Potřebujeme teď hledat místa pro další jaderné reaktory? Podle Kuby ano.

Ministr průmyslu chce zadat kolegům ve vládě sérii úkolů ze Státní energetické koncepce, která ještě nebyla schválena.

Jan Charvát 6.6.2013
Čtyři ze šesti českých reaktorů, konkrétně v Dukovanech (na snímku), nemají masivní ochrannou obálku, zvanou kontejnment. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Čtyři ze šesti českých reaktorů, konkrétně v Dukovanech (na snímku), nemají masivní ochrannou obálku, zvanou kontejnment. | foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice
Čtyři ze šesti českých reaktorů, konkrétně v Dukovanech (na snímku), nemají masivní ochrannou obálku, zvanou kontejnment.

Přinejmenším zvláštní je postup ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby při prosazování Státní energetické koncepce. Ve středu Kuba vládě předložil materiál (v příloze PDF), ve kterém ukládá třem ministerstvům (včetně svého) úkoly, jež mají do konce tohoto nebo příštího roku splnit, aby byl zajištěn bezproblémový náběh koncepce. Jde například o vyhledání míst pro nové jaderné bloky nebo o povinnost vytvořit legislativu příznivou pro spalování odpadu. Vláda návrh sice neschválila, ale měla by se jím opět zabývat na příští schůzi.

Zvláštní na Kubově postupu je především to, že vláda zatím Státní energetickou koncepci neschválila. V minulosti ji pouze vzala na vědomí a její aktualizovanou verzi nyní posuzuje ministerstvo životního prostředí (MŽP). Teprve po tomto zákonem předepsaném posouzení může kabinet koncepci přijmout. Možná ale právě z obavy, že jako celek bude tento strategický dokument z hlediska dopadů na životní prostředí nepřijatelný, se ministr necelý rok před volbami snaží její dílčí části prosadit už teď.

Tomu by nasvědčoval i poněkud nestandardní způsob, kterým se Kuba snaží dílčí úkoly prosadit. Materiál pro vládu označil jeho resort jako informaci, která se jako taková zpravidla neprojednává, ale ministři ji pouze vezmou na vědomí. Proto z ní ani nevýplývají žádné povinnosti. Aby však mohl Kuba kolegy zaúkolovat, požádal premiéra Nečase o výjimečné zařazení materiálu do části jednání vlády s rozpravou a o výjimku z povinnosti předložit materiál do takzvaného meziresortního řízení, kde se vypořádávají připomínky ostatních ministerstev.

Vážený pane předsedo...

Ministr Kuba o výjimku požádal premiéra Nečase dopisem následujícího znění: „Vzhledem k tomu, že se jedná materiál nelegislativní povahy, který se týká nástrojů již projednaného uvedeného koncepčního materiálu, zajišťujících kontinuitu a další rozvoj v základních oblastech energetiky, dovoluji si Vás, vážený pane předsedo vlády, požádat ve smyslu čl. II. odst. 1 Jednacího řádu vlády o povolení výjimky z meziresortního připomínkového řízení. S ohledem na charakter materiálu prosím o jeho zařazení do části B (s rozpravou) programu jednání vlády České republiky.“

Předkládaný materiál přitom rozhodně nemá povahu jen tak nějaké informace. Dává třem ministerstvům – životního prostředí, pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu – konkrétní úkoly, včetně termínů. Vláda kontroverzní návrh projednala, ale zatím nepřijala. „Budeme se k tomu vracet,“ uvedl na tiskové konferenci po středečním jednání vlády premiér Petr Nečas. Dokument kabinet projedná patrně v příštím týdnu. Co konkrétně se na něm vládě nelíbilo, premiér neřekl a ministr Kuba před novináře nepředstoupil.

Nové jaderné bloky a spalovny odpadů

Většina úkolů z Kubovy „informace“ je poměrně neškodná. Týkají se například zpracování nejrůznějších metodik či analýz souvisejících s přípravou a naplněním Státní energetické koncepce. Některé vypadají i prospěšně, například zpracování plánu energetické účinnosti. Materiál však ukrývá přinejmenším dva úkoly, které budí rozpaky. Upozornily na ně ekologické organizace:

  • Do 31. prosince 2014 zpracovat vyhledávací studii lokalit pro další rozvoj jaderných elektráren po roce 2040. Provede MPO.
  • Do 31. prosince 2013 předložit vládě zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů s cílem vytvořit vhodné podmínky pro energetické využití odpadů.

Zpracování studie na vyhledávání nových míst pro jaderné reaktory po roce 2040 navrhuje Kuba v době, kdy ministr financí Miroslav Kalousek připustil, že už výstavba dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín za 200 až 300 miliard korun může být při nynějších cenách elektřiny prodělečná. Plány na další atomové elektrárny se sice s největší pravděpodobností neuskuteční, avšak už nyní může vytipování lokality nepříznivě ovlivnit rozvoj obcí, u kterých by se reaktory měly za desítky let hypoteticky nacházet.

„Snaha najít do konce příštího roku lokality pro budoucí nové jaderné elektrárny je velmi špatnou zprávou pro obyvatele České republiky a ještě horší pro obyvatele obcí, které se na takové mapě ocitnou. Po desítky let tak budou žít v pocitu ohrožení bez možnosti rozvoje, a to zbytečně. Je totiž krajně nepravděpodobné, že drahá a riskantní jaderná energetika má v Evropě budoucnost,“ uvedl Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Úkol vytvořil vhodné podmínky pro energetické využití odpadů bude ministrovi životního prostředí svazovat ruce při aplikaci směrnice EUPodobně kontroverzní je i úkol pro ministra životního prostředí, aby vytvořil vhodné podmínky pro energetické využití odpadů. Ministr Tomáš Chalupa na odpadové legislativě právě pracuje, musí se však při její přípravě řídit směrnicí Evropské unie, která ukládá povinnost odpad především vůbec nevytvářet, třídit jej, a až poté případně spalovat či skládkovat. Kubova instrukce by mu tedy do značné míry svazovala ruce, protože priority EU obrací.

Z předchozích Chalupových vyjádření je však patrné, že tlaku ze strany MPO rád podlehne a vhodné podmínky pro další spalovny skutečně vytvoří. A to pravděpodobně dříve, než stihne jeho úřad posoudit Státní energetickou koncepci z hlediska vlivu na životní prostředí. Když totiž tyto základní rysy směřování české energetiky projdou vládou, ministerstva se začnou koncepcí fakticky řídit, včetně přípravy potřebné legislativy. Je tedy otázkou, zda posuzování vlivu na životní prostředí potom nebude jen formalitou s předem jasným výsledkem.

ČESKÁ POZICE se návrhu Státní energetická koncepce věnovala v článcích:

Počet příspěvků: 15, poslední 9.6.2013 02:10 Zobrazuji posledních 15 příspěvků.