Policie se snaží zamezit neoprávněné manipulaci s filtry

I když je odstranění filtru pevných částic, součásti moderních dieselových aut, nezákonné, policie nemá velké šance jeho absenci odhalit. „V praxi je realizace takových kontrol spojená s řadou omezení,“ vysvětluje ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch.

Tomáš Lerch, ředitel pražské policie. foto: Foto Michal ŠulaMAFRA

Tomáš Lerch, ředitel pražské policie.

Ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerchv rozhovoru říká: „Podle aktuálního výkladu ministerstva dopravy lze podle současné legislativy provést kontrolu emisí vozidel přímo v silničním provozu. Policie však v současné době nedisponuje žádným technickým zařízením, které by při kontrolách v provozu emisní limity umožňovalo měřit. Mimo stanici měření emisí je to navíc náročné i kvůli tomu, že musí být splněny určité podmínky, mezi nimiž je například odbornost obsluhy technického zařízení.“

LIDOVÉ NOVINY: Jak teď policie může kontrolovat, zda auto má, nebo nemá filtr pevných částic?

LERCH: Při technických silničních kontrolách můžeme zjišťovat například těsnost a stav výfukového potrubí. Nemůžeme na místě demontovat jednotlivé části vozidla, takže jde více méně o vizuální kontrolu. Filtr lze v takových případech navíc kontrolovat jen za předpokladu, že není skrytý pod ochrannými prvky podvozku.

Při technických silničních kontrolách můžeme zjišťovat například těsnost a stav výfukového potrubí. Nemůžeme na místě demontovat jednotlivé části vozidla, takže jde více méně o vizuální kontrolu.

Pouhým pohledem nepoznáte ani to, když je vymontovaná jen vnitřní část filtru pevných částic. Když existuje podezření, že je porušen zákon, můžeme řidiči nařídit zajet na Stanici technické kontroly a měření emisí. Ale jen v případě, že cesta na STK i zpátky není delší než osm kilometrů, navíc musí být v danou dobu v provozu, takže toto oprávnění je výrazně omezené.

LIDOVÉ NOVINY: Takže chybějící filtr nemá policie šanci odhalit?

LERCH: Tomu, že chybí filtr, může napovídat nadměrná kouřivost nebo saze v okolí výfukového potrubí. Policie se při kontrolách zaměřuje zejména na nebezpečné závady v technickém stavu, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu a mají za příčinu vznik dopravních nehod, případně podstatně zhoršují jejich následky. Jde především o závady na brzdovém systému, na pneumatikách, zasklení a podobné věci.

Chybějící filtr pevných částic je především otázka ohrožení životního prostředí a jako problém to bezpochyby vnímám, nicméně primárně tato problematika spadá do gesce stanic technické kontroly a měření emisí, které by se tím měly důsledně zabývat.

LIDOVÉ NOVINY: Bylo by možné říct, jak často se stává, že policie pošle řidiče na STK kvůli kouřivosti a dalším věcem, které napovídají, že s filtrem by mohl být problém?

Chybějící filtr pevných částic je především otázka ohrožení životního prostředí. Primárně však tato problematika spadá do gesce stanic technické kontroly a měření emisí, které by se tím měly důsledně zabývat.

LERCH: Taková statistika není k dispozici. Můžu říct, že například v roce 2016 zjistili dopravní policisté při kontrolách 989 závad v technickém stavu vozidel do 3,5 tuny. Z toho jich 911 bylo vážných, 78 nebezpečných.

LIDOVÉ NOVINY: I tak je ale vymontování filtru nezákonné. Jaká se za to dá udělit pokuta?

LERCH: Absence filtru pevných částic je dle vyhlášky ministerstva dopravy považována za vážnou závadu, která odůvodňuje omezení technické způsobilosti motorového vozidla na dobu 30 dnů s následnou kontrolou ve stanici technické kontroly a měření emisí. Pokud je taková závada v rámci silniční kontroly na vozidle zjištěna, řidiči hrozí v rámci blokového řízení pokuta do dvou tisíc korun.

LIDOVÉ NOVINY: Říkal jste, že k takové kontrole nemáte ani oprávnění. Měl by se tedy změnit zákon?

LERCH: Podle aktuálního výkladu ministerstva dopravy lze podle současné legislativy provést kontrolu emisí vozidel přímo v silničním provozu.V praxi je ale realizace takových kontrol spojená s řadou omezení.Policie v současné době nedisponuje žádným technickým zařízením, které by při kontrolách v provozu emisní limity umožňovalo měřit. Mimo stanici měření emisí je to navíc náročné i kvůli tomu, že musí být splněny určité podmínky, mezi nimiž je například odbornost obsluhy technického zařízení.

Měly by se spíše hledat možnosti v širším využití současných kontrolních orgánů

Doporučoval bych proto spíš, aby se hledaly možnosti v širším využití současných kontrolních orgánů, což jsou zmíněné stanice měření emisí, případně mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu. Policie je samozřejmě připravená řešení hledat a spolupodílet se na různých opatřeních, abychom neoprávněné manipulaci s filtry zamezili.

Auto zabiják

  • Filtry pevných částic jsou součástí moderních dieselových aut. Fungují jako lapače nebezpečných látek, které jdou jinak do vzduchu.
  • Často se stává, že majitelé aut filtry vymontovávají. Důvodem je jejich příliš vysoká cena, která se pohybuje v desítkách tisíc korun. Druhým faktorem je to, že si myslí, že vůz bude mít bez filtru menší spotřebu a vyšší výkonnost, což ale odborníci vyvracejí.
  • Do boje s vymontovanými filtry se pustil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který o problému mluví jako o přehlížené kolektivní sebevraždě.
  • Kolik takových aut v Česku jezdí, není jasné, podle nejhorších odhadů to může být až milion.
  • Absence filtrů je tvrdě postihovaná v Německu, kde hrozí pokuta až 135 tisíc korun.

Počet příspěvků: 2, poslední 10.5.2017 10:34 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.