Praha 6 dostala úroky z obligací Via Chem Group. Překvapivě od Key Investments.

Úroky pravděpodobně obdržely i ostatní vlastníci dluhopisů Via Chem Group, jako například Praha 10 či město Sokolov.

István Léko 1.11.2011

Místostarosta Prahy 6 Petra Ayeboua ČESKOU POZICI informoval, že městská část obdržela úroky za dluhopisy Via Chem Group. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Místostarosta Prahy 6 Petra Ayeboua ČESKOU POZICI informoval, že městská část obdržela úroky za dluhopisy Via Chem Group.

Městská část Praha 6, jejíž bývalé vedení v čele se současným ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou (ODS) investovalo prostřednictvím Key Investments do neobchodovaných dluhopisů problémových firem, obdržela úroky za dluhopisy Via Chem Group v celkové výši 10,784 miliony korun. ČESKÉ POZICI to potvrdil místostarosta Petr Ayeboua. Zda úroky dostala i společnost SNEO, stoprocentní dcera Městské části Prahy 6, která má ve stejných dluhopisech uloženo asi 33 milionů korun, a má tedy nárok na úroky ve výši zhruba 2,3 miliony korun, generální ředitel Václav Pátek nedokázal sdělit

„Určitě dostaneme vše, co nám náleží,“ řekl Pátek. Ředitel má zřejmě pravdu, protože Via Chem Group by určitě neriskoval nevyplatit úroky z dluhopisů. Úroky pravděpodobně obdržely i ostatní vlastníci dluhopisů Via Chem Group, jako například Praha 10 či město Sokolov.

„Platba přišla ještě z Key Investments,“ dodal místostarosta Ayeboua. Což je zvláštní, protože Praha 6 už v září rozhodla, že cenné papíry v celkové nominální hodnotě kolem 230 milionů korun zděděné po Key Investements převede do úschovny u ČSOB. To znamená, že banka na základě smlouvy s radnicí převezme cenné papíry do depozitáře a zajistí komplexní servis - výplatu výnosů z držených cenných papírů, zastupování na valných hromadách, úschovu a správu listinných cenných papírů a další služby.

Na dotaz ČESKÉ POZICE, proč tedy platba přišla od Key Investments, místostarosta Ayeboua neodpověděl. Via Chem Group je známá firma zejména pro pražské politiky ODS a ČSSD, kteří do jejích neobchodovaných dluhopisů prostřednictvím Key Investments investovali stamiliony korun z veřejných prostředků. Obligace Via Chem Group byly vydané v říjnu 2008 (splatné jsou v říjnu 2013) a mají pevné zúročení 6,9 procenta. Key Investments nejvíce těchto dluhopisů nakoupila pro Prahu 6 – za 156 milionů korun, společnost SNEO, stoprocentní dceřinnou firmu této městské části (za 31 milionů), Prahu 10 (za 93 milionů) a město Sokolov (za 27 milionů korun). Dohromady se jedná o něco více než 300 milionů korun, a to minimálně, protože se neví, která další česká města a firmy Key Investments naletěly.

Tito věřitelé zatím sice dostávají každý rok úroky, cenné papíry Via Chem Group však za dané situace nejsou likvidní, a tudíž je držitelé nemohou adekvátně zpeněžit. Politikům městských částí a dalších českých měst tedy nezbývá nic jiného, než se modlit, aby společnost Via Chem Group svůj mnohasetmilionový dluh v říjnu 2013 uhradila.

O aktuální vývoji kolem Via Chem Group jsme informovali v článku:
Soud dal za pravdu finančníkovi Babej-Kmecovi. Co bude dál s Via Chem Group?