Praha se prezentuje jako město kultury. Ale tak tomu zcela není

„Máme velkou nabídku průměrné produkce, ale jen pár špičkových akcí,“ upozorňuje v rozhovoru pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová. foto: Foto Richard Cortés.Česká pozice

Pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová ve druhém rozhovoru z 20dílného seriálu o budoucnosti Prahy Lidových novin a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) mimo jiné říká: „Nechci, aby z Prahy bylo Silicon Valley. Inovativní znamená, že procesy, pohyb a život ve městě by měl být snadnější a chytřejší. Máme ambici řídit dopravu jiným způsobem. Chceme omezit vjezd do centra pro automobily s určitým pohonem. Rádi bychom, aby do historického centra vjížděly přednostně elektromobily, chceme, aby lidé více využívali městskou hromadnou dopravu.“

Pražské výstaviště.

ČESKÁ POZICE: Co byste do konce volebního období ještě chtěla dokázat?

KRNÁČOVÁ: Chci, aby lidé vnímali, že to s Prahou myslím dobře. Jsou projekty, které bych chtěla dokončit nebo nastartovat. Určitě bych chtěla dokončit alespoň část holešovického Výstaviště, kterou jsme začali revitalizovat. To je místo, vůči kterému má Praha velký dluh. Přitom jde o plochu 40 hektarů, která se nachází prakticky v centru. Je to místo, kam by mohli lidé chodit za kulturou, za sportem, prostě za nějakým společenským vyžitím. Zatím tomu tak není. Nyní je tam lidová zábava a musím říci, že to není můj šálek kávy.

Určitě bych chtěla dokončit alespoň část holešovického Výstaviště, kterou jsme začali revitalizovat. To je místo, vůči kterému má Praha velký dluh. Přitom jde o plochu 40 hektarů, která se nachází prakticky v centru. Je to místo, kam by mohli lidé chodit za kulturou, za sportem, prostě za nějakým společenským vyžitím. Zatím tomu tak není.

Potřebujeme zkultivovat levé křídlo Veletržního paláce, aby to byl plnohodnotný prostor pro různé akce. Máme vybranou novou podobu vstupní brány, kterou budeme rekonstruovat, začali jsme také rekonstruovat restauraci Bohemia, letos dokončíme divadlo Spirála. Otevřeme griloviště a opravené Lapidárium. Dokončíme biotop, který spojí Stromovku s Výstavištěm. Co se týká sportu, uvažujeme, že bychom na Výstavišti vytvořili zázemí pro sportovce. Plánujeme také podzemní parkoviště.

ČESKÁ POZICE: Jaké projekty plánujete mimo Výstaviště?

KRNÁČOVÁ: Rádi bychom začali s výstavbou metra D, a to už v roce 2019. Chceme stihnout územní řízení pro jihovýchodní část vnějšího okruhu. Začali jsme opět s přípravami severní části okruhu. V Suchdole je sice velký odpor obyvatel proti této stavbě, ale jsem ráda, že soud zamítl kasační stížnost a přípravy mohou konečně pokračovat. Dále se snažíme dokončit vnitřní okruh. To jsou tři projekty, které jsou důležité pro zlepšení dopravní infrastruktury.

ČESKÁ POZICE: Je již rozhodnuto, jak bude spojeno pražské letiště s centrem města?

KRNÁČOVÁ: Mým zbožným přáním je protažení metra až na letiště. Je tu ještě projekt státní Správy železniční dopravní cesty, který by měl propojit město s letištěm vlakem. V průběhu deseti let to ale nebude. To je pro mne dlouhá doba. Proto prověřuji možnost udělat výhybku z Veleslavína a napojit letiště železnicí odsud. Nechci věci komplikovat, hledám řešení.

ČESKÁ POZICE: Jak by se měla Praha profilovat?

Kulturní, kreativní a inovativní jsou tři přívlastky, které Praha v sobě historicky zahrnovala. A na tom by měla stavět. Vždy se zde potkávaly různé kultury.

