Pražský dopravní podnik: Továrna na právní posudky a analýzy

Už několik týdnů tlačí vedení pražské radnice v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou na odchod generálního ředitele dopravního podniku Jaroslava Ďuriše. V této situaci přistál na stole dozorčí rady audit se znepokojivými závěry...

Dopravní podnik Praha foto:  Viktor Chlad, Lidové noviny

Dopravní podnik Praha

Interní audit pražského dopravního podniku za roky 2013 a 2014 ukázal, že největší městská firma v zemi funguje jako hotová továrna na právní posudky a analýzy. Podle dokumentu, který mají Lidové noviny k dispozici, dal za 24 měsíců podnik na právní služby 123 milionů korun. Kontroloři varují, že objednávání právních služeb bylo netransparentní a neefektivní.

„Zjistili jsme, že v případě právních služeb účtovaných do investic neexistuje transparentní vazba mezi zadáním a fakturou,“ píše se ve zprávě. Podle auditu je v několika případech nemožné zjistit, zda právní posudky skutečně byly dodány, protože nejsou k nalezení ve fyzické podobě.

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý

Generální ředitel společnosti Jaroslav Ďuriš, který nastoupil do postu v září 2013, tak má další problém. V pondělí 26. října týdeník Euro zveřejnil fotografie a kamerové záznamy od výtahu v sídle advokátní kanceláře Brož, Sedlatý. Ze záběrů je patrné, že Ďuriš spolu s vlivným sociálním demokratem Karlem Březinou navštěvovali kancelář, která pro podnik administruje veřejné zakázky.

Generální ředitel pražského dopravního podniku Jaroslav Ďuriš a vlivný sociální demokrat Karel Březina navštěvovali advokátní kancelář Brož, Sedlatý, která pro podnik administruje veřejné zakázky

Podle informací LN únik inkriminovaných záběrů do médií způsobil, že vedení dopravního podniku odebralo dané advokátní kanceláři plnou moc pro zastupování společnosti v několika případech, například zakázek na úklid či výběr organizátora pro výstavbu linky metra D. „Vedení společnosti v rámci jednání s péčí řádného hospodáře vyhodnocuje jednotlivé smluvní vztahy a výběrová řízení, následně činí takové kroky, které mají vést k větší efektivitě a úsporám,“ sdělil LN mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl.

„V některých případech, jako je výběrové řízení na úklid metra, byly potřeby podniku přehodnoceny a představenstvo společnosti rozhodlo o zrušení celého řízení. Je pravda, že u výběrového řízení na úklid metra a přípravné dokumentace pro metro I. D mandát advokátní kanceláře Brož, Sedlatý k zastupování podniku zanikl,“ dodal Štábl.

Překročení limitů

Ale zpět k auditu. Kontroloři pod vedením vedoucího odboru interního auditu Jana Kopeckého spočítali, že z celkových 123 milionů vyplacených za právní služby si nejvíce ukrojily kanceláře Brodec & Partners (celkem 49 milionů korun), Achour & Hájek (42 milionů) a Císař, Češka, Smutný (18 milionů). Čtyři miliony korun inkasoval i advokát Petr Prchal, který byl donedávna jedním z hlavních poradců primátorky Krnáčové.

Podle auditorů byly překročeny limity pro zadávání veřejných zakázek, konkrétně v případě smluv podniku s kancelářemi Brodec & Partners a Achour & Hájek

Auditoři ve své zprávě upozornili na několik závažných bodů ve zkoumaných smlouvách. Za prvé dle nich byly překročeny limity pro zadávání veřejných zakázek, konkrétně v případě smluv podniku s kancelářemi Brodec & Partners a Achour & Hájek (faktury za 83 milionů). Problém dle auditu představuje i vágní formulace toho, co přesně mají kanceláře vykonávat. „Předmět plnění z některých smluv byl určen obecně a umožňoval na ně fakturovat prakticky jakékoliv služby spojené s právní problematikou,“ napsali auditoři.

Další problém je, že výsledné právní posudky a memoranda se velmi často týkají jednoho problému, ale nahlížejí na něj z různých stran (jde například o stanoviska ke smlouvám podniku se Škodou Transportation, dodávající tramvaje, či k IT zakázkám firmy CSC Computers). „Obecně takový postup považujeme za nevhodný. Ani jedna z advokátních kanceláří se tak dlouhodobě nezabývá stejnou problematikou a nemůže jednotlivé úkoly řešit v kontextu s předchozími zadáními,“ dodali kontroloři.

Otázka smysluplného vynaložení peněz

Tato skutečnost může být velkým problémem právě v případě komplikovaných zakázek typu dodávky 250 tramvají od firmy Škoda Transportation, kde se politici v uplynulých letech marně snažili na základě různých posudků seškrtat obří zakázku a odebrat od plzeňské strojírenské společnosti méně tramvají. Auditoři v tomto ohledu upozornili ještě na úskalí nemožnosti stanovit, zda dopravní podnik vynaložil miliony korun za dané posudky smysluplně.

Auditoři také upozornili na úskalí nemožnosti stanovit, zda dopravní podnik vynaložil miliony korun za dané posudky smysluplně

„Nelze zhodnotit, zda je přidaná hodnota spočívající v daném výstupu adekvátní jeho ceně,“ dodali pracovníci interního auditu podniku. Perličkou dokumentu pak je upozornění, že soudní exekutor Juraj Podkonický, vymáhající pokuty od černých pasažérů, pracuje na základě rámcové smlouvy, kterou se však nepodařilo nikde najít. „Vzhledem k absenci smlouvy se tak proplácení faktur provádí na základě neexistujícího smluvního vztahu,“ poznamenali auditoři.

Ďuriš namítá, že za jeho vedení byly výdaje na právníky sníženy. „Výsledkem bylo ukončení rámcových smluv s jednotlivými kancelářemi a přechod na systém jednotlivých objednávek, aby bylo možné spárovat jednotlivé akce právních kanceláří s konkrétní objednávkou a následnou fakturací,“ napsal LN tiskový mluvčí Štábl. Dle něho problémy, na které audit poukazuje, vznikly za minulého vedení společnosti. Nutno dodat, že audit se zabýval obdobím, ve kterém už Ďuriš v postu ředitele byl.

Počet příspěvků: 1, poslední 5.11.2015 09:40 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.