenčního řízení firmy Falkonida, nyní přišla řada i na samotnou Key Investments.

Připočteme-li, že v dubnu 2013 protikorupční policie obvinila tři členy představenstva společnosti, zdá se, že orgány činné v trestním řízení po více než dvouletém tápání konečně začínají kolem Key Investments pomalu utahovat smyčku.

Kauza Key Investments

Městské části Praha 6, 10 a 13, města Sokolov, Votice, řada fyzických osob včetně vysoce postavených politiků a úředníků, ale též například společnost Sokolovská uhelná či konkurzní správce Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny svěřili v minulých letech prostřednictvím Key Investments dohromady více než miliardu korun.
Jenže Key Investments při správě finančního majetku veřejných institucí neinvestovala peníze do vysoce hodnotných a bezpečných cenných papírů, nýbrž do neobchodovaných akcií a dluhopisů společností (bez ratingu), společností které sama vlastnila, nebo s nimi byla různými nitkami propojená. Key Investments do portfolií napálených klientů nadělila například cenné papíry Via Chem Group, Borsay či E Side Property. Mnoho investorů dosud část svých investic neobdrželo zpět, ač o to usilují. A tuto složitou síť, kterou upletli špičkoví právníci osob kolem Key Investments, se nyní snaží státní zastupitelství a policie rozplétat.
Detailně kauzu sledujeme v rubrice HOT TOP.

Obavy o korektnost insolvenčního řízení

Státní zastupitelství vstupuje do insolvenčního řízení obvykle tehdy, pokud existuje podezření na protizákonné jednání na straně dlužníka. Většinou jde o jednání dlužníka či osob s ním propojených ve smyslu maření účelu řízení.

Sokolovská uhelná se obává, že zástupce věřitelů v insolvenčním řízení firma Infoland je „údajně napojená na Key Investments“

Podnět ke vstupu žalobců do insolvenčního řízení s firmou Key Investments podal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (VSZ) začátkem června jeden z velkých věřitelů, společnost Sokolovská uhelná. Této těžařské firmě dluží Key Investments 51 milionů korun. Šéfka VSZ v Praze Lenka Bradáčová podnět postoupila Městskému státnímu zastupitelství v Praze. „Podnět jsme vyhodnotili jako důvodný, shledali jsme zákonné důvody, abychom vstoupili do tohoto insolvenčního řízení,“ sdělila ČESKÉ POZICI mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová s tím, že případu se bude věnovat státní zástupkyně Kateřina Lhotská.

Sokolovská uhelná se na žalobce obrátila z obavy „o možnou snahu firmy Key Investments nebo osob s ní spjatých nepříznivě ovlivňovat postup insolvenčního řízení a ztěžovat kroky týkající se zjišťování majetkové podstaty, posuzování případných neplatných či neúčinných právních úkonů úpadce“. Konkrétně se jedná o zjištění Sokolovské uhelné, že zástupce věřitelů v insolvenčním řízení firma Infoland je „údajně napojená na Key Investments a jejím cílem by mohlo být ztížení či znemožnění naplnění účelu řízení a popřípadě zamezení rozkrytí nezákonných aktivit společnosti Key Investments“.

Z informací ČESKÉ POZICE vyplývá, že právě firma Infoland financovala chod společnosti Key Investments v posledních měsících před krachem.

Argumentace právníkem Pacovským

Advokát Jan Pacovský figuroval v několika epizodách, které se přímo či zprostředkovaně týkají Key Investments

Sokolovská uhelná ve svém podnětu argumentuje několika fakty. „Společnost Infoland je zastoupena advokátem Janem Pacovským. Nelze vyloučit, že jde o stejnou osobu, která měla v průběhu roku 2011 poslat za nevyjasněných okolností zhruba 200 milionů korun městské části Praha 13, a tím uhradit většinu dluhu firmy Key Investments vůči tomuto zákazníkovi. Jan Pacovský také zřejmě zastupoval Key Investments ve správním řízení vedeném Českou národní bankou, týkajícím se činnosti, při níž došlo k poškození zákazníků,“ uvádí podnět Sokolovské uhelné. Podle informací ČESKÉ POZICE je Jan Pacovský skutečně osobou, která ve zmíněných případech figurovala.

