Populární herbicid Roundup jako zdravotní ohrožení?

Dle výzkumu má šest z deseti Čechů v těle Roundup. Jeho přítomnost přitom zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny.

Jan Charvát 19.7.2013

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Když společnost Monsanto v roce 1970 získala patent na výrobu pesticidu glyfosát (obchodní název Roundup), byl to doslova obchodní trhák. Širokospektrý pesticid na hubení plevele (herbicid) totiž v rostlinných buňkách dokáže blokovat životně důležitý enzym, a tak dokonale zničí jakoukoliv rostlinu. Tedy až na plodiny, které jsou díky genetické modifikaci proti Roundupu odolné.

Dokonalá souhra pesticidu a geneticky modifikovaných (GM) plodin udělala z Monsanta světovou jedničku, která produkuje nejen polovinu veškerých geneticky upravených plodin, ale prodává i polovinu celosvětové produkce glyfosátových pesticidů.

Glyfosát je nejpoužívanějším pesticidem rovněž v Česku, hojně se používá v zemědělství pro odstranění plevelů z polí před setím nebo sklízením semen, ale i v parcích, zahradách, na golfových hřištích či podél kolejí. V roce 2011 bylo v celé republice spotřebováno celkem 962 tun glyfosátu – polovina celkové spotřeby připadala na obiloviny a necelá třetina na olejniny. Jde zhruba o šestinu celkové spotřeby pesticidů.

Lékaři a vědci v Česku i ve světě však dlouhodobě poukazují na to, že glyfosát je i v nižších dávkách toxický pro lidské buněčné kultury, včetně embryonálních a placentálních buněk. „Rovněž je genotoxický, zvyšuje pravděpodobnost genetických mutací a rizika rakoviny. Glyfosát také může narušovat účinek lidských hormonů a tím průběh těhotenství,“ upozorňuje například Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Výzkumy se nedělají

Šuta společně s ekologickými organizacemi ve čtvrtek představil výsledky laboratorní analýzy, které pro národní kanceláře ekologické organizace Přátelé Země zpracoval Hans Wolfgang Hoppe ze Zdravotní laboratoře v Brémách. Analýza ukázala, že toxický herbicid glyfosát (Roundup) mělo v moči šest z deseti testovaných obyvatel České republiky. Výsledky, které zajišťovalo Hnutí Duha, jsou přitom horší než evropský průměr – při testování v 18 evropských zemích obsahovala tuto chemikálii moč 45 procent dobrovolníků.

Pesticidu je společnost vystavena více, než se předpokládaloAutoři průzkumu přpouštějí, že vzorek není dostačující. V České republice se testování vzorku moči zúčastnilo dest dobrovolníků, v rámci celé Evropy zhruba 150. O to však podle nich nejde. Vybírali výhradně lidi z měst, kteří s tímto pesticidem nepřijdou nijak do kontaktu. Jedná se navíc o vůbec první testování přítomnosti glyfosátu v lidských tělech napříč Evropou a podle Šuty by mělo především vzbudit zájem o podobné, reprezentativnější testování na úrovni jednotlivých příslušných úřadů.

„Průzkum indikuje, že vystavení běžné populace, která ve svém životě nepoužívá pesticidy, je širší, než se předpokládalo. Rostoucí spotřeba glyfosátu společně s rostoucím množstvím studií o možných negativních vlivech na lidský organismus by pro nás měly být varováním. Vzhledem k možným účinkům glyfosátu jako takzvaného endokrinního disruptoru by měly být opatrné hlavně ženy těhotné nebo plánující rodinu. Ukazuje se totiž, že nejcitlivější k účinkům látek narušujícím hormonální systém je lidský plod,“ říká Šuta, dle nějž se pesticidy do těla dostávají nejen přes ošetřené potraviny, ale i vdechováním, dotykem přes kůži či pitnou vodou.

