Pragmatik Zeman nasadil přívětivou mediální masku

Expremiérova prezidentská kampaň se nemusí všem líbit. Je ale vysoce profesionální a pro většinu českých voličů přijatelná. Kdo je za ní?

foto: © ČTK, montaž Česka Pozice, Alessandro CanuČeská pozice

Prezidentský kandidát Miloš Zeman v nejnovějším volebním modelu agentury ppm factum poprvé předstihl dosavadního favorita Jana Fischera. Vzhledem k dřívějším výsledkům by tento nejnovější mohl na první pohled trochu překvapit a možná i souviset s tím, že se agentury často mýlí. Lze však uvést mnoho důvodů, proč Zeman předstihl Fischera, aniž by to byl omyl agentury.

Jádro Zemanova úspěchu totiž může spočívat v jeho sebeprezentaci. Nasadil přívětivou mediální masku. Mluví jednoduše, ubral na urážkách, je usměvavý a snadno odlišitelný od ostatních kandidátů, současně však v některých věcech autentický – v těch, které se mu hodí, je stále tím „starým“ Zemanem. To vše dokáže vhodně namixovat do podoby, která je pro většinu českých voličů přijatelná, a co je podstatné, rozcupovává pravolevou politickou škálu.

Zeman se uchází o podporu „průměrného“ občana, nikoli pouze levice, byť se tak sám prezentuje. A zdá se, že se mu a týmu okolo něho tuto podporu daří získávat. ČESKÁ POZICE proto oslovila mediální odborníky, aby zjistila, jak může Zemanova kampaň působit na širokou veřejnost. Všichni se shodli, že je profesionální.

Zeptali jsme se i mluvčí Zemanovy kampaně Hany Burianové, kdo vymýšlí její koncepci. Ta zdůraznila podstatný přínos samotného Miloše Zemana. Otázkou však zůstává, je-li tomu tak skutečně.

Profesionální kampaň

Mediální odborníky nárůst Zemanovy popularity nijak nepřekvapuje. Denisa Kasl Kollmanová z Katedry marketingové komunikace Fakulty sociálních věd UK označila v rozhovoru pro ČESKOU POZICI Zemanovu kampaň za vysoce profesionální, smysluplně zacílenou na nejširší veřejnost (práce s jazykem, bulvárem, celebritami či s dcerou) a současně vyzdvedla její pozitivní vyznění. Dle Denisy Kasl Kollmanové patří vedle té Karla Schwarzenberga a Jana Fischera mezi tři nejlepší. A dodala: „Zemanovi se daří nejlépe ze všech kandidátů oslovit průměrněho voliče.“

Zemanův tým pracuje vysoce profesionálně a Zeman se umně dokázal přizpůsobit tomu, co občané chtějí slyšet

Marketingová expertka také zdůraznila, že vůbec není na škodu, že Zeman neklade žádný důraz na nová média, například na Facebook: „Facebookových příznivců má řádově jednotky. To je v porovnání se Schwarzenbergem zanedbatelné číslo, vůbec si ale nemyslím, že to je špatně.“ Volby podle ní totiž rozhodnou úplně jiné skupiny obyvatel než uživatelé Facebooku.

Její kolegyně z katedry Anna Matušková, členka týmu Karla Schwarzenberga, s Kasl Kollmanovou, ač nerada, plně souhlasí. I ona pro ČESKOU POZICI zdůraznila, že Zemanův tým pracuje vysoce profesionálně a že se Zeman umně dokázal přizpůsobit tomu, co občané chtějí slyšet. Současně to dokáže říct srozumitelně, „selsky“ a s dostatečným vtipem.

Popírání minulosti

Zemanova kampaň je v mnoha ohledech protikladem jeho vlastní rétoriky v minulosti. Je zřejmé, že velmi dobře rozlišuje, co je právě nutné, a dokáže být pragmatický. Jeho slovník a chování se v několika podstatných bodech proměnilo od doby, kdy byl předsedou sociální demokracie.

Dříve: Spálená země. Nyní: Země kráčející kupředu.

V roce 1998 se Miloš Zeman stal předsedou vlády, protože Českou republiky vykreslil ve volební kampani v nejčernějších barvách – země v žalostném hospodářském stavu, rozkradená, uvláčená divokými devadesátými lety. Nyní používá zcela jiný, optimistický slovník: Není to tak špatné, jak se zdá, kráčíme, byť mírně, kupředu, ušli jsme kus cesty a já celou tu cestu jdu s vámi. Byl jsem tu před listopadem 1989, byl jsem tu v listopadových dnech, byl jsem mezi vámi i potom (jeho heslo na billboardech tomu odpovídá: Zde domov můj). Poselství této změny je jednoduché: prezident má spojovat, nikoli rozdělovat, a proto Zeman spojuje, kudy chodí. Vytváří „dobrou náladu“.

Dříve: Média jako hnůj. Nyní: S médii rád hovoří.

Zeman se vždy vyznačoval, mírně řečeno, ostrým názorem na práci novinářů. Měl s nimi konflikty, s bulvárem nekomunikoval vůbec. O svém soukromí nemluvil. Nyní se vše změnilo. Bulváru poskytuje obsáhlé rozhovory, mluví o svém soukromí (například jak „balil“ ženy), do popředí vysunul svou dceru Kateřinu, která také poskytuje rozhovory bulváru, a jak přiznala, někdy svému otci žehlí košile. Zeman ji zahrnul i do svého volebního klipu.
Začal také pracovat s celebritami – například s Lucií Bílou, Danielem Hůlkou, Markem Vašutem, Martinem Dejdarem, Františkem Ringo Čechem – a s dalšími mainstreamovými umělci přitažlivými pro „průměrného občana“. Zajímavé také je, že prezentuje svou dceru Kateřinu, přičemž má i syna, jehož však stejně „nevyužívá“. Zřejmě se nehodí do konceptu, nebo nechce. Zeman tedy otvírá své soukromí, nikoli však přirozeně, ale instrumentálně.

