Plošné testy školáků: Brusel se ptá, zda nebude proplácet totéž podruhé

Stomilionovému projektu z evropských peněz hrozí, že nebude proplacen. Podobný už byl totiž financován ve středních Čechách.

Z Bruselu byl 6. ledna odeslán na ministerstvo školství zvídavý dopis ohledně dvou projektů hrazených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Oba se týkají plošného testování žáků 4. až 9. tříd. Evropská komise v dopisu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, žádá ředitelku OP VK Hanu Podubeckou o vysvětlení: v čem se projekty liší a jak hodlá zabránit dvojímu financování téhož, což není přípustné.

Zdvojený Eskalátor?

Zmíněnými projekty jsou Eskalátor a Národní systém pro kontrolní hodnocení vzdělávacího systému (NSKHVS). Na možné dublování jejich náplně upozornil odborný server Česká škola těsně před Vánocemi. „Ministr Dobeš se podepsal pod stamilionový tunel do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo školství zcela opominulo, že systém pro plošné testování již byl jednou za peníze z téhož operačního programu vyvinut a plošně vyzkoušen ve Středočeském kraji v letech 2008-2011 v rámci projektu Eskalátor. Opakovaný vývoj a pilotáž za mnohonásobek této částky je evidentním plýtváním,“ uvedl šéfredaktor webu Janek Wagner.

Tříletý projekt Eskalátor, který sleduje a rozvíjí znalosti žáků 4. až 9. tříd, měl plánované náklady 18,5 milionu korun. Realizace skončila 31. října 2011, následovat má pětileté období udržitelnosti, přičemž testování žáků proběhne dvakrát ročně. Sadu testů vyvinula společnost Scio. Realizace NSKHVS probíhá pod hlavičkou České školní inspekce (ČŠI). Veřejnou zakázku na dodání elektronického systému pro celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd vyhrál dodavatel SAPCON s cenou 92 milionů korun bez DPH. Tříletá pilotáž dosáhne celkem 128 milionů včetně ročních nákladů.

Podle propočtu serveru Česká škola tak vyjde jeden test v rámci stomilionového projektu ČŠI na 72 korun, kdežto při využití existujícího řešení Eskalátor jde o 20 korun za kus.

Zeptali jsme se Evropské komise...

ČESKÁ POZICE na základě zmíněného článku vznesla dotaz: Nevadí Evropské komisi, že dává dvojí peníze přinejmenším na velmi podobný účel? „V obecné rovině platí, že národní orgány či správci projektů nemají povinnost o jednotlivých projektech financovaných z operačního programu Evropskou komisi informovat. Pokud existuje důvodné podezření na zneužití prostředků z fondů EU, může komise zahájit šetření z vlastní iniciativy či na popud třetí strany,“ řekla tehdy ČESKÉ POZICI Zuzana Pavlíčková z pražského zastoupení EK.

Jak dokládá aktuální dopis Haně Podubecké podepsaný zástupcem EK Auréliem Cecíliem, komise se oběma projekty hodlá zabývat detailněji. Z jeho obsahu citujeme:

„Při čtení záměru NSKHVS jsme zjistili, že i když v něm byly uvedeny další relevantní národní projekty, projekt ,Eskalátor‘, jehož jsme si nebyli vědomi, v něm uveden nebyl a jeho výsledky zřejmě nebyly brány v potaz. Články uveřejněné na webu navíc upozorňují na značné rozdíly v ceně testů u obou projektů, která je několikanásobně vyšší v případě NSKHVS.“

Hana Podubecká má tedy eurokomisařům co vysvětlovat. Pokud totiž národní audit nebo kontrola komise zjistí, že jde o zdvojené financování, „všechny související náklady nebudou moci být ze strukturálních fondů proplaceny“. „V této souvislosti si Evropská komise vyhrazuje právo v případě potřeby začlenit oba projekty do plánovaných auditů,“ uzavírá zástupce EK Cecílio.

Na dotaz ČESKÉ POZICE, zda může MŠMT vyloučit, že by bylo proplacení projektu České školní inspekce ohroženo, tiskový mluvčí Dobešova resortu Hynek Jordán odpověděl: „Nezlobte se, ale ministerstvo školství nebude podávat médiím informace, které ještě nesdělilo svým partnerům v Evropské komisi. Chápete jistě, že se jedná o elementární slušnost tyto informace nejprve komunikovat s našimi kolegy v Bruselu. Až poté je zveřejníme médiím.“

Počet příspěvků: 1, poslední 15.1.2012 07:34 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.