Plán na sloučení státních agentur CzechTrade a CzechInvest je na světě

ČESKÁ POZICE získala detaily plánu na spojení vládních institucí, jež rozdělují unijní dotace, lákají investory a podporují český export.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba během dvou týdnů oznámí sloučení dvou významných vládních agentur. foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba během dvou týdnů oznámí sloučení dvou významných vládních agentur.

Po déle než půlroční nejistotě ohledně budoucnosti dvou důležitých státních institucí na podporu podnikání se chystá razantní krok. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba během dvou týdnů oznámí sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest, přes něž díky evropským fondům tečou desítky miliard korun. ČESKÁ POZICE získala v předstihu informace o tom, jak by spojení mělo vypadat.

CzechTrade s 55 pracovníky, jež má na starosti podporu českých exportérů, se stane divizí agentury CzechInvest, jež rozděluje evropské dotace, láká do země zahraniční investory a zaměstnává k tomu 260 lidí. Sloučením by se mělo uspořit zhruba padesát pracovních míst a asi 25 milionů korun.

Jednodušší struktura

Ačkoli není jasné, jak se nová instituce bude jmenovat, už dnes je zřejmé, že se zásadně zredukuje počet vedoucích pracovníků. V současnosti má generální ředitel CzechInvestu tři náměstky a pět divizních šéfů. Menší CzechTrade řídí kromě generálního ředitele ještě dva sekční šéfové. V nové instituci se počítá s jedním generálním ředitelem, dvěma náměstky a čtyřmi divizními šéfy.

Ačkoli není jasné, jak se nová instituce bude jmenovat, už dnes je zřejmé, že se zredukuje počet vedoucích pracovníkůNejvíce zaměstnanců bude mít pod sebou statutární náměstek. V jeho kompetenci bude divize strukturálních fondů se třemi odbory (rozvoje podnikatelského prostředí, řízení a podpory rozvojových programů a konkurenceschopnosti), v nichž má pracovat přes sto lidí. Kromě toho bude „statutár“ odpovídat i za chod úřadu.

Druhý náměstek bude mít na starosti investory a exportéry. V divizi investic bude pracovat zhruba 40 zaměstnanců. Jejich úkolem bude generovat a řídit investiční projekty. V divizi exportu, tedy zbytkové organizaci po CzechTrade, má pracovat 25 lidí. Jádrem jejich činnosti bude sběr a redistribuce informací o zahraničních příležitostech pro české vývozce. Budou se u nich sbíhat data ze zahraničních misí ministerstva průmyslu a obchodu. Ta dále poputují – díky síti regionálních informačních center CzechInvestu (nově odbor regionů) – do krajů, aby se dostaly blíže podnikatelům.

Hledá se šéf

Celkově půjde o pořádný institucionální a personální třesk. Po loňském zásahu protikorupční policie v CzechInvestu kvůli nestandardním zakázkám a odchodu generálního ředitele agentury Miroslava Křížka byl vedením pověřen šéf EU fondů na ministerstvu průmyslu a obchodu Petr Očko.
Podobná situace je v CzechTrade. Organizaci od loňského dubna vede pověřený ředitel Zdeněk Vališ, jenž však zastává i funkci ředitele odboru na podporu exportu na Kubově ministerstvu.

Kdo povede novou instituci, se zatím neví. Dle informací ČESKÉ POZICE ministr Kuba spolu s prezentací plánu na sloučení agentur oznámí i vypsání výběrového řízení na pozici generálního ředitele. Zajímavý bude také způsob výběru dvou náměstků generálního ředitele – zatím se o něm nerozhodlo. Dle našich informací existuje reálný předpoklad, že současné vedení CzechInvestu i CzechTradu dozná podstatných změn.

Jak to všechno uřídit

Nejzajímavější však bude způsob, jakým bude řízena síť zahraničních misí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jež se v současnosti starají o přísun informací z ciziny. Dle nového plánu není jasné, kdo a za co bude přesně odpovídat. Formálně bude CzechTrade divizí nové instituce. Do řízení zahraničních úředníků však bude promlouvat i náměstek ministra průmyslu Milan Hovorka, jenž má v kompetenci sekci zahraničního obchodu.

