Podivná veřejná zakázka živí firmu manželky šéfa CzechInvestu

V soutěži Prahy 13 na výběr jazykové školy uspěla společnost patřící ženě zastupitele a zároveň ředitele vládní agentury Miroslava Křížka.

Miroslav Křížek při nástupu do státních služeb tvrdil, že ukončí podnikatelské aktivity, kde hrozí střet zájmů. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Miroslav Křížek při nástupu do státních služeb tvrdil, že ukončí podnikatelské aktivity, kde hrozí střet zájmů.

Šéf CzechInvestu, komunální politik ODS a zároveň zakladatel jedné z největších tuzemských sítí jazykových škol JIPKA (Jazykový institut Praha) Miroslav Křížek za sebou vláčí restík z minulosti. Po nástupu do státních služeb – do čela agentury CzechInvest – tvrdil, že ukončí podnikatelské aktivity, u nichž hrozí střet zájmů. Podle informací z obchodního rejstříku dodnes drží 80procentní podíl ve společnosti JIPKA a ve stejném oboru s úspěchem podniká i jeho žena.

Kateřina Křížková je 40procentní společnicí ve firmě JIPKA Praha 13, která vyhrála výběrové řízení na výuku angličtiny v mateřských školách ve třinácté městské části, kde její manžel působí již delší dobu jako zastupitel a zároveň je místopředsedou finančního výboru. Sám Křížek přiznává, že má vztah k názvu firmy JIPKA Praha 13.

Ze zadávacích podmínek bylo patrné, že výběrové řízení je někomu ušité na míru, tvrdí neúspěšný uchazečČESKÁ POZICE navíc zjistila, že okolnosti vypsání a průběhu zmíněného tendru Prahy 13 nebyly standardní. „Nelíbilo se nám, že výběrové řízení vyhlásili dvakrát. Ze zadávacích podmínek bylo patrné, že je někomu ušité na míru. Stěžovali jsme si proto u starosty (Davida Vodrážky-pozn.red.) i na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekla ČESKÉ POZICI Milena Vorlíčková, majitelka jazykové školy Lingua Nova, jež se tendru zúčastnila. Se stížnostmi však neuspěla.

Ohýbací tendr

Městský úřad Prahy 13 vyhlásil výběrové řízení na výuku angličtiny ve dvacítce místních mateřských škol poprvé v červenci 2009. Tedy v období školních prázdnin. Krátce poté bylo výběrové řízení zrušeno s odůvodněním, že úřad nemá na zakázku peníze. „Volala jsem tehdy na úřad, aby mi vrátili obálku s nabídkou. K mému překvapení mi vedoucí odboru školství pan Evžen Mošovský sdělil, že obálky byly otevřeny i bez naší účasti,“ řekla ČESKÉ POZICI Vorlíčková.

Podle šéfky jazykové školy Lingua Nova vzbuzuje otevření obálek bez přítomnosti přihlášených uchazečů podezření, že výběrové komisi šlo o to, získat informace o cenových nabídkách a následně je promítnout do nového výběrového řízení. Přesně o rok později, 2. července 2010, vyhlásila Praha 13 tendr znovu. Opět se přihlásili tři uchazeči a tentokrát vyhrála JIPKA Praha 13.

Vorlíčkové se však nelíbila kritéria výběru, která naznačovala, že je zakázka vypsána pro předem známého uchazeče. Například bylo v zadávacích podmínkách uvedeno, že uchazeči musejí předložit třicetiminutové video z výuky, přitom o prázdninách se výukové kurzy v mateřských školách nekonají. Nahrávku tedy mohl mít jen „informovaný“ uchazeč. Na stejnou věc poukázala v dopise městskému úřadu také další neúspěšná firma – jazyková škola Spěváček.

Vorlíčková upozornila na nesrovnalosti v tendru starostu Prahy 13 Davida Vodrážku (ODS). A přišla překvapivá odpověď. „Na základě obsahu Vaší stížnosti jsem požádal pana Mošovského o jeho vyjádření k Vámi popisované situaci ohledně veřejné zakázky. Pan Mošovský mě ujistil, že zadávání této veřejné zakázky probíhá v souladu se zákonem a vnitřními předpisy Úřadu Městské části Praha 13,“ napsal starosta. Šlo přitom o téhož úředníka, na jehož nestandardní postup při otevírání obálek Vorlíčková starostu upozornila.

Nejsme propojeni

Podle smlouvy mezi městským úřadem a firmou JIPKA Praha 13 bylo plnění kontraktu vyčísleno na dva miliony korun za jeden školní rok (od září 2010 do června 2011). Za výukovou hodinu v délce 30 minut firma nabídla cenu 731 korun včetně DPH, což je podle Vorlíčkové odpovídající ohodnocení za kvalifikovanou výuku. Problém spočívá v tom, že kvůli otevření obálek v prvním výběrovém řízení mohla informace o tehdejších nabídkách „utéci“ ke konkurenci a ta v následujícím tendru zvítězila.

Možnost, že by výběrové řízení na jazykovou školu bylo zmanipulované, však Křížek odmítá. „Žádného výběrového řízení, které bych byť jen hypoteticky mohl ovlivnit, se žádná z mých firem neúčastní,“ napsal ČESKÉ POZICI. Na dotaz k podnikatelské činnosti své ženy, která vlastní podíl ve firmě JIPKA Praha 13, Křížek uvedl, že její „obchodní aktivity jsou pouze jejími obchodními aktivitami“, což je prý dáno předmanželskou smlouvou.

Musíme si pomáhat

Prolínání komunální politiky se soukromým byznysem a zneužívání informací i kontaktů k podnikání se v Česku považuje za standardProlínání komunální politiky se soukromým byznysem a zneužívání informací i kontaktů k podnikání se v Česku považuje za standard. Nicméně na možný střet zájmů u zakázky na výuku angličtiny upozornil během zasedání zastupitelstva Prahy 13 opoziční politik Vojtěch Šeferna (TOP 09). Křížek tehdy argumentoval, že má sice vztah ke značce JIPKA, nikoli však k firmě, která vyučuje cizí jazyk v místních mateřských školkách.

Křížkovu obhajobu lze považovat za stěží uvěřitelnou. Kontrakt na výuku angličtiny byl s firmou JIPKA Praha 13 podepsán 8. srpna 2010. A to starostou městské části Davidem Vodrážkou, kterého s Křížkem pojí partajní příslušnost. A se společnicí JIPKA Praha 13 ho zase váže pouto manželské. Zdá se proto velmi nepravděpodobné vysvětlení, že tento komunální politik nemá k firmě JIPKA Praha 13 a jejímu podnikání ve vlastním volebním obvodě žádný vztah.

„Pan Křížek zjevně patří mezi ty "úspěšné" podnikatele a politiky poslední doby, kterým slova o morálce vykouzlí na tváři pohrdavý úsměv. Úhybné manévry a vysvětlování případu nejrůznějšími polopravdami každý prohlédne. Jinými slovy, pan Křížek dělá ze všech voličů hlupáky, a to včetně těch svých. Určitě se nestandardním okolnostem tendru a možnému střetu zájmů hodláme věnovat i nadále,“ řekl ČESKÉ POZICI Šeferna.