Pokles porodnosti Západu: Muslimové konečně dobývají Evropu?

Dle zprávy Fondu OSN pro otázky populace Západ zažívá demografickou zimu. Dnes počet obyvatel na Zemi roste, ale západní národy vymírají.

Luděk Bednář 31.10.2011

Podle Zprávy o stavu světové populace 2011, kterou zveřejnil Fond OSN pro otázky populace (UNFPA), by měl v pondělí 31. října počet obyvatel na Zemi dosáhnout sedmi miliard. V polovině tohoto století pak 9,3 miliardy. Ve zprávě se dále uvádí, že na konci 21. století by mělo na celém světě žít 15 miliard lidí. Odhlédneme-li od kauzálního principu této zprávy, co to znamená pro západní civilizaci? Zpráva totiž obsahuje mnohem podstatnější data.

V tuto chvíli počet obyvatel na světě roste, ale západní národy vymírají. Ani jeden evropský národ s výjimkou muslimské Albánie nezaznamenává porodnost, která by mu umožňovala nahradit svou současnou populaci. V polovině 21. století by měl podle zprávy tvořit počet obyvatel Západu jen dvanáct procent světové populace. A na jeho konci by měl tento podíl ještě výrazně poklesnout. Západ zažívá demografickou zimu.

Výrazný pokles

V současnosti v Rusku žije zhruba 140 milionů obyvatel. To je téměř o deset milionů méně než v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Fond OSN pro otázky populace odhaduje, že v roce 2050 počet Rusů klesne o dalších 24 milionů. V případě Ruska světoví demografové hovoří o „hyperúmrnosti“.

Německo by do roku 2050 mělo přijít o osm milionů obyvatel ze současných 82 milionů. Počet Ukrajinců se od roku 1991, kdy se Ukrajina stala nezávislou, snížil o šest milionů ze zhruba 52 milionů. A v roce 2050 by to mělo být o dalších deset milionů. V roce 1990 žilo v Estonsku, Litvě a Lotyšsku celkem osm milionů obyvatel, v polovině 21. století by však tento jejich počet měl poklesnout o 30 procent – zhruba na 5,7 milionu.

V případě Ruska světoví demografové hovoří o „hyperúmrnosti“

Populace Velké Británie by měla naopak o dvanáct milionů narůst. Fond OSN pro otázky populace však do tohoto počtu zahrnul přistěhovalce z bývalých britských kolonií v Karibiku, na Blízkém východě, subsaharské Africe a v jižní Asii. Emigrace z Velké Británie totiž snižuje počet jejích obyvatel a porodnost rodilých Britů byla 35 let pod úrovní růstu jejich populace.

Většinou muslimové

V důsledku posunu středního věku Evropanů k 50 letům a výše a růstu podílu obyvatel nad 65 let bude Evropa potřebovat miliony mladých imigrantů, aby si udržela počet pracovních sil, a tím se vyrovnala se stárnoucími lidmi a důchodci v domovech s pečovatelskou péčí. Odkud budou tito imigranti přicházet? Z kontinentů a zemí, v nichž počet obyvatel zatím roste a mají jich nadbytek.

V roce 2050 by se měl podle Zprávy o stavu světové populace 2011 počet obyvatel Afriky zdvojnásobit – ze současné jedné miliardy na dvě. Šest nejlidnatějších islámských států – Indonésie, Egypt, Bangladéš, Pákistán, Nigérie a Turecko – má dnes celkem 885 milionů obyvatel. V roce 2050 by se však jejich populace měla zvýšit o 475 milionů – na 1,36 miliardy.

Ze 48 zemí, jejichž počet obyvatel dnes roste nejrychleji, je 28 těch, ve kterých muslimové tvoří většinu nebo jednu třetinu populace. Tyto muslimské národy žijí v severní Africe a na Blízkém východě, v blízkosti Evropy. A protože do ní mají snadný přístup, muslimové budou pravděpodobně tvořit většinu přistěhovalců do Evropy. Co to znamená pro Evropu?

Důsledek

Náboženský a rasový konflikt. Po útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001 Německo vyjádřilo soustrast a solidaritu USA. Současně se však v tureckých částech Berlína celou noc slavilo a pořádal ohňostroj.

V důsledku posunu středního věku Evropanů k 50 letům a výše a růstu podílu obyvatel nad 65 let bude Evropa potřebovat miliony mladých imigrantů

Na pařížských předměstích i v dalších francouzských městech se bouří Arabové, utočí na policii a masově zapalují automobily. Letos v létě propukly v Londýně nepokoje, kterých se zúčastnilo i mnoho přistěhovalců. Německá kancléřka Angela Merkelová, britský premiér David Cameron i francouzský prezident Nicolas Sarkozy se shodli, že multikulturalismus „zcela neuspěl“.

Huari Bumedien, alžírský revolucionář a prezident této země, v roce 1975 v projevu v OSN předvídal: „Jednoho dne miliony lidí opustí jižní polokouli této planety a vpadnou do severní. Nikoli však s přátelskými úmysly. Budou se jí chtít zmocnit. A zmocní se jí tím, že ji osídlí svými dětmi. Zvítězíme díky lůnům našich žen.“ Bumedien to řekl v době, kdy se porodnost Evropy a Západu začala dostávat pod úroveň náhrady populace. Jaká je tedy možná budoucnost Západu?

Neradostná prognóza

Bude-li trend poklesu porodnosti západních národů pokračovat, jak se domnívá Zpráva o stavu světové populace 2011, Rusko, jež by mělo mít desetinu čínské populace, se neudrží jako stát s dvojnásobnou rozlohou Číny. Již dnes totiž ruský Dálný východ obsazují Číňané, kteří kvůli práci překračují řeky Amur a Ussuri. Stejně jako Mexičané řeku Rio Grande, aby znovu obsadili půdu, jež byla v letech 1836 a 1848 odňata jejich předkům.

Z toho vyplývá, že Čína pravděpodobně znovu obsadí celé území, které na ní Rusko získalo v 19. století, a navíc to, jež jí nikdy nepatřilo. Mexičané a hispánci ovládnou pás od Floridy až po jihozápad, který v 19. století USA nabyly na úkor Španělska a Mexika. A Afričané, jejichž půdu Evropané kolonizovali a využívali, a muslimové a Arabové, jejichž předkové byli poraženi a jejich postup zastaven nejprve v roce 732 v bitvě u Poitiers a poté v roce 1683 u Vídně, se konečně zmocní Evropy.

To vše by se mohlo stát, bude-li pokračovat kauzální pokles počtu obyvatel Západu, což tvoří základ Zprávy o stavu světové populace 2011. V takovém případě se demografie stane osudem Západu.

Počet příspěvků: 1, poslední 23.11.2011 10:40 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.