KRNÁČOVÁ: Jako město kulturní, kreativní a inovativní. To jsou tři přívlastky, které Praha v sobě historicky zahrnovala. A na tom by měla stavět. Vždy se zde potkávaly různé kultury. I dnes tu žije hodně expatů. Doufám, že sem budou lidé přicházet, protože zde najdou kulturu, sport, práci, bydlení a bude se jim zde dobře žít.

ČESKÁ POZICE: Co musí Praha udělat, aby se mohla pyšnit těmito přívlastky?

KRN8ČOVÁ: Myslím, že kulturní nabídka není zcela špičková. Máme velkou nabídku průměrnéprodukce, ale jen pár špičkových akcí, jako je Pražské jaro, Signál nebo Metronome. Rozhodně jich není tolik, kolik jich má Berlín nebo Vídeň. Poptávka by byla, ale nabídka není.

Myslím, že rolí města je, aby stimulovalo nabídkou špičkového umění grantovou politikou. Výjimečné kulturní akce by měly být důvodem, proč lidé přijíždějí do Prahy. Jsem ráda, že teď Národní galerie představuje unikátního, světově uznávaného německého umělce Gerharda Richtera. I když se Praha prezentuje, že je městem kultury, myslím si, že to tak zcela není.

ČESKÁ POZICE: Čím kromě grantové politiky pomoci, aby se úroveň kulturních akcí v Praze zvýšila?

Určitě by pomohlo, kdyby byl schválen zákon o veřejných kulturních institucích, aby jejich financování mohlo být multizdrojové. To by odlehčilo veřejné sféře. Mohly by vznikat instituce, které jsou financovány z více zdrojů.

KRNÁČOVÁ: Nedávno jsme schválili kulturní koncepci, která se přesně na toto zaměřuje, a pokud se nám bude dařit tuto koncepci naplňovat, bude se zvedat i úroveň.Určitě by pomohlo, kdyby byl schválen zákon o veřejných kulturních institucích, aby jejich financování mohlo být multizdrojové. To by odlehčilo veřejné sféře. Mohly by vznikat instituce, které jsou financovány z více zdrojů.

Město musí také vytvořit infrastrukturu. Chybí nám koncertní síň. Přitom o ní mluvíme deset let. Chybí stavby, jako jsou muzea. Selhali jsme, protože kvůli politické zbabělosti nemáme Kaplického knihovnu. To byla unikátní stavba, která se stejně jako Tančící dům mohla stát synonymem Prahy. Myslím ale, že jsme na dobré cestě. Potřebujeme vybrat vhodné místo pro koncertní síň, jakmile ho najdeme, začneme soutěžit.

ČESKÁ POZICE: Jak daleko jste s výběrem místa pro koncertní síň?

KRNÁČOVÁ: Už ho máme skoro vytipované, ale ještě nemohu být konkrétní.

ČESKÁ POZICE: Zmínila jste, že v Praze chybí také výstavní síň. Máte i v tomto ohledu nějaké plány?

Dohodli jsme se s Prahou 9, a především majiteli pozemků, že v jedné z hal v areálu vysočanské Pragovky bude vybudováno centrum současného umění. To je můj srdcový projekt, který chci realizovat, a myslím, že jsme na správné cestě.

KRNÁČOVÁ: Dohodli jsme se s Prahou 9, a především majiteli pozemků, že v jedné z hal v areálu vysočanské Pragovky bude vybudováno centrum současného umění. To je můj srdcový projekt, který chci realizovat, a myslím, že jsme na správné cestě.

ČESKÁ POZICE: Proč kromě Tančícího domu není v Praze žádná výrazná současná architektura?

KRNÁČOVÁ: Brzy do Prahy přijede architekt Frank Gehry. S Andrejem Babišem mu chceme ukázat Prahu a možná, že z toho vznikne nějaký projekt. Světová architektura do Prahy patří. Musíme prolomit lokální zapšklost vůči všemu cizímu. Žijeme ve sterilním prostředí, odborná veřejnost není ochotna připustit jiný názor. Doufám, že mladí lidé budou jiní a schopní akceptovat, že zde něco postaví cizinec.