Těžařská společnost také poukázala na to, že Jan Pacovský údajně zastupoval společnost spřízněnou s koncernem Via Chem Group, jehož cenné papíry Key Investments nakupovala do portfolií svých klientů. A to společnost Plenty v roce 2010 na jednání v rámci insolvenčního řízení proti majetku firmy Oleofin.

Podle podnětu Sokolovské uhelné měl advokát Jan Pacovský dále rovněž zastupovat firmu M Securities (slovenskou větev Key Investments). Tato firma byla ve výše uvedeném řízení ČNB zmíněna v souvislosti s kauzou Key Investments.

„Domníváme se, že vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení je vhodný k naplnění veřejného zájmu na tom, aby toto řízení probíhalo zákonným způsobem a byly utlumeny vlivy, které by mohly negativně ovlivňovat postup insolvenčního řízení,“ uvádí podnět Sokolovské uhelné.

Sokolovská uhelná versus Infoland

Skutečnost, že podnět přišel od Sokolovské uhelné, je pozoruhodná z mnoha důvodů. Především je třeba připomenout, že třetinový majitel Sokolovské uhelné Jan Kroužecký je velmi blízkým příbuzným někdejšího akcionáře a frontmana Key Investments Vladimíra Kroužeckého. Mimochodem Sokolovská uhelná byla vůbec první z dlouhé řady podvedených klientů Key Investments, která se už v únoru 2011 obrátila na policii.

Insolvenční správce Sokolovské uhelné uznal pohledávku ve výši 51 milionů korun. Byla tak s přehledem nejvýznamnějším věřitelem s uznanou pohledávkou, což v rámci řízení potvrdil soud.

Sokolovská uhelná mohla sama sebe před několika měsíci na schůzi věřitelů prosadit do věřitelského orgánu, anebo mohla společnost Infoland, která si o ustanovení zástupcem věřitelů sama řekla, nezvolit. Přesto prosazovala, aby věřitele zastupovala právě společnost Infoland.

(Dalším významným věřitelem byla Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v likvidaci s uznanou pohledávkou ve výši zhruba 22 miliony korun)

Právní zástupce Sokolovské uhelné na schůzi věřitelů Key Investments udělal zřejmě chybu, když svého klienta neprosadil do věřitelského výboru.

Již probíhající policejní vyšetřování by mělo na tyto nové informace reagovat a na společnost Infoland si posvítit zblízka

Asi neměl o společnosti Infoland dostatečné informace, kterými nyní argumentuje Sokolovská uhelná ve svém podnětu státnímu zastupitelství. Příští vývoj ukáže, zda Sokolovská uhelná disponuje dostatečnou silou, aby mohla svolat schůzi věřitelů (musí o to požádat dva se souhrnnou pohledávkou vyšší než desetina přihlášených pohledávek). Na takové schůzi by mohla být společnost Infoland z pozice jediného zástupce věřitelů odvolána.

Svolat schůzi věřitelů může ovšem i soud. Je otázkou, zda soudce po přečtení podnětu státnímu zastupitelství takovou schůzi věřitelů svolá, domníváme se však, že by měl, neboť existuje-li vážná pochybnost o nepodjatosti věřitelského orgánu, tento problém by měl být co nejdříve odstraněn. Společnost Infoland totiž je – či mohla by být – podle podnětu Sokolovské uhelné podjatá ve vztahu k dlužníkovi, k čemuž nesmí docházet.

V každém případě je podnět Sokolovské uhelné významný a doufejme, že otevírá novou kapitolu v kauze. Již probíhající policejní vyšetřování by mělo na tyto nové informace reagovat a na společnost Infoland si posvítit zblízka. Ostatně policie již tak činí po vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení na majetek společnosti Falkonida, kde se hraje o osud pražského fotbalového klubu Slavia a role Infolandu je taktéž klíčová.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.