Pražská rada bude víc kontrolovat veřejné zakázky

Radní hlavního města schválili nová pravidla pro vypisování veřejných soutěží. Podstatně omezili pravomoci ředitelů odborů na magistrátu.

Pražští radní schválili nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Nejzásadnější změnou je, že rada bude mít mnohem víc, než tomu bylo dosud, pod kontrolou veřejné zakázky. Dosavadní praxe dávala značné pravomoci jednotlivým odborům na pražském magistrátu. Ty měly na starosti přípravu výběrového řízení, vypsání soutěže, stanovení hodnotících kritérií i jmenování hodnotící komise.

Až na samém konci soutěže se dostávala ke slovu rada hlavního města, které byly předloženy informace o nejlepší nabídce. Do samotného vypsání výběrového řízení, jeho kritérií a podmínek však nijak nepromlouvala. A dodejme, že zakázky, u nichž byla předpokládaná hodnota nižší než šest milionů korun, byly plně v kompetenci ředitelů odborů.

Nová pravidla stanovují, že pražská rada bude projednávat zakázku v jejím průběhu několikrát, a to včetně záměru. Takový postup bude závazný pro zakázky od milionu korun, pokud půjde o služby. V případě stavebních prací bude limit o dva miliony vyšší. Předkladatelem nových pravidel, která podstatně omezí vliv ředitelů odborů, je radní Lukáš Manhart (TOP 09). Dle něho změna přinese „transparentnější prostředí v oblasti veřejných zakázek a větší informovanost rady“.

Dnes schválené regule lze přičíst magistrátní radě jednoznačně k dobru. Důvod je zřejmý. Radní vzešli z voleb, z jednání rady se pořizují zápisy a usnesení, jež jsou zveřejňované na internetu. Veřejnost tedy bude mít k dispozici mnohem víc informací o veřejných zakázkách než v době, kdy o velké části z nich rozhodovali ředitelé odborů.

Vedle transparentnosti má problematika ještě jednu rovinu – právní. Tři právní kanceláře nezávisle na sobě zpracovaly stanoviska, v nichž posuzovaly, zda je možné přenášet kompetence v oblasti veřejných soutěží z rady hlavního města na ředitele odborů. Jak již dříve zveřejnila ČESKÁ POZICE, názory všech tří se shodují: ředitelé odborů, ředitel magistrátu či primátor nemohou být zadavateli veřejných zakázek. Tímto subjektem je pouze pražská rada.

Ta by měla rozhodovat nejen o nejvýhodnější nabídce, ale i o vyhlášení zadávacího řízení včetně jeho základních podmínek. Zástupci magistrátu obhajují dosavadní praxi tím, že pokud odbory rozhodovaly o veřejných zakázkách, nešlo v pravém smyslu o delegaci pravomocí z rady na odbory, ale o uložení úkolů radou.

Nepouštějme se do zbytečné pře o slovíčka. Jedno je však naprosto jasné: ředitelé odborů na pražském magistrátu dokázali svých oprávnění náležitě „využít“.  ČESKÁ POZICE dokládala toto tvrzení na datech o zakázkách, které od konce roku 2006 do loňského září vypsal odbor informatiky. Databáze, kterou má redakce k dispozici, obsahuje víc než tisíc položek. Pouze v 28 případech o tendru rozhodovala pražská rada.

Počet příspěvků: 1, poslední 18.7.2012 10:08 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.