Pražský magistrát platí provozovateli Novy, výstupem jsou zprávy

Pražská radnice si za miliony kupuje mediální prostor u CET 21. V některých případech se příspěvky tváří jako zpravodajství.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Čtrnáct a půl milionu korun poslal pražský magistrát společnosti CET 21, která provozuje televizní stanici Nova. Za tuto částku si kupuje výrobu a zveřejnění článků a reportáží, které mají sloužit „k prezentaci Hlavního města Prahy formou obchodních sdělení“, tedy v podstatě reklamu. Problémem je, že v některých případech čtenář nebo divák nemají šanci poznat, že příspěvek tvářící se jako zpravodajství je ve skutečnosti zaplacený. Články a reportáže se mohou objevovat například na webu tn.cz, ale i v televizním vysílání.

Smlouvu uzavřel magistrátní Odbor komunikace na sklonku loňského roku poté, co její znění odsouhlasila Rada hlavního města. Podle ředitelky odboru Radky Hrstkové nová smlouva nahrazuje vydávání Listů hlavního města Prahy, které magistrát zrušil v létě 2011.

Tato zrušená smlouva s firmou Tardus byla považována za jeden z nejjasnějších příkladů, jak se v dřívější éře na radnici obohacoval přítel exprimátora Pavla Béma Roman Janoušek. „Šlo o velice neefektivní způsob informování, což prokázala i kontrola distribuce média prokazující, že značná část nákladu nebyla vůbec doručena Pražanům, i když město tuto službu platilo,“ sdělila ČESKÉ POZICI ředitelka odboru komunikace Radka Hrstková (celé její vyjádření, stejně jako smlouvu mezi magistrátem a CET 21, naleznete v příloze).

Radnice si spolupráci s CET 21 pochvaluje s tím, že Nova a přidružené webové portály mají vysokou sledovanost. „Určitou akci hlavního města Prahy lze tak propagovat co nejúčinněji vzhledem k cílové skupině uživatelů,“ říká Hrstková.

Bez soutěže, a platí se dopředu

Magistrát smlouvu s CET 21 uzavřel bez výběrového řízení. Fakt, že radnice poskytuje osmicifernou částku, aniž by soutěžila o co nejvýhodnější podmínky, obhajuje Hrstková poněkud svérázně – magistrát takto postupoval, protože podle ní takto postupovat může. „Na zadávání veřejné zakázky týkající se programového obsahu, jakož i nákupu vysílacího času veřejným zadavatelem, se působnost zákona o veřejných zakázkách nevztahuje,“ řekla Hrstková ČESKÉ POZICI.

Faktem je, že magistrát za články a reportáže, které mají na CET 21 vznikat v průběhu celého roku 2013, zaplatil předem

Částka 14,5 milionu korun podle ředitelky odboru komunikace navíc není definitivní a mohla by být nižší. „Celkové finanční plnění mezi Prahou a společností CET 21 bude odvislé od počtu příspěvků, které si Praha u společnosti CET 21 objedná,“ tvrdí Hrstková.

Faktem ovšem je, že magistrát za články a reportáže, které mají na CET 21 vznikat v průběhu celého roku 2013, zaplatil předem. To odpovídá i smlouvě: „Zadavatel se zavazuje uhradit celkovou cenu za veškeré Příspěvky ve výši 14 592 000 Kč bez DPH předem na základě zálohové faktury vystavené CET 21 se splatností nejpozději do 31. prosince 2012,“ píše se v článku 4 smlouvy.

Reklama nebo zprávy?

Kromě okolností uzavření smlouvy je pozoruhodné i její plnění. V některých případech totiž vůbec není zřejmé, že jde o placené příspěvky. Když se redakce ČESKÉ POZICE dotazovala, co magistrát za své peníze dostal, poskytla Hrstková následující čtyři příklady:

Některé texty mají jako autory uvedenou zkratku tn.cz, tedy zpravodajský portál televize Nova. Jasné označení Reklamní sdělení lze nalézt jen u dvou textů ze čtyř, ani v těchto dvou případech však nepozorný čtenář nemá šanci odhalit, že jde o zaplacené texty – články jsou zařazené do rubriky Zprávy a mají stejnou grafickou úpravu jako jiné zpravodajské texty.

Experti na mediální právo vyslovují pochybnosti, zda je takový postup v souladu se zákonem. „Způsob zařazení příspěvků by mohl být označen za porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání,“ soudí advokátka Helena Chaloupková. „Je celkem zřejmé, že se jedná o skrytou reklamu. Její nebezpečnost spočívá v tom, že běžný spotřebitel přisuzuje jinou věrohodnost reklamě a jinou zpravodajství či publicistice,“ říkáprávník Aleš Rozehnal. (Nezkrácená vyjádření Chaloupkové a Rozehnala včetně jejich odborného výkladu příslušných zákonů jsou rovněž k nahlédnutí v přílohách.)

Experti na mediální právo vyslovují pochybnosti, zda je postup v souladu se zákonemNova připouští v jednom z případů pochybení. „U online rozhovoru systém neumožňuje označení jako reklamní sdělení, ale u samotného článku, který se rozhovoru týkal, označení bylo. U druhého neoznačeného textu jde o chybu,“ napsal ČESKÉ POZICI ředitel komunikace PR Josef Koukolíček. Témata, jejichž zpracování si magistrát zaplatí, se podle něho dostávají do televizního zpravodajství pouze v případě, že jsou pro vysílání dostatečně atraktivní. „Ale takové plnění nikdy není součástí reklamního plnění pro magistrát,“ upozorňuje Koukolíček.

Na dotaz, zda není poněkud zvláštní, že si pražská radnice platí výstupy, které silně připomínají zpravodajství, Koukolíček odpovídá stroze: „K magistrátu přistupujeme jako k jakémukoliv dalšímu klientovi.“

Aktualizace: Po zveřejnění článku se během čtvrtečního dopoledne ozvala Marie Fianová, PR manažerka Novy a CET 21, která požadovala odstranění původních odpovědí Josefa Koukolíčka a jejich nahrazení novým stanoviskem. Pro odstranění již zveřejněných odpovědí nevidíme důvod. Stanovisko CET 21 zní:

„Smlouva ve své příloze obsahuje jednoznačnou specifikaci jednotlivých typů příspěvků, ze které vyplývá, že se jedná o obchodní prezentaci pouze v rámci internetových portálů CET 21. Součástí plnění jsou komerční příspěvky ve smyslu reklamních pozic (bannery) a článků, označených jako Reklamní sdělení. U jednoho z těchto článků došlo k chybě a ten nebyl řádně označen. V tuto chvíli jsme ho již opravili.“

 Jak se mohou čtenáři přesvědčit, součástí smlouvy jsou dvě přílohy:  „Specifikace příspěvků“ a „Předpokládaný rozsah akcí“. Fianová ve své odpovědi naráží na první z nich. Kromě webových článků se v ní jasně hovoří i o multimediálních příspěvcích - u jedné položky je uvedená i minimální stopáž 300 sekund. TV Nova obdržela od ČESKÉ POZICE explicitní dotaz, zda se tyto příspěvky mohly objevit i v televizním zpravodajství, odpověď na tento dotaz je součástí původního textu.

Fianová poskytla ČESKÉ POZICI i seznam článků, zveřejněných na základě smlouvy s pražským magistrátem (viz příloha).

Počet příspěvků: 22, poslední 16.4.2013 11:04 Zobrazuji posledních 22 příspěvků.