Politici zasypali tunel Blanka katastrofálním rozhodováním!

Primátor Tomáš Hudeček se těšil, že stavbu otevře pilot formule 1 Sebastian Vettel. Místo toho hrozí, že Blanka zůstane uzavřenou dírou.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Dostavbu tunelového komplexu Blanka v hodnotě zhruba 37 miliard korun nelze označit jinak než jako fiasko, které daňového poplatníka zabolí. Podstatnou ruku k „dílu“ přiložili pražští politici. Jak za primátora Pavla Béma (do roku 2010, ODS), tak Bohuslava Svobody (2010 až 2013, ODS) i Tomáše Hudečka (2013, TOP 09) vedení města vyrobilo hrubky, jejichž výsledkem je nejistota, kdy bude veledílo, jež mělo hlavnímu městu významně ulehčit v dopravě, dokončeno. Situace se může dostat do natolik bizarní fáze, že tunel nebude možné kvůli právním komplikacím dokončit vůbec.

Pro přehlednost připomeňme aktuální vývoj na Blance: zhotovitel tunelu, společnost Metrostav, oznámil k 7. prosinci zastavení stavby. Důvodem jsou nesplacené dluhy města (přibližně dvě miliardy korun) a neschválená projektová dokumentace investorem, kvůli čemuž Metrostav nemohl pokračovat ve výstavbě. K dokončení tunelu přitom chybí málo – podle odhadu Metrostavu zbývá dokončit zakázky za zhruba miliardu korun. Primátor Tomáš Hudeček pak hodil do tunelu ještě větší pumu, když označil smlouvu mezi městem a Metrostavem za neplatnou.

Ani rychlejší, ani levnější

Shrňme si základní problém dostavby tunelu Blanka do několika vět: Metrostav staví de facto jinou stavbu, než jaká byla v roce 2006 vysoutěžena. Politici mají obavu, že změny oproti vysoutěžené koncepci dosáhly takového množství, že pokud by je radní schválili a proplatili, porušili by zákon o zadávání veřejných zakázek (v zákoně je stanoven 20procentní limit na takzvané vícepráce). Právníci odmítli dát pražským politikům „štempl“, který by radním proplacení nezaplacených zakázek posvětil.

Rada hlavního města pod vedením primátora Tomáše Hudečka však tento problém „odklonila“ a na stůl vytáhla jiný, který tunel ani nezlevní, ani neurychlí jeho otevření. Smlouvu na zhotovení Blanky označili radní na základě svých právních analýz za neplatnou a spor ženou k Rozhodčímu soudu – s předpokladem, že výstavba díla se zpozdí zhruba o dva měsíce. To je ale velký omyl. Podle renomovaných právníků, které ČESKÁ POZICE oslovila a kteří si nepřáli být jmenováni, arbitráž může trvat několik měsíců až let.

Místopředseda Rozhodčího soudu Radek Pokorný: „Pokud tento případ skončí u nás u soudu, bude to největší spor v dějinách“Místopředseda Rozhodčího soudu a partner advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři Radek Pokorný ČESKÉ POZICI k případné arbitráži sdělil: „Délka řízení se bude odvíjet od způsobu podání žaloby. Když senát sezná, že ve zkrácené lhůtě problém nelze rozhodnout, možnost zrychleného řízení zamítne.“ Za zrychlení řízení však ten, kdo podává žalobu, musí soudu zaplatit – a nikoliv málo. Vzhledem k tomu, že Blanka je dílo v hodnotě zhruba 37 miliard, poplatek soudu za standardní řízení bude necelých sto milionů, v případě zrychleného řízení by se cena mohla podle místopředsedy Rozhodčího soudu vyšplhat až několik set milionů korun. „Pokud tento případ skončí u nás u soudu, bude to největší spor v dějinách,“ dodal Pokorný.

Podle dvou oslovených právních kanceláří lze předpokládat, že ať už rozhodnutí Rozhodčího soudu dopadne jakkoliv, dostavbu tunelu ještě více zkomplikuje. Co se stane, pokud by předmětem žaloby města bylo nakonec posouzení platnosti smlouvy?

  • V případě, že by soud uznal smlouvu jako platnou, rada města by opět stála před původním a klíčovým problémem – jakým způsobem Metrostavu zaplatit dvoumiliardový dluh (k tomu připočítejme několikasetmilionový účet za pozastavenou výstavbu a zaplacení poplatku Rozhodčímu soudu).
  • Pokud by rozhodčí soudci rozhodli, že smlouva je neplatná, soudní znalci by určili cenu prací provedených zhotovitelem stavby a město by se muselo s Metrostavem nějak vyrovnat. Především by však muselo vyhlásit na dostavbu tunelového komplexu nové výběrové řízení. Jak dlouho by takový proces trval, navíc aby soutěž byla připravena tak, aby řešení mohly nabídnout i jiné firmy než Metrostav? Při tak náročné stavbě, jakou Blanka je, by podle právníků příprava výběrového řízení mohla trvat až několik let.

A ještě důležitý poznatek: pokud by soud smlouvu s Metrostavem označil za neplatnou, bude město muset vyřešit otázku, jakým způsobem naložit s dlouhodobými opravami a údržbou tunelu, o což se má dle smlouvy starat Metrostav. Vyjednávání ceny za tyto „služby“ v roce 2006 v rámci celého balíku mohlo být pro město cenově daleko výhodnější, než kdyby je Praha musela soutěžit v rámci nové zakázky na dokončení komplexu.

