Právník Josef Brož: Zarostlý svah u Kramářovy vily proměním v zahradu

Významný pražský právník vysvětluje v rozhovoru pro ČESKOU POZICI své záměry s parcelou v srdci historické Prahy.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Právník Josef Brož chce změnit strmý, zarostlý a doposud neudržovaný svah pod Kramářovou vilou, rezidencí českých premiérů, v zahradu, do které by mohl vcházet přímo z terasy svého domu. Parcely spadají do památkově chráněného území, nacházejí se v mimořádně hodnotné lokalitě v srdci historické Prahy a nabízejí působivý výhled na Malou Stranu, Petřín a Vltavu.

ČESKÁ POZICE již dříve informovala, že se chystá transakce s inkriminovanými parcelami, které jsou nyní v majetku města. O případ jsme se začali zajímat proto, že svým rozsahem se jedná o naprosto jedinečný vlastnický přesun pozemku v tak exponované části historické Prahy. Navíc existují dva diametrálně odlišné znalecké posudky, které stanovují cenu obvyklou parcel. Jeden hovoří o třech milionech korun, druhý o více než 64 milionech.

O zájmu o pozemek jsme psali v článcích:
Neznámá firma hodlá koupit pozemky vedle Kramářovy vily
Jakou cenu má zahrada vedle sídla premiérů?

Pro lepší orientaci, o jaké pozemky jde: Jádrem připravovaných majetkových přesunů je pozemek číslo 703, který přibližně označuje šipka. Jeho majitelem je hlavní město Praha. Tento pozemek není napojen na veřejnou komunikaci. Přístup na něj je možný z vedlejšího pozemku sousedícího s ulicí Pod Bruskou, který nese číslo 705/1 a je ve správě Prahy 1. Kromě této parcely je přístup na magistrátní pozemek možný také přímo ze tří domů v ulici Pod Bruskou. Pozemek číslo 703 má být rozdělen na tři části. Střední, zabírající zhruba polovinu pozemku, bude mít číslo 703/4, jeho výměra činí 1294 metrů čtverečních a právě o jeho koupi je zájem.

O koupi magistrátní parcely usiluje společnost Dartincer, jejímž předsedou představenstva je Josef Brož, významný právník, který dříve působil v advokátní kanceláři BBH a který patřil mezi spolupracovníky Petra Kellnera. Firma Dartincer patří Josefu Brožovi a jeho manželce. Dartincer, potažmo manželé Brožovi, vlastní tři menší pozemky v sousedství magistrátní parcely, včetně domu v ulici Pod Bruskou. Pozemek, o nějž má zájem, si v současnosti od města pronajímá. 

Josef Brož poskytl ČESKÉ POZICI písemný rozhovor, v němž přibližuje své plány i důvody, proč má zájem pozemek koupit.

ČESKÁ POZICE: Když jste se rozhodoval o koupi domu v ulici Pod Bruskou, uvažoval jste současně o možnosti získat přilehlý pozemek, který sousedí s Kramářovou vilou a je v majetku města Prahy?

BROŽ: Neuvažoval.

ČESKÁ POZICE: Pokud magistrátní pozemek získáte, jaké plány s ním máte?

BROŽ: Rád bych ho přetvořil v zahradu, která by navázala na pozemek firmy Dartincer. Přesnou představu nemám, vše se bude odvíjet od míry znečištění pozemku, která se jeví jako podstatná. Rozbor má k dispozici vlastník, tedy magistrát. Záležet bude také na dalších vyjádřeních. Je třeba si uvědomit, že téměř jakákoli terénní úprava, natož vybudování například teras, podléhá schválení úřadů. Plán rekultivace připravuji ve spolupráci se zahradními architekty a s architektem Hubičkou.

ČESKÁ POZICE: Jakou částku hodláte do úprav svahu investovat?

BROŽ: Výše investice se bude odvíjet od výsledku právě zmíněného. Bezprostředně nutné práce, jako jsou stabilizace a dílčí čištění svahu, již probíhají. O schválení dalších prací bylo požádáno. Jde však o kroky „akutní“ péče o svah, nikoli o úplnou konverzi v zahradu.

ČESKÁ POZICE: Nyní máte parcelu v nájmu na dobu neurčitou. Jednal jste s magistrátem i o možnosti, že byste pozemek nekupoval, ale uzavřel dlouhodobou nájemní smlouvu na dobu určitou, například na několik desítek let?

BROŽ: Ano, ale vyrozuměl jsem, že smlouvy na dobu určitou možné uzavírat není. Bohužel, nejistota je v přirozeném protikladu k rozsahu investic ze strany nájemce.

