Praha 6 převedla dědictví po Key Investments do ČSOB

Nelikvidní cenné papíry nechtěla Praze 6 převzít do správy žádná z oslovených společností.

Řeší dědictví po Tomáši Chalupovi. Místostarosta Prahy 6 Petr Ayeboua a starostka Marie Kousalíková. foto: © Česká poziceČeská pozice

Řeší dědictví po Tomáši Chalupovi. Místostarosta Prahy 6 Petr Ayeboua a starostka Marie Kousalíková.

Rada Prahy 6 minulý čtvrtek rozhodla, že cenné papíry, které za peníze městské části nakoupila firma Key Investments, převede do úschovny u ČSOB. Stejný krok učinila i společnost SNEO, stoprocentní dcera Prahy 6, která svěřila Key Investments necelých 50 milionů korun. Celkem se jedná asi o 225 milionů, které mají tato městská část a její firma SNEO utopené zejména v dluhopisech firem Via Chem Group a E Side Property, ale i v akciích Spolku pro chemickou a hutní výrobu. O tomto rozhodnutí rady informoval ČESKOU POZICI místostarosta Prahy 6 Petr Ayeboua.

Co tento krok znamená? V žádném případě nejde o to, že by Praha 6 svoje stamiliony investované firmou Key Investments brzy uviděla na svých účtech. U ČSOB budou cenné papíry pouze v úschově, banka nebude aktivně vyvíjet žádné kroky k jejich prodeji či jakékoliv obměně. V případě, že by se objevil zájemce o uschované dluhopisy a akcie, bude možné je prodat i z úschovy u ČSOB. Pokyn k prodeji by samozřejmě musely schválit orgány Prahy 6.

Marné hledání správce

Nenašel se žádný správce majetku, žádná firma zabývající se s asset managementem, která by portfolio Prahy 6 a firmy SNEO převzala

Radní Prahy 6 museli tento krok udělat, protože Key Investments, která na základě smlouvy z roku 2003 vykonávala pro tuto městskou část správu portfolia, koncem dubna 2011 ukončila činnost jako správce cenných papírů. Proto bylo nezbytné nalézt vhodného partnera, který by byl ochoten převzít cenné papíry do správy. Jenže se nenašel žádný správce majetku, žádná firma zabývající se s asset managementem, která by portfolio Prahy 6 a firmy SNEO převzala.

Ekonomický odbor Prahy 6 sice oslovil všechny dosavadní správce aktiv této městské části - ČSOB Asset management, Českou spořitelnu či AXA Investiční společnost - s dotazem, zda a za jakých podmínek je možné převést portfolio vytvořené firmou Key Investments pod jejich správu, ale od všech obdržel zamítavou odpověď. Nakonec se Praha 6 dohodla s ČSOB alespoň na tom, že banka na základě smlouvy s radnicí převezme cenné papíry do depozitáře a zajistí komplexní servis - zajištění výplat výnosů z držených cenných papírů, zastupování na valných hromadách, úschovu a správu listinných cenných papírů a další služby.

Napínavé čekání: jakou hodnotu má vlastně portfolio?

Podle informací ČESKÉ POZICE nebude ČSOB cenné papíry zděděné po Key Investments oceňovat. Otázka je, kdo to udělá a kdy? Praha 6 totiž nezná skutečnou hodnotu svého portfolia. Až po případné valuaci nastane hodina pravdy, protože se zjistí, jakou mají dluhopisy a akcie skutečnou hodnotu, ale hlavně o kolik peněz by Praha 6 přišla, kdyby se rozhodla cenné papíry prodat. Tyto dluhopisy a akcie jsou totiž neobchodovatelné a jejich tržní cenu dnes nikdo nezná.

V této souvislosti bude zajímavé sledovat vývoj situace v Praze 10, která svěřila Key Investments 200 milionů korun a za tyto peníze byly rovněž nakoupeny dluhopisy firem Via Chem Group a E Side Property. Praha 10 letos v srpnu oslovila tři znalecké společnosti, aby zjistily tržní hodnotu cenných papírů, které za peníze radnice koupila Key Investments. Jelikož se jedná o stejné cenné papíry, jaké má v portfoliu i Praha 6, stačí, když si „šestka“ počká na výsledek ocenění dluhopisů firem Via Chem Group a E Side Property, které drží Praha 10. Pokud bude výsledek valuace podle očekávání tristní, tedy skutečná hodnota cenných papírů je mezi nulou až deseti procenty nominální hodnoty, jak jsme odhadovali, na zmíněných radnicích pravděpodobně začnou padat hlavy politiků, kteří smlouvu s Key Investments v minulosti podepisovali.

V Praze 10 za obchody s Key Investments odpovídal tehdejší místostarosta Weinert, v Praze 6 smlouvu podepsal tehdejší starosta, dnes ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Počet příspěvků: 1, poslední 20.9.2011 10:36 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.