Praha 7 má obědové konto pro děti z nemajetných rodin. Bohulibá akce, ale...

Kdyby městská část nepromrhala miliony v průzkumu realitního trhu, měla by na obědy pro potřebné děti na 88 let.

Lidem v čele se starostou Markem Ječménkem se ani na druhý pokus nepodařilo vybrat nový objekt pro úředníky sedmé městské části. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Lidem v čele se starostou Markem Ječménkem se ani na druhý pokus nepodařilo vybrat nový objekt pro úředníky sedmé městské části.

Na začátku nového školního roku rozeslala Praha 7 tiskovou zprávu s alarmujícím obsahem – až deset procent školáků v Praze prý neobědvá. Některé děti v poledne nejedí, protože nechtějí chodit do školní jídelny, skupina dětí ale neobědvá, protože jejich rodiče nemají peníze na stravování ve školní jídelně. Zástupce starosty Prahy 7 Daniel Štěpán (ČSSD) se proto rozhodl iniciovat zřízení speciálního Obědového konta, ze kterého budou dětem z Prahy 7, jejichž rodiče nemají na obědy peníze, vypláceny příspěvky.

Štěpán předpokládá, že tento problém se v jeho městské části týká deseti až patnácti dětí. Jeden oběd stojí zhruba 25 korun, což představuje měsíční náklad na jednoho školáka 500 korun. Pokud budeme počítat s pesimistickým scénářem, Praha 7 potřebuje měsíčně pro děti bez oběda 7500 korun. A kvůli této částce zřizuje Praha 7 veřejné konto! Dodejme, že ve zmíněné tiskové zprávě není opomenuta zmínka o tom, že prvním přispěvatelem byl sám místostarosta. Přidat se mohou firmy i veřejnost.Pokud budeme počítat s pesimistickým scénářem, Praha 7 potřebuje měsíčně pro děti bez oběda 7500 korun

Až cynicky působí v této souvislosti rozhodování zastupitelstva Prahy 7, které se konalo 9. září. Zastupitelé schvalovali částky, které jako granty přidělí nestátním neziskovým organizacím působícím na území městské části v oblasti sportu. Peníze představují část odvodů z výherních automatů. Prostředky přiděluje městským částem pražský magistrát. Zastupitelé rozhodli o rozdělení více než čtyřech milionů korun mezi sedm subjektů, všem byla přidělena celá částka, o niž Prahu 7 požádaly. Nejvíce, každý po milionu korun, získaly na podporu sportovní činnosti sdružení fotbalového klubu AC Sparta Praha a TJ Lokomotiva Praha.

Je pravda, že o pravidlech pro rozdělování prostředků z výherních automatů rozhodlo zastupitelstvo hlavního města Prahy. Peníze, o nichž jednali na Praze 7 minulé pondělí, bylo možné využít pouze na podporu nestáních neziskových organizací působící na území Prahy 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Městské části dostávají od magistrátu i peníze z automatů, které mohou využít jako dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Redakce se na Praze 7 dotazovala, proč z těchto dotací nehradí právě obědy potřebným dětem a jak bude městská část postupovat, pokud se na kontě nenashromáždí dostatek peněz. Mluvčí radnice Prahy 7 Martin Vokuš nám odpověděl toto:

„Předně je třeba zdůraznit, že se jedná o pilotní projekt, jehož efektivita a dopady v praxi budou průběžně vyhodnocovány. Na základě iniciativy pana místostarosty Daniela Štěpána byla v současné době zvolena varianta veřejné sbírky, která mimo jiné umožní zapojit do tohoto tématu širokou veřejnost, což je také jeden z cílů projektu. Kromě samotného řešení problematiky stravování potřebných dětí se touto cestou rovněž snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení a dát prostor projevům solidarity, které se po otevření tohoto tématu již začaly objevovat.
Městská část se do celé věci v této fázi zapojí organizačně, aby se vybrané prostředky dostaly těm, kteří je skutečně potřebují. Další formy možné participace lze vyhodnotit postupem času. Načerpané zkušenosti z tohoto projektu navíc budeme připraveni poskytnout také dalším městským částem. Pan místostarosta Štěpán již rovněž avizoval, že na obědové konto určitě sám přispěje a lze předpokládat, že v rámci rady či zastupitelstva nezůstane pouze u něj.“

Zřídit obědové konto můžeme jistě hodnotit jako bohulibý krok. Doufáme, že postranním úmyslem této akce není nahnat politické body. Dodejme ještě jednu okolnost. Za naprosto zbytečný průzkum trhu, v němž Praha 7 pod vedením starosty Marka Ječménka (ODS) marně a zcela neprofesionálně hledala vhodný objekt, kam by mohla přesunout svou radnici, vyhodila do února letošního roku více než 6,6 milionu korun. Pokud by Praha 7 poslala tyto peníze na obědové konto, mohli se za ně stravovat děti ze sociálně slabých rodin ve školní jídelně 88 let.

Počet příspěvků: 2, poslední 19.9.2013 06:25 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.