Pražský odpad pod vlivem kmotrů?

Pražská TOP 09 napadla desetiletý městský tendr na nakládání s komunálním odpadem za 13,2 miliardy korun. 

Ondřej Koutník 31.10.2011

Firma, která se bude následujících deset let v Praze starat o nakládání s komunálním odpadem, si přijde na 13,2 miliardy korun. Pondělí 31. října je  posledním dnem, kdy společnosti mohou podat nabídku právě do této soutěže a právě v tento den opoziční TOP 09 rozeslala prohlášení, v němž tendr kritizuje. Považuje jej pro Prahu za nevýhodný. „Je velmi nepravděpodobné, že by soutěž mohl vyhrát někdo jiný než Pražské služby, a. s.. V této společnosti má nezanedbatelný podíl finanční skupina Natland, která je spojována s kontroverzními osobami z pražského businessu,“ píše se ve zprávě, kterou rozeslal místopředseda Klubu zastupitelů TOP 09 Pavel Richter. (V červnu ČESKÁ POZICE informovala o transakci, kdy se investiční skupina Natland Group stala vlastníkem kyperské firmy Soranus Limited, která jen osm měsíců před tím zakoupila 15,8 procenta akcií Pražských služeb. Hlavní město drží 76,92 procent akcií.)

Spojení s „kontroverzními osobami z pražského byznysu“ však Natland rezolutně odmítá. Vraťme se proto k samotnému tendru.

Pražská „topka“ upozorňuje, že Pražské služby již v loňském roce získaly zakázku na čištění a úklid pražských ulic na osm let za 9 miliard korun. V případě vítězství v tendru na komunální odpad by se jednalo o další velmi lukrativní zakázku. Opoziční zastupitel Richter ve zprávě uvádí, že Pražské služby nedisponují dostatečným množstvím technických prostředků na zajištění rozsahu tendru. Podnik proto bude muset organizovat subdodávky a podstatnou část výkonů nakupovat. Pražská velká koalice není schopna odolat tlaku pražských kmotrů.

Zastupitelé za TOP 09 doporučují svoz odpadů tendrovat po menších celcích tak, aby díky konkurenci byly tyto zakázky ekonomicky co nejvýhodnější. Richter pro ČESKOU POZICI uvedl, že rozdělení jednoho supertendru na několik menších by podrobilo veřejné kontrole přímo firmy, které by jednotlivé zakázky získaly. „Jakmile takto velkou zakázku přidělíte jedné akciové společnosti, nemáte šanci uhlídat, které společnosti se ujmou dílčích zakázek. Pojem výběrová řízení Pražským službám nic moc neříká. Je tam tma,“ doplňuje Richter.

TOP 09 se pozastavuje nad skutečností, že o tendr údajně jeví eminentní zájem jeho odpovědný radní první náměstek pražského primátora Karel Březina (ČSSD). „Tento nesmyslný desetiletý tendr ukazuje naprostou neschopnost současné koalice odolávat tlaku pražských kmotrů. I přes mediální snahu primátora ukazovat opak“, dodává Richter.

Vyjádření Pražských služeb se ČESKÉ POZICI přes veškerou snahu prozatím nepodařilo získat.