Zaměstnanci sítě zahraničních misí by mohli spadat pod správu služeb ministerstva průmyslu a obchoduDo hry dle informací ČESKÉ POZICE přibyl i třetí prvek: správa služeb ministerstva průmyslu a obchodu. Tato příspěvková organizace v současnosti pečuje především o vozový park MPO. Nově by však pod ní mohli spadat i zaměstnanci sítě zahraničních misí.

Důvod? Jednou z potíží nově budované sítě zahraničních misí je fakt, že zaměstnanci CzechTrade v cizině dosud mohli využívat služebních pasů, které jim vydávalo ministerstvo zahraničních věcí. Zrušením státní agentury by ale o tuto výhodu přišli. Díky služebním pasům se zjednodušuje například cestování do cílové destinace. Skýtají i další výhody, například že děti českého úředníka nemusejí platit školné a tak dále.

Sporu ministerstva zahraničních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu o ekonomickou diplomacii se ČESKÁ POZICE věnovala v těchto článcích:

Dle mezinárodního práva, jež se vztahuje na diplomaty, však není možné v cizích zemích akreditovat úředníky ministerstva. Existuje buď kategorie diplomatů s diplomatickými pasy anebo služební pasy pro zaměstnance státních agentur. Aby se tedy zabránilo ztrátě výhod, měli by úředníci sítě zahraničních misí spadat pod státní příspěvkovou organizaci — správu služeb —, jež ale nemá s podporou exportu a lákáním investic zkušenosti.

Pouze v tomto případě je však ministerstvo zahraničních věcí ochotné kývnout na vydávání služebních pasů. A právě k tomuto řešení nyní plán na slučování spěje. Existuje ještě jedna varianta, a sice, že by ministr zahraniční Karel Schwarzenberg vydal diplomatické pasy všem úředníkům zmíněné sítě. To však není příliš pravděpodobné. Diplomaté tuto možnost dle našich informací považují za nesystémovou záležitost. Dle nich se totiž statut diplomata udílí vždy pouze konkrétní osobě a nikoli celému úřadu.

Zavedená značka

Další okruh problémů představuje značka CzechTrade. Bude se totiž muset vyřešit otázka, co s logem, do jehož propagace se od vzniku této instituce v roce 1997 investovaly miliony korun.

Změna názvu agentury CzechInvest by si vyžádala i úpravu příslušného zákonaCzechTrade je sice menší ze dvou státních agentur, avšak rozhodně její pověst ani značka neutrpěly vlivem nějakého skandálu, což neplatí pro CzechInvest. Na druhou stranu CzechInvest vznikl na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání. Změna názvu agentury by si tedy vyžádala i úpravu příslušné normy, do čehož se však Kubovým úředníkům příliš nechce.

Jednou z variant je, že divize exportu v nové agentuře a la CzechInvest bude dál používat značku CzechTrade.
Vzhledem k nejistotě je poněkud s podivem, že se stále investují peníze do reklamy na značku. Humorně působí například krátké video na webových stránkách agentury, v němž se vypočítávají přednosti CzechTrade. Skeč končí nezvyklým zvoláním: „CzechTrade. S námi vyvezete i led na Severní pól.“

Pozor na blamáž

ČESKÁ POZICE vysledovala z rozhovoru s politiky, úředníky a byznysmeny několik slabých míst chystaného plánu. Jejich precizní vyřešení ovlivní i to, jestli projekt uspěje. Ministr Kuba by si měl dát pozor na to, aby:

  • deklarovaná byrokratická úspora nebyla jen účetní operací na papíře a aby se zrušená tabulková místa úředníků agentur pouze nepřesunula na ministerstvo průmyslu a obchodu do sítě zahraničních misí;
  • byli do vedoucích pozic (nejen funkce generálního ředitele) vybráni kompetentní manažeři bez vazeb na politické strany;
  • dobře fungovala součinnost mezi ministerstvem, novou agenturou a správou služeb, jež dosud neměla oblast podpory exportu vůbec v gesci;
  • se nezaseklo vyjednávání s ministerstvem zahraničí ohledně vydávání služebních pasů pro zaměstnance sítě zahraničních misí;
  • (abychom uzavřeli výčet stylově) značka CzechTrade neskončila u ledu.

Počet příspěvků: 1, poslední 18.2.2013 03:29 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.