Dříve: Bohumínské usnesení. Nyní: Vstřícnost ke KSČM.

V době Zemanova sociálnědemokratického předsednictví bylo schváleno takzvané bohumínské usnesení o nespolupráci s komunisty. S komunisty se nemělo na všech úrovních v žádném případě mluvit. Dnes je Zeman ke komunistům vstřícný. Podporu komunistického europoslance Vladimíra Remka má na svých webových stránkách, vládu s komunisty by jmenoval a uchází se i o podporu KSČM.
Zeman se prezentuje jako autentický levicový kandidát, přičemž dává najevo, že sociální demokracie selhala. Na první pohled by se mohlo zdát, že výsledkem bude drastické zredukování podpory pravicových voličů, opak je však pravdou – pro mnoho sympatizantů ODS je první volbou.

Pragmatická autenticita

Popírání vlastní rétoriky z dřívější doby Zeman vyvažuje autenticitou (stálostí v postojích) v jiných oblastech:

Zahraniční politika

Zaujímá nepřátelský postoj k muslimům a bezvýhradně podporuje Izrael, byl by i pro vojenský zásah vůči Íránu. Vyřkl několik výroků o „nesmyslných opatřeních“ EU, například balení koblih, je však nakloněný spolupráci v rámci EU a NATO, přestože „mluví s komunisty“.

Sociální spravedlnost

Ve své kampani klade důraz na pozitiva skandinávského modelu politického systému. V rozhovoru pro Novinky.cz například zmiňuje 60procentní zdanění bohatých ve Švédsku. Je to dokonce jeden z leitmotivů jeho sebeprezentace.

Lidská blízkost s Václavem Klausem

Zeman poukazuje na to, že se současným prezidentem Václavem Klausem jsou politicky každý na jiném pólu pravolevého spektra, ale spojuje je úcta k dohodám a jejich dodržování. Klaus je pro něho relevantním politickým partnerem, kterého uznává a ctí, byť s ním nesouhlasí.

Zamyslíme-li se nad Zemanovou autenticitou, zjistíme, že i ona je pragmatického původu. Zeman zůstal autentický v tom, co se mu hodí, aby si naklonil podstatné cílové skupiny. Nepřátelství k muslimskému světu, sociální spravedlnost, blízkost ke Klausovi takovými tématy jsou.

„Průměrný Čech“ se instinktivně bojí muslimského světa, chce mít své jistoty, i když není ekonomicky úspěšný, a Václav Klaus sice rozděluje společnost, ale jeho podpora od českých občanů je stále vysoká (současně si tím Zeman získává i voliče ODS). Zeman tím většinové společnosti mluví z duše. Říká prostými slovy zaobalenými do bonmotů, co chce slyšet.

Komu naslouchá?

Uvedené svědčí o jediném: Miloš Zeman buď poslechl své mediální poradce, nebo si uvědomil, že vyhrocená rétorika ke kýženému cíli nevede. Mluvčí jeho prezidentské kampaně Hana Burianová pro ČESKOU POZICI uvedla, že Zeman nemá žádnou agenturu, jež by byla odpovědná za celou jeho kampaň (pouze ad hoc agentury pro jednotlivé akce a oblasti komunikace), a odkázala na jeho volební tým uvedený na webu Zeman na Hrad.

Miloš Zeman buď poslechl své mediální poradce, nebo si uvědomil, že vyhrocená rétorika ke kýženému cíli nevedeJeho součástí jsou v drtivé většině mediální laici napojení na stranu Stranu práv občanů – Zemanovců (SPOZ), které je Zeman čestným předsedou. Rozhodně však mezi nimi zaujme Roman Lipták, bývalý šéf programu slovenských televizí Markíza a STV, který v první polovině roku 1999 pomáhal Rudolfu Schusterovi k prezidentské funkci na Slovensku. Média také často zmiňují Martina Nejedlého, místopředsedu SPOZ a současně jednatele společnosti Lukoil. Miloš Zeman zřejmě ve své prezidentské kampani využívá rad svého profesionálního týmu, není však jasné, kdo z jeho členů, popřípadě úplně někdo jiný, tahá za „nitky“.

Miloš Zeman však odmítá, že by jakkoli změnil svůj mediální obraz. Na dotaz ČESKÉ POZICE, kdo je za posunem v jeho mediálním vystupování, zda on sám, nebo někdo z jeho poradců, Zeman odpověděl: „Moje rétorika vůči novinářům se nijak nezměnila. I nadále se domnívám a mnohokrát jsem to ve své prezidentské kampani řekl, že většina novinářů jsou pitomci. Přičemž pitomce jsem definoval jako člověka, jehož ambice či aspirace se výrazně liší od jeho schopností. Většina z novinářů si o sobě myslí, že jsou géniové, ale jejich schopnosti tomu nenasvědčují.“

JiB . (;-(. 12:28 24.12.2012
Vladimir1950 O tempora,o mores.. Hic Rhodos, hic salta! 17:11 25.12.2012
Vladimir1950 Souhlas Souhlas.. 19:41 23.12.2012
Vladimir1950 .... Si tacuisses philosophus mansisses..:-)) 11:09 24.12.2012
Vladimir1950 Yellow Submarine The Beatles :-))))))) 17:06 25.12.2012
Philanthrop Cože to pijete?? ;) 10:13 27.12.2012

Počet příspěvků: 66, poslední 9.2.2013 05:11 Zobrazuji posledních 66 příspěvků.