Právníci pracovali zadarmo. To není vtip.

Za poslední tři roky pracovali podle Pro bono centra čeští právníci více než stokrát zdarma pro potřebné lidi.

Eva Jarešová 12.6.2011

Bezplatné poskytování právních služeb advokátními kancelářemi obvyklé v anglosaském světě začíná zachycovat kořeny také v České republice. Takzvaným pro bono aktivitám, při nichž právníci zdarma poskytují právní rady nemajetným lidem, případně neziskovým organizacím ze sociální či vzdělávací oblasti, se loni věnovalo 40 advokátních kanceláří. Vyplývá to z údajů občanského sdružení Pro bono aliance, jehož pro bono projekt v minulých dnech oslavil třetí narozeniny.

Bezplatnou právní radu díky právníkům získali například duševně nemocní lidé s finančními problémy, oběti domácího násilí, násilných trestných činů nebo například matka řešící únos svého dítěte.

Neziskovým organizacím zase právníci poradili se sepsáním stanov, s autorskými právy nebo v oblasti pracovního práva. Zpracovali také analýzu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva či studii kompatibility tuzemského právního řádu s Úmluvou OSN o právech zdravotně postižených osob.

„Těší nás, že se počet advokátů zapojených do projektu zvyšuje a že mezi spolupracujícími přibývají i menší advokátní kanceláře. Úměrně tomu narůstá i množství případů, pro které jsme schopni právní pomoc zprostředkovat. Víme, že i tak se jedná o malou kapku v moři těch, kdo by potřebovali právně pomoci. Věříme však, že i díky našemu projektu se pro bono stane nedílnou součástí výkonu advokacie obecně,“ uvedl Vítězslav Dohnal, advokát a ředitel Pro bono aliance. Pro Pro bono aliance v minulosti pracovala i autorka článku.