ČESKÁ POZICE: Jaká by měla být optimální symbióza historického jádra města a moderní architektury?

KRNÁČOVÁ: Jako v jiných zemích. V Lucemburku je také centrum chráněné UNESCO a dokázali propojit současnou architekturu s historickou. Mají tam ale určitě jiné památkáře, kteří mají jiné vzdělání a jsou schopní velkorysejšího pohledu. Citlivým propojením historického odkazu a soudobé architektury se vytvoří nová kvalita. Toto zde ale není akceptováno. Vedeme neskutečné boje s lidmi, kteří vystudovali v Česku, a prožili zde celý svůj život.

ČESKÁ POZICE: Vedle přívlastku kulturní by podle vás měla být Praha inovativní. Jak toho má docílit?

Světová architektura do Prahy patří. Musíme prolomit lokální zapšklost vůči všemu cizímu. Žijeme ve sterilním prostředí, odborná veřejnost není ochotna připustit jiný názor. Doufám, že mladí lidé budou jiní a schopní akceptovat, že zde něco postaví cizinec.

KRNÁČOVÁ: Nechci, aby z Prahy bylo Silicon Valley. Inovativní znamená, že procesy, pohyb a život ve městě by měl být snadnější a chytřejší. Máme ambici řídit dopravu jiným způsobem. Chceme omezit vjezd do centra pro automobily s určitým pohonem. Rádi bychom, aby do historického centra vjížděly přednostně elektromobily, chceme, aby lidé více využívali městskou hromadnou dopravu. Tu máme skvělou.

Nechci nikomu upírat možnost jezdit autem, ale doufám, že lidé změní myšlení a přijmou, že ne vše musí být dosažitelné autem. Tím se sníží potřeba parkování v centru. Místo parkoviště na náměstí tam bude moci být něco jiného. Lidé si již postupně zvykají, chápou to. Chceme řídit město podle dat. Projekt Chytré Prahy se netýká jen chytrých laviček a chytrého osvětlení, i když tam patří také. Je to především o získávání dat a jejich správnému využití.

ČESKÁ POZICE: Mnoho lidí si stěžuje na obtížné parkování. Plánujete parkovací domy?

KRNÁČOVÁ: Snažíme se vybudovat parkovací domy na Zličíně a na Černém Mostě. Na Praze 6 je velké podzemní parkoviště, které bylo dokončeno spolu s tunelem Blanka. To bude zprovozněno na konci prázdnin. Musela se tam vyměnit ventilace, protože společnost ČKD DIZ tam namontovala špatnou ventilaci, a nebylo možné parkoviště zkolaudovat.

ČESKÁ POZICE: Praha se tuto zimu několikrát potýkala se smogem. Máte projekt, který by situaci předcházel?

Chceme řídit město podle dat. Projekt Chytré Prahy se netýká jen chytrých laviček a chytrého osvětlení, i když tam patří také. Je to především o získávání dat a jejich správnému využití.

KRNÁČOVÁ: Zmírnit následky by mohla státní policie, pokud by byla schopná kontrolovat dieselové motory, zda mají filtry pevných částic, jako je tomu v Rakousku. Pokud ne, pak řidiče pokutovat. Vyřešili bychom tím polovinu problému. Smog vzniká brzděním, otěrem pneumatik o vozovku. Kdybychom tomu chtěli zcela zabránit, musíme zakázat veškerou dopravu, i hromadnou.

Co se týká exhalátů oxidu uhličitého CO2, již jsem řekla, že chceme udělat určitou emisní zónu, kam pustíme primárně elektromobily. Máme v plánu postavit síť nabíječek. Chceme zjistit, jak velký bude zájem. Firmy mají zájem značný. Vím, že emise a smog jsou problém, otázkou ale je, zda tak veliký. To netuším, protože nemáme ani interní regulační pokyny, dle nichž by se měla spouštět určitá úroveň regulace. Ty zpracovává odbor životního prostředí a očekávám, že hotové budou v dohledné době.

ČESKÁ POZICE: Plánujete i možnost, že v době smogu umožníte jezdit hromadnou dopravou zdarma?