Obří nádory u krys

K velmi znepokojivým výsledkům došly některé zahraniční studie. Například profesor Gilles-Éric Séralini z univerzity ve francouzském Caen a jeho tým například od roku 2009 do roku 2011 pod naprostým utajením testovali na krysách účinky přípravku Roundup ve spojitosti s geneticky modifikovanými produkty, konkrétně s kukuřicí. Závěry studie, které posloužily také k natočení dokumentu Tous Cobayes (Všichni jsme pokusní králíci), mnohé šokovaly.

Závěry studie účinků přípravku Roundup ve spojitosti s geneticky modifikovanými produkty na krysy mnohé šokovalyGeneticky modifikovaná kukuřice a konzumace stopových množství chemického herbicidu Roundup od společnosti Monsanto způsobily u krys vytvoření hrůzných nádorů, rozsáhlá poškození orgánů a předčasnou smrt – na 50 procent samců a 70 procent samic zemřelo předčasně, ve srovnání s 30, respektive 20 procenty v kontrolní skupině. Krysy, které pily stopová množství Roundapu (na úrovni ve Francii legálně povolené v pitné vodě), měly 200- až 300procentní nárůst nádorů, především v oblasti mléčných žláz.

Krátce po uveřejnění výsledků testů se na profesora Séraliniho snesla vlna kritiky. Kritici tvrdí, že profesor použil špatný postup testů. Séralini přitom použil stejné testy jako vědci, kteří stejné produkty testovali za účelem jejich uvedení na trh. Rozdíl byl jen v tom, že Séralini a jeho tým testy prováděli dlouhodobě na rozdíl od původních testů, které trvaly pouhé tři měsíce. Studie je mnohými pokládána za nejdůkladnější výzkum, jaký kdy byl o zdravotních účincích geneticky modifikované kukuřice a herbicidu Roundup na krysy proveden.

Šuta nicméně obavy z výsledků testů na zvířatech mírní. Jak přesně reaguje na glyfosát lidský organismus, dle něj není úplně jasné, navíc herbicid Roundup v lidském těle zůstává jen krátkou dobu a má relativně nízkou akutní toxicitu. Zároveň však Šuta dodává, že vzhledem k tomu, jak masivně je užíván, je mu naše tělo často vystaveno opakovaně, což už organismus poškozovat může.

Oficiálně je stanovena také „bezpečná“ denní dávka tohoto jedu na hranici 0,3 miligramu na kilogram tělesné váhy denně. Ani jeden z deseti účastníků testu v Česku tuto hranici nepřesáhl, kritici však tvrdí, že hranice je stanovena příliš vysoko, a dokonce sami výrobci udávají dávku mnohonásobně menší.

Česká pobočka společnosti Monsanto na dotaz ČESKÉ POZICE pouze uvedla, že se k průzkumu a potenciálním zdravotním rizikům užívání Roundupu nyní nechce vyjadřovat.

Dočkáme se i na našem stole?

Tuzemské spotřebitele může uklidnit také to, že Češi se zatím příliš nesetkávají s geneticky modifikovanými potravinami, protože největší problémy může Roundup zřejmě způsobovat právě v kombinaci s nimi. Zatímco zejména v USA se lidé GM potravinám prakticky nemají šanci vyhnout, do Česka se tolik nedováží. Je sice povolen dovoz geneticky modifikované sojy, jenže obchodníci o ni nemají příliš zájem, a tak jí krmí hlavně dobytek.

V minulosti u nás byly nalezeny také stopy GM potravin v určitých druzích olejů, ale platí, že by tato informace měla být na obalech vyznačena. Před branami Evropské unie však v současné době čeká na schválení čtrnáct žádostí o pěstování geneticky modifikovaných plodin odolných vůči glyfosátu. Sama společnost Monsanto tyto odolné plodiny označuje jako Roundup Ready...

Počet příspěvků: 4, poslední 20.7.2013 10:15 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.