ČESKÁ POZICE: Magistrát si nechal zpracovat dva posudky na cenu obvyklou, které se diametrálně liší. První hovoří o ceně kolem třech milionů (metr čtvereční tedy vychází na 2319 korun), ve druhém případě cena přesahuje 64 milionů korun (padesát tisíc za metr čtvereční). Jistě máte vlastní kalkulace. Jakou částku, alespoň přibližně, jste ochoten zaplatit?

BROŽ: Cena 64 milionů korun, kterou uvádíte, mi přijde zcela nesmyslná. Velmi by mne zajímalo, jak byla „odhadnuta“. Jde o pozemek naprosto nepřístupný jinak než z horních pater domů z ulice Pod Bruskou, o pozemek pro veřejnost nevyužitelný a nijak jedinečný. Hlavním důvodem, proč jsem o nájem a koupi pozemku projevil zájem, bylo bezpečnostní hledisko. Chtěl bych pozemek oplotit. Nerad bych, aby na terasu mého domu přišel nezvaný host přes – byť obtížně přístupný – pozemek města. Ostatně se tak stalo už několikrát a vždy si tito návštěvníci odnesli ze střech mého domu i domů sousedních suvenýry – měděná kování, okapy a podobně. Dalšími vizitkami těchto nezvaných hostů jsou láhve alkoholu, injekční stříkačky či nedávná krádež materiálu ze zabezpečeného staveniště. Vše je řádně zdokumentováno policií, o všem ví magistrát.

ČESKÁ POZICE: A k otázce kupní ceny?

BROŽ: Na otázku o mé cenové představě neodpovím přesně, nicméně je jistě vyšší než cena určená prvním posudkem, na který odkazujete.

ČESKÁ POZICE: Jedním z argumentů, které proti prodeji pozemku zaznívají, je názor, že město by se obecně nemělo zbavovat pozemků na takto lukrativním místě, tedy v historickém centru Prahy. Považujete ho za relevantní?            

BROŽ: Ano, všechny podobné pozemky nejlépe znárodnit! A nejen pozemky, že. Obecnou úvahu si odpustím. V mém konkrétním případě se k nájmu i prodeji musely vyjádřit všechny příslušné odbory. Závěry neznám, ale argument, který uvádíte, je v tomto případě nesmyslný. O pozemek se město historicky nikdy pořádně nestaralo, což si lze ověřit na místě. Je pro město nevyužitelný a není nijak jedinečný.

Stejný výhled nabízí celá Letenská pláň, restaurace Villa Richter či svah Jeleního příkopu. Ostatně, stejný výhled mám i ze svého domu. Na pozemku se nedá nic stavět. Představa zahradní restaurace je naprosto absurdní. Jediným skutečně smysluplným využitím je zahrada. Nájem či prodej tohoto pozemku proto považuji za racionální pro obě strany. (Poznámka redakce: V předchozích článcích jsme uvedli, že pozemek je v územním plánu veden jako zeleň městská a krajinná. U takovéto kategorie je obecně umožněno funkční využití, které podstatně nenarušuje přírodní charakter území. Náleží mezi ně hřiště přírodního charakteru, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, ale také například zahradní restaurace.)

ČESKÁ POZICE: Společnost Dartincer projevila zájem také o koupi pozemku (parcela číslo 705/3, která byla oddělena z parcely číslo 705/1 – pozn. red.), který sousedí s magistrátním. Je ve správě Prahy 1 a je napojen na veřejnou komunikaci. Dle vyjádření Prahy 1 ale firma nesplnila cenové požadavky odpovídající zhruba 50 tisícům korun za metr čtvereční. Městská část hodlá o prodeji parcely jednat znovu. Budete mít zájem?

BROŽ: Ano, mám zájem o koupi či o nájem. Zde čistě z důvodu bezpečnosti. Informace, že jde o pozemek strategický, zajišťující přístup na pozemek horní (v majetku magistrátu – pozn. red.), je velmi zavádějící. Přístup na horní pozemek je možné vést přes jakoukoli jinou část pozemku lemujícího veřejnou cestu (pozemek č. 705/1 – pozn. red.), a to lépe než z pozemku označeném číslem 705/3. Frontální strana této parcely je totiž tvořena čelní stěnou domu v majetku firmy Dartincer. Jde tedy o pozemek zcela zbytný, dokonce jej nelze ani využít jako zahradu. Ostatně, stačí se na místo samé podívat.