Ceska Pozice

Podaří se státu složit reparát projektem PPP na dálnici D3?

Asociace PPP je přesvědčena, že český trh může každoročně absorbovat jeden silniční PPP projekt za sedm miliard korun.

Asociace PPP, která sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti investic a služeb poskytovaných veřejnému sektoru, odhaduje, že do roku 2015 je český trh schopen každoročně absorbovat jeden dálniční projekt PPP (Public Private Partnership – partnerství veřejného a soukromého sektoru) o objemu až sedm miliard korun. Je to reálná možnost, či zbožné přání? Připomeňme jedno již mnohokrátkrát opakované konstatování, totiž že se v Česku na celonárodní úrovni ještě žádný PPP projekt nepodařilo dotáhnout do konce.

Složit „reparát“ se stát pokusí na připravovaném úseku dálnice D3 z Bošilce do Borku. O zahájení zadávacího řízení na výběr koncesionáře by měla vláda rozhodnout do konce letošního roku. Igor Snopek, předseda Asociace PPP, je přesvědčen, že by PPP projekt na D3 mohl ukázat výhody této metody oproti klasicky zadávané veřejné zakázce. „Jde zejména o větší efektivitu a transparentnost,“ upřesnil Snopek.

Asociace PPP poukazuje na to, že obecným problémem spojeným s metodou PPP je zjednodušené srovnávání její finanční náročnosti s klasickými zakázkami. U projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru zahrnují platby nejen dodání stavby jako u standardní veřejné zakázky, ale také zajištění jejího provozování v předem dohodnutých standardech na mnoho let dopředu.

První vlaštovka D3

PPP projekt na D3 by mohl ukázat výhody této metody oproti klasicky zadávané veřejné zakázce

Projektový záměr PPP projektu na D3 schválila vláda koncem června letošního roku. „PPP projekt D3 je první vlaštovkou v tuzemské dopravní infrastruktuře. Pokud se tento model osvědčí, můžeme ho aplikovat i na další vhodné projekty,“ uvedl optimisticky po jednání vlády ministr dopravy Pavel Dobeš. Dodejme, že příprava dálnice D3 již trvá více než dvacet let. Během nich byla rozpracována možnost, že se na výstavbě bude podílet soukromá sféra. ČESKÁ POZICE již dříve napsala, že tento projekt v minulosti prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) a  závěr jeho auditu nevyznívá právě příznivě.

NKÚ kontroloval „poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na pořízení dálnice D3 včetně projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru“ – v období od roku 2006 do září 2010. V závěrečné zprávě z auditu mimo jiné konstatuje, že příprava projektu PPP se odehrávala od roku 2003 bez podstatného výsledku a kontrolované osoby na ni vynaložily nejméně 120 milionů korun. Přesnou částku nelze z příslušných evidencí zjistit.

Na druhou stranu pravdou je, že kritika NKÚ se netýkala samotné metody PPP. Kontroloři poukazovali zejména na opakované změny projektu související s absencí dlouhodobé dopravní strategie. Ostatně opakované změny v průběhu přípravy negativně ovlivnily i další PPP projekty. Jako příklad uveďme Ústřední vojenskou nemocnici v Praze – Střešovicích. Doufejme, že Dobešovo ministerstvo v souvislosti s výstavbou D3 přesně ví, co chce.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.