Porodnost, průměrná délka života i počet přistěhovalců v EU rostou

Dle Demografické zprávy pro rok 2010 zveřejněné agenturou Eurostat žije v Evropské unii 500 milionů obyvatel.

V Evropské unii (EU) žije 500 milionů lidí a odehrávají se v ní významné demografické změny. Obyvatelstvo EU sice stále stárne, ale porodnost se začala zvyšovat. Průměrná délka života ve všech 27 členských státech roste a přichází do nich stále vysoký počet přistěhovalců. Vyplývá to z Demografické zprávy pro rok 2010, kterou v pátek 1. dubna zveřejnila agentura Eurostat.

Dle zprávy mají nejvíc dětí Irky, Francouzsky, Britky a Švédky. Porodnost rostla ve všech členských státech EU kromě Lucemburska, Malty a Portugalska. Po poklesu porodnosti v období 1980 až do začátku 3. tisíciletí se v roce 2003 začala zvyšovat a dosáhla 1,47 dítěte na ženu. V roce 2009 to bylo 1,6 dítěte.

Nejvyšší nárůst porodnosti v období let 2003 až 2009 zaznamenalo Bulharsko (z 1,23 na 1,57 dítěte), Slovinsko (1,2 na 1,53), Česká republika (z 1,18 na 1,49) a Litva (z 1,26 na 1,55 dítěte). V roce 2009 měla jedna žena v Irsku průměrně 2,07, ve Francii dvě, ve Velké Británii 1,96 a ve Švédsku 1,94 dítěte. Tím se tyto země přiblížily k úrovni náhrady svých obyvatel, která činí 2,1 dítěte na ženu. Nejnižší porodnost mělo Lotyšsko (1,31), Maďarsko a Portugalsko (1,32) a Německo (1,36 dítěte).

Za uplynulých 50 let se průměrná délka života v EU zvýšila u mužů i žen zhruba o deset let. Ženy se v roce 2008 průměrně dožívaly 82,4 a muži 76,4 let. V roce 2009 se nejvyššího průměrného věku dožívaly Francouzky (85,1), Španělky (84,9), Italky (84,5) a Kypřanky (83,6 let). U mužů to byli Švédové (79,4), Italové (79,1), Španělé a Nizozemci (78,7 let).

Nejvýznamnější příčinou růstu počtu obyvatel v členských státech EU však v minulých letech byli přistěhovalci. V období let 2004 až 2008 každoročně do EU přišly tři až čtyři miliony imigrantů. V roce 2010 žilo v 27 členských státech 32,4 milionu cizinců, což je 6,5 procenta z celkové populace unie. Z toho bylo 12,3 milionu národnosti některého členského státu a 20,1 milionu z nečlenských zemí unie.

V roce 2010 žil nejvyšší počet cizinců v Německu (7,1 milionu), Španělsku (5,7), Velké Británii (4,4), Itálii (4,2) a ve Francii (3,2 milionu). Téměř 80 procent cizinců tedy žilo v těchto pěti členských zemích EU. Nejvyšší podíl cizinců na počtu obyvatel ze všech členských zemí EU mělo Lucembursko (44), Lotyšsko (17), Estonsko a Kypr (16), Španělsko (dvanáct) a Rakousko (jedenáct procent).