Emise a smog jsou problém, otázkou ale je, zda tak veliký. To netuším, protože nemáme ani interní regulační pokyny, dle nichž by se měla spouštět určitá úroveň regulace. Ty zpracovává odbor životního prostředí a očekávám, že hotové budou v dohledné době.

KRNÁČOVÁ: Pro mne není systémovým opatřením vyhlásit jízdu městskou hromadnou dopravou zdarma. Zkoušela to Varšava, zkoušela to Ostrava a ničemu to nepomohlo, je to jen populistické opatření. Důležité je dobudovat vnitřní a vnější okruh, protože se omezí počet aut v centru a doprava bude plynulejší. Tím se sníží smogová stopa. Jinak se to řešit nedá.

ČESKÁ POZICE: Považujete nedobudované okruhy za největší bolest Prahy?

KRNÁČOVÁ: Z hlediska dopravy jednoznačně. Považuji za skandální, že se za 25 let nebyly schopny domluvit politické reprezentace. Stát na to rezignoval a vykašlal se na to. Pokud jde o Pražský okruh, je teď na dobré cestě. Podepsali jsme memorandum s Ředitelstvím silnic a dálnic, že jim pomůžeme s výkupem pozemků, přestože to není pražská stavba. Zkrátíme tím ale přípravy o dva roky a stavět se snad začne už v roce 2019, což je skvělá zpráva.

Důležité je dobudovat vnitřní a vnější okruh, protože se omezí počet aut v centru a doprava bude plynulejší. Tím se sníží smogová stopa. Jinak se to řešit nedá.

V případě městského okruhu se také posouváme dopředu, máme preferovanou variantu, kterou jsme chtěli nechat schválit radou, ale Strana zelených to pro mne nepochopitelně zablokovala. Myslím však, že se nám podaří dohodnout a pokračování okruhu schválíme brzy. Všichni si důležitost této stavby uvědomujeme.

ČESKÁ POZICE: Když odhlédnete od dopravy, co jiného Prahu zásadně trápí?

KRNÁČOVÁ: Zásadní problémy Praha nemá. V Praze máme patnáct rozvojových území, na nichž je z různých důvodů stavební uzávěra. Ráda bych viděla, aby se uzávěry odebraly, aby se s těmito lokalitami začalo pracovat jako s rozvojovým územím. A také doufám, že do konce září se předá pořizovateli územní plán. Pak můžeme postoupit do další etapy přípravy nového územního plánu Prahy.

ČESKÁ POZICE: Co je naopak největší radostí Prahy?

Vědomě jsem si Prahu vybrala mezi ostatními městy. Řekla jsem si: Tady chci pracovat, tady chci vychovávat děti, tady chci žít. Je radost toto město tvořit.

KRNÁČOVÁ: Radost je město samo o sobě. Je to nejkrásnější město na světě, co chcete víc? Vědomě jsem si Prahu vybrala mezi ostatními městy. Řekla jsem si: Tady chci pracovat, tady chci vychovávat děti, tady chci žít. Je radost toto město tvořit.

Adriana Krnáčová

  • Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Později si rozšířila vzdělání na University of Michigan a University DePaul v Chicagu.
  • Od roku 1991 řídila čtyři roky Soros Center for Contemporary Arts v Bratislavě.
  • V roce 2000 začala pracovat pro českou pobočku Transparency International, kterou v letech 2001 až 2007 vedla.
  • V roce 2007 se stala ředitelkou komunikace a členkou vedení ve společnosti Johnson & Johnson.
  • V letech 2009 až 2014 byla jednatelkou a majitelkou firmy BleuOceanSolutions.
  • V březnu 2014 byla jmenována náměstkyní ministra vnitra Milana Chovance. Téhož roku zvítězila za hnutí ANO 2011 v komunálních volbách a stala se pražskou primátorkou.
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)

První rozhovor „Je na čase začít považovat developery za partnery“ z dvacetidílného seriálu Lidových novin a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) o budoucnosti Prahy byl s prezidentkou ARTN Zdenkou Klapalovou.