Zaspaná analýza z roku 2011

Problém s dodatečnými změnami na stavbě (takzvané vícepráce) a jejich schvalováním a proplácením, kvůli čemuž chce Metrostav nyní zastavit stavbu, není nový problém. Pražští politici o něm věděli minimálně od srpna roku 2011, kdy město řídila Svobodova koalice ODS a ČSSD.

Radní se ke kontrole dodatečných stavebních prací a jejich zmapování rozhoupali až v září 2012. Déle než rok od chvíle, kdy se o problému dozvěděli.Tehdy si město objednalo u právní kanceláře White & Case právní analýzu dosavadního postupu výstavby Blanky. Podle posudku měl pražský magistrát (MHMP) postupovat při stanovování víceprací formou jednacího řízení bez uveřejnění (formálním písemným oslovením Metrostavu s žádostí o předložení nabídky na vícepráce) až do okamžiku, kdy hodnota dodatečných prací dosáhne limitu 20 procent. Posléze měl dle White & Case magistrát při zadávání víceprací postupovat standardně dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Právníci v roce 2011 městu doporučili, „aby MHMP provedl vlastní kontrolu případného dosažení tohoto limitu“.

Radní se však ke kontrole dodatečných stavebních prací a jejich zmapování rozhoupali až v září 2012. Tedy déle než rok od chvíle, kdy se o problému dozvěděli. Provádění a proplácení změn na stavbě se pak zablokovalo. Na přelomu let 2012 a 2013 na stole šéfa Odboru městského investora Jana Beránka přistály faktury za 1,5 miliardy korun, které ředitel odmítl podepsat právě z obavy, zda tyto zakázky nepřesahují povolený 20procentní limit na vícepráce.

V květnu sice výsledky analýzy dodatečných prací ukázaly, že zákonem povolený limit překročený nebyl, jenže upozornil, že stoprocentní jistotu politici nemají – například kvůli nejasnosti, zda za vícepráci počítat či nepočítat stavbu Trojského mostu (součást tunelového komplexu), který se stal vrcholem drzosti celého projektu: původně byl most vysoutěžený za 400 milionů korun, v roce 2006 však magistrát v době primátorování Pavla Béma vypsal takzvanou architektonickou soutěž. Projekt byl změněn a cena se zvýšila – trojnásobně na 1,2 miliardy korun!

Stručně řečeno, po komunálních volbách v roce 2010 jako by pražští politici stavbu tunel neřídili. V době první Svobodovy koalice se sociálními demokraty vznikla analýza, která na rizika kolem dostavby upozornila, rada však nijak nezasáhla. V druhé Svobodově koalici došlo k naprosté paralýze, když se primátor Svoboda nebyl schopný s radním pro dopravu Josefem Noskem (ODS) domluvit, kdo je vlastně za stavbu zodpovědný. Politici problém zaspali.

Leda díra v zemi...

Dva významní pražští právníci, se kterými ČESKÁ POZICE pod příslibem anonymity hovořila, považují právě okamžik analýzy od White & Case v roce 2011 za okamžik, kdy konšelé měli zatáhnout za brzdu: provést hloubkovou kontrolu víceprací, udělat pořádek ve fakturách v Odboru městského investora, a případně stavbu do ujasnění si vzniklého nepořádku dočasně zastavit.

V současnosti se tunelový komplex nachází v mrtvém bodě:

  • Radní nevědí, zda a které provedené vícepráce mohou Metrostavu proplatit.
  • Rozhodčí soud dostavbě nepomůže, naopak ji ještě více zkomplikuje.
  • Místo konkrétních návrhů, jak situaci zachránit, jsme svědky přestřelky s trestními oznámení. Od roku 2012 čelí trestnímu oznámení Bohuslav Svoboda a magistrátní úředník Jan Beránek, nyní možností podání trestního oznámení kvůli údajné neplatnosti smluv šermuje Tomáš Hudeček.

Co z toho všeho ale budou mít Pražené a motoristé? Leda nezprovozněnou díru v zemi.

Nezbývá než změnit zákon?

Odborníci na veřejné zakázky a právníci, se kterými ČESKÁ POZICE v uplynulých dnech hovořila, by nyní prosazovali řešení, aby hlavní město, jež má zákonodárnou iniciativu, prosadilo změnu v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Jinak se prý Blanka nedostaví. „Jsem přesvědčený, že tento zákon má mít dobře střežený a kontrolovaný mechanismus, jak ve výjimečných případech lze překročit onen 20procentní limit. Toto je okamžik, kdy by hlavní město mělo navrhnout změnu zákona. Nelze přece znehodnotit takovou investici, jakou tunel Blanka je,“ dodává místopředseda Rozhodčího soudu a právník Radek Pokorný.

Počátkem října se Tomáš Hudeček těšil, že Blankou při slavnostním otevření v květnu roku 2014 „prosviští“ jako první mistr světa ve formuli 1 Sebastian Vettel. Necelé dva měsíce poté to vypadá, jako by pan primátor ve skutečnosti plánoval otevření úplně jiného tunelu.

Lojza z paseky Vážený pane docente Tohle je Klausův bordel.  14:50 29.11.2013

Počet příspěvků: 17, poslední 2.12.2013 11:01 Zobrazuji posledních 17